Drukuj

W numerze 16/2016

Przełom w negocjacjach

Wspólna konferencja prasowa ministra edukacji narodowej Anny Zalewskiej i przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszarda Proksy dotycząca postulatów KSOiW związanych z projektem ustawy Prawo Oświatowe i projektem ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe odbyła się 7 października 2016 r. w Warszawie.
Ryszard Proksa
więcej na str. 3

„Solidarność” żąda pakietu osłonowego dla pracowników oświaty

 

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania na nadzwyczajnym posiedzeniu 28 września 2016 r. przyjęła plan działań niezbędnych do zagwarantowania interesów pracowniczych w związku z proponowaną reformą oświaty. W przyjętym apelu Rada żąda od rządu i parlamentu RP zapewnienia środków finansowych niezbędnych do wdrożenia reformy i objęcia pakietem osłonowym pracowników szkół i placówek oświatowych.
Wojciech Jaranowski
więcej na str. 3

Rewolucja w oświacie

Już w 2017 roku rozpoczną się zmiany w oświacie; 6-letnia szkoła podstawowa stanie się 8-letnią. Uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Nastąpi stopniowe wygaszanie gimnazjów i wprowadzanie kolejnych reform.
Barbara Ellwart
więcej na str. 4

Konieczne działania osłonowe dla nauczycieli

Po zaprezentowaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektów ustaw dotyczących reformy ustroju szkolnego w Polsce, 28 września w Warszawie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, a dwa dni później, 30 września, spotkanie w MEN z minister Anną Zalewską. O przebiegu i ustaleniach nadzwyczajnego posiedzenia Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” oraz o spotkaniu w MEN, a przede wszystkim o konieczności objęcia pakietem osłonowym pracowników oświaty i o środkach finansowych niezbędnych do wdrożenia reformy – z przewodniczącym KSOiW NSZZ „Solidarność” Ryszardem Proksą rozmawia Barbara Ellwart.
więcej na str. 6

Obawy i żądania „Solidarności” oświatowej

Pakt dla oświaty, konkretne działania osłonowe dla nauczycieli, zwiększenie nakładów finansowych na oświatę, powołanie zespołów negocjacyjnych to przykłady działań w obliczu wprowadzanej reformy edukacji – postulowanych podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 28 września 2016 r. w Warszawie.
Barbara Ellwart
więcej na str. 7

Spotkanie negocjacyjne z minister edukacji

Dwa dni po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Warszawie, 30 września 2016 r., odbyło się w Ministerstwie Edukacji Narodowej pierwsze z planowanych spotkań negocjacyjnych w sprawie zmian w systemie szkolnictwa. Minister edukacji Annie Zalewskiej przedstawione zostały postulaty Rady KSOiW NSZZ „S”. W szczególności w zakresie zmian w prawie oświatowym, siatki godzin, koniecznych działań mających na celu obronę miejsc pracy oraz niezgodnego z prawem wykorzystywania zapisów zmienionego art.42 Karty Nauczyciela. więcej na str. 14

Co dalej z gimnazjami?

Program zmian przedstawionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nie jest zaskoczeniem. Rząd zapowiadał je w kampanii wyborczej. Teraz stara się zrealizować te obietnice. Dla rządzących główne powody zmian wydają się dwa: • uczynienie szkoły bardziej przyjazną dla uczniów w wieku od 7 do 15 lat, w miarę nieodległą od ich domów rodzinnych, • przywrócenie czteroletniego liceum. Wojciech Książek więcej na str. 15

24 godziny na Dzikim Zachodzie
Maraton Języka Angielskiego w Gimnazjum nr 3 w Rybniku
Tak właśnie rozpoczął się dziewiąty 24-godzinny Maraton Języka Angielskiego zatytułowany „The Wild Wild West”. Tym razem organizatorka Ewa Tyl przygotowała imprezę edukacyjną godną westernu!
więcej na str. 17

Z tradycją w nowoczesność Zespół Szkół Komunikacji 1946-2016

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu swe tradycje wywodzi z Kutna Azory, gdzie w 1946 roku powstało Państwowe Gimnazjum Mechaniczne, przeniesione następnie w 1954 roku do Poznania. Zmieniono wówczas nazwę na Technikum Kolejowe Ministerstwa Kolei. 10 września 2016 roku w Auli Uniwersyteckiej odbyły się oficjalne uroczystości związane z jubileuszem 70-lecia istnienia placówki.
Marek Grzegorz Nowak
więcej na str. 18