Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność” powstało w 2000 r. Od 07.05.2008 r. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Celem Stowarzyszenia jest szeroka działalność społecznie użyteczna, badawcza i promocyjna, szczególnie w dziedzinie nauki, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, a także na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.


Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność” – ogólnopolską placówkę zarejestrowaną w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Centrala IDN „S” mieści się w Gdańsku a w kraju istnieje ponad 20 filii, które doskonalą nauczycieli m.in. w zakresie: informatyki, BHP, awansu zawodowego, mierzenia jakości pracy szkoły, opracowywania szkolnych programów wychowawczych, przeciwdziałania agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży, przedsiębiorczości, zarządzania oświatą, nauki języków obcych.

 

Ramowy program szkolenia.

Dzień 1 :

Godziny Moduły Prowadzący Liczba godzin Godziny łącznie
9.00-11.15 Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów D.Dominik 3

9

11.15-11.30 Przerwa 1    
11.30-13.45 Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów D.Dominik 3
13.45-14.00 Przerwa 2    
14.00-16.15 Psychologiczne i społeczne wskazania i przeciwwskazania do mediacji D.Dominik 3

Dzień 2:

9.00-11.15 Składniki postępowania mediacyjnego S.Pelc 3

8

11.15-11.30 Przerwa 1    
11.30-13.45 Składniki postępowania mediacyjnego S.Pelc 3
13.45-14.00 Przerwa 2    
14.00-15.30 Prawne i organizacyjne aspekty postępowania mediacyjnego S.Pelc 2

Dzień 3:

9.00-11.15 Etyka zawodowego mediatora, standardy postępowania mediacyjnego prawa i       obowiązki mediatora D.Dominik 3

8

11.15-11.30 Przerwa 1    
11.30-13.45 Etyka zawodowego mediatora, standardy postępowania mediacyjnego prawa i       obowiązki mediatora / D.Dominik 1 + 2
13.45-14.00 Przerwa 2    
14.00-15.30 Zasady postępowania mediacyjnego D.Dominik 2

Dzień 4 :

9.00-10.30 Prawne i organizacyjne aspekty postępowania mediacyjnego S.Pelc 2

8

10.30-10.45 Przerwa 1    
10.45-12.15 Prawne i organizacyjne aspekty postępowania mediacyjnego S.Pelc 2
12.15-12.30 Przerwa 2    
12.30-15.30 Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji S.Pelc 4
 

Dzień 5:

9.00-11.15 Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji D.Dominik 3

8

11.15-11.30 Przerwa 1    
11.30-13.45 Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji D.Dominik 3
13.45-14.00 Przerwa 2    
14.00-15.30 Zasady postępowania mediacyjnego D.Dominik 2

Dzień 6:

9.00-10.30 Zasady postępowania mediacyjnego D.Dominik 2

6

10.30-11.15 Konstruowanie ugody D.Dominik 1
11.15-11.30 Przerwa 1    
11.30-13.45 Konstruowanie ugody D.Dominik 3

Dzień 7:

9.00-10.30 Konstruowanie ugody S.Pelc 2

8

10.30-10.45 Przerwa 1    
10.45-12.15 Konstruowanie ugody S.Pelc 3
12.15-12.30 Przerwa 2    
12.30-15.30 Konstruowanie ugody S.Pelc 3

Dzień 8:

9.00-11.15 Pisma w procesie mediacyjnym, pisma wychodzące od mediatora - zasady ich konstruowania S.Pelc 3

9

11.15-11.30 Przerwa 1    
11.30-13.45 Pisma w procesie mediacyjnym, pisma wychodzące od mediatora - zasady ich konstruowania S.Pelc 3
13.45-14.00 Przerwa 2    
14.00-16.15 Egzamin

S.Pelc

3
      Razem : 64