KOMUNIKAT z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia InstytutuPromocji Nauczycieli „Solidarność” 10 maja 2019 r.

 

Stefan Kubowicz  Honorowym Przewodniczącym Stowarzyszenia Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”. Nowe władze Stowarzyszenia.

Po upływie pięcioletniej kadencji członkowie Stowarzyszenia Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność” wybrali władze na kolejną kadencję. Zanim jednak to nastąpiło Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, na wniosek ustępującego Zarządu, przyznało założycielowi, długoletniemu przewodniczącemu Stowarzyszenia– Stefanowi Kubowiczowi tytuł Honorowego Przewodniczącego StowarzyszeniaInstytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”.

Członkowie Stowarzyszenia wyrazili serdeczne podziękowania dotychczasowej zastępcy przewodniczącego Zdzisławie Haci za długoletnią pracę na rzecz Stowarzyszenia. Zdzisława Hacia  nie kandydowała do nowych władz Stowarzyszenia.

W wyniku wyborów nowymi  członkami trzyosobowego Zarządu zostali:Jerzy Ewertowski, Krzysztof Jędrzejczyk, Wojciech Jaranowski. Zobacz więcej

Wybrano również Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia: Jolantę Kornel, Piotra Oskara Czechowskiego oraz Krystynę Bojahr. Zobacz więcej

Członkowie Stowarzyszenia przyjęli sprawozdanie finansowe, omówili bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania Stowarzyszenia i jego agend, tj. „Przeglądu Oświatowego”, Wydawnictwa oraz Instytutu Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność”. 

Wojciech Jaranowski

Sekretarz Zarządu SIPN ”Solidarność”

KOMUNIKAT Zarządu Stowarzyszenia: Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność"

Zarząd Stowarzyszenia: Instytut Promocji Nauczycieli " Solidarność" uprzejmie informuje, że Pan Wojciech Jaranowski został powołany na dyrektora krajowego Instytutu Doskonalenia Nauczycieli "Solidarność" - ogólnopolskiej placówki doskonalenia nauczycieli, zarejestrowanej w MEN, posiadającej akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty.
Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje dotychczasowej dyrektor IDN "S" Pani Zdzisławie Haci za długoletnie, owocne prowadzenie placówki doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Stowarzyszenie: Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność" z siedzibą w Gdańsku.
Wszystkie sprawy dotyczące działalności Filii IDN "S" prosimy kierować na adres e-mail: lub telefonicznie do dyrektora IDN "S" Wojciecha Jaranowskiego; tel. -603_090_888-.

Zarząd IPN "S"

KURS KWALIFIKACYJNY Z ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

REAKTYWUJEMY działalność Filii Nr 4 Instytutu Promocji Nauczycieli "Solidarność". W ramach działalności Filii rozpoczniemy szkolenia dla nauczycieli, już we wrześniu.

Uczestnikami kursu mogą być wszyscy nauczyciele posiadający wyższe wykształcenie, przygotowujący się do pełnienia tej funkcji, posiadający stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego

Kurs trwa od 18 sierpnia 2018 r. do 18 maja 2019 r. Zajęcia odbywać się będą w co drugi piątek i sobotę. Informacje o terminach, godzinach i miejscu zajęć będą podawane z wyprzedzeniem.

Program kursu realizowany jest na podstawie ramowego planu i programu zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591, z późn. zm.)– 210 h

Cztaj więcej na stronie:

LINK

OFERTA DLA SAMORZĄDÓW I DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:

Szkolenie: Współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego i dyrektorów szkół z organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli i innych pracowników oświaty- zakres współdziałania, obowiązki organu prowadzącego i dyrektora szkoły, uprawnienia związków zawodowych, uzgadnianie, konsultowanie i opiniowanie aktów prawnych, regulaminów, itp. Liczba godzin:8 , cena :150 zł od osoby ( przerwa kawowa i obiadowa w cenie ).

OFERTA DLA NAUCZYCIELI, RAD PEDAGOGICZNYCH, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

1. Szkolenie: Prawo oświatowe: Karta Nauczyciela - prawa i obowiązki nauczyciela, inne ustawy oświatowe oraz rozporządzenia MEN przydatne w pracy nauczyciela. Liczba godzin: 5 , cena: 50 zł od osoby.
2. Szkolenie: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych. Liczba godzin: 5, cena: 50 zł od osoby.
3. Szkolenie : Awans zawodowy nauczyciela:
- cz. I – ogólna dla wszystkich uczestników - cz. II – dla poszczególnych stopni awansu zawodowego. Liczba godzin: każda część 4 godz., cena: każda część 40 zł od osoby. (dla członków NSZZ „S” 30 zł ).
4. Szkolenie: Uprawnienia emerytalne nauczycieli oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Liczba godzin: 4 , cena: 60 zł od osoby.

Attachments:
Download this file (ulotkaA4.pdf)ulotkaA4.pdf[ ]225 kB

POLECAMY SZKOLENIA REALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE BUDOWANIA POSTAW I ŚWIADOMOŚCI FINANSOWEJ.

Około 50 przeprowadzonych szkoleń dla nauczycieli z zakresu:

- wypalenia zawodowego – jak płonąć i się nie wypalić?
- stres w pracy nauczyciela – jak sobie z nim radzić?
- techniki wywierania wpływu i ich praktyczne zastosowanie w pracy nauczyciela
- motywowanie przez komunikowanie – jak motywować uczniów bez nagród i kar
- kreowanie relacji: nauczyciel, rodzic, uczeń
- budowanie autorytetu i wizerunku nauczyciela
- motywowanie i wywieranie wpływu na siebie

Kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tel. 501 161 245

OFERTA KURSÓW, SZKOLEŃ I WARSZTATÓW FILII NR 10 INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „SOLIDARNOŚĆ” WE WŁOCŁAWKU NA ROK SZKOLNY 2018/2019 ORAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

WE WSPÓŁPRACY Z KUJAWSKĄ SZKOŁĄ WYŻSZĄ WE WŁOCŁAWKU

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę IDN „Solidarność” we Włocławku - ogólnopolskiej, akredytowanej placówki doskonalenia nauczycieli zarejestrowanej w Ministerstwie Edukacji Narodowej, na bieżący rok szkolny 2018/2019. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę prowadzącą, zajęcia organizowane na terenie miasta, gminy lub szkoły oraz atrakcyjne ceny. Zgłoszenia można kierować drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 603 090 888 podając tytuł wybranej formy. Szczegółowe informacje dotyczące terminu podamy zainteresowanym osobom po zgłoszeniu.
Serdecznie zapraszamy!
Dyrektor Filii nr 10 IDN „S” - Wojciech Jaranowski

1. Kurs kwalifikacyjny: Organizacja i zarządzanie oświatą.
Termin: od października 2018r. do czerwca 2019r., liczba godzin: 210 , cena: 1300 zł
( dla członków NSZZ „Solidarność” 1000 zł ).