W numerze 8/2018

Międzynarodowy Szczyt Zawodu Nauczyciela Na VIII Międzynarodowym Szczycie dotyczącym Zawodu Nauczyciela (International Summit on the Teaching Profession, ISTP), który odbywał się od 21 do 23 marca w Lizbonie, spotkali się przedstawiciele największych oświatowych związków zawodowych, aby rozmawiać o nowych wyzwaniach, przed jakimi staje zawód nauczyciela. NSZZ „Solidarność” reprezentował przewodniczący Krajowej sekcji Oświaty i Wychowania Ryszard Proksa, Ministerstwo Edukacji Narodowej – podsekretarz stanu Maciej Kopeć. więcej na str. 3

W sprawie sytuacji płacowej pracowników oświaty

 

Publikujemy interpelację poselską Jana Mosińskiego, wystosowaną do ministra edukacji, i odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na tę interpelację. Jan Mosiński przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność”, obecnie jest posłem na Sejm z ramienia PiS.
więcej na str. 4

Odpowiedź Ministerstwa Kultury na pytania dotyczące szkolnictwa artystycznego

Problemy szkolnictwa artystycznego były tematem konferencji zorganizowanej przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego we współpracy z Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 7 listopada 2017 r. w Gdańsku. W spotkaniu uczestniczyła między innymi Lidia Skrzyniarz – dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
więcej na str. 7

 

Konieczna zmiana systemu płac
Priorytetem w negocjacjach Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z Ministerstwem Edukacji Narodowej jest zmiana systemu wynagradzania nauczycieli. Dlaczego „Solidarność” domaga się zmiany systemu wynagradzania? Dlaczego dla nauczycieli jest to niezwykle ważne? – wypowiedzi związkowców
więcej na str. 7

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów

Dzieciom i młodzieży szkolnej nie zapewniono w latach 2014–2016 wystarczającej opieki psychologiczno-pedagogicznej. Blisko połowa szkół publicznych nie zatrudniała na odrębnym etacie ani pedagoga, ani psychologa. Często decyzja o przyjęciu do pracy specjalistów w szkole była uwarunkowana nie skalą potrzeb, lecz sytuacją ekonomiczną samorządu.
więcej na str. 13

Dentobusy – pomoc stomatologiczna dla małych szkół
W kwietniu na polskich drogach pojawiły się dentobusy, mobilne gabinety stomatologiczne dla najmłodszych. W całym kraju oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia rozstrzygają konkursy mające wyłonić użytkowników tych pojazdów. więcej na str. 15

Nowa podlaska kurator oświaty
Beata Pietruszka, dotychczasowa wiceprzewodnicząca Sekcji Oświaty Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”, została nowym kuratorem oświaty w Białymstoku. Akt powołania wręczył jej 26 marca br. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.
Agnieszka Rzeszewska
więcej na str. 17

Eksdyrektor czy eks-dyrektor
Dlaczego w niektórych wyrazach po przedrostku występuje łącznik, np.: super-Polak, pseudo-Amerykanin, a w niektórych – nie ma łącznika, np.: superarbiter, pseudoartysta, arcyksiążęcy? Dlaczego niektóre słowniki zalecają zapis: eks-minister, a inne – eksminister? Jakie są zasady pisania przedrostków z wyrazami w języku polskim?
Barbara Ellwart więcej na str. 18

Ne cedat Academia
Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 19 marca 2018 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia na drugim piętrze Collegium Novum tablicy upamiętniającej profesorów i studentów tajnego nauczania. W uroczystości tej Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” reprezentował wiceprzewodniczący Sekcji Zbigniew Świerczek.
Zbigniew Świerczek więcej na str. 19