W numerze 10/2018

„Solidarność” wzywa rząd do konstruktywnego dialogu

Chcemy konstruktywnego dialogu z rządem

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas obrad 10 kwietnia 2018 r. po raz kolejny wezwało rząd do konstruktywnego dialogu ze stroną związkową. Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa zapowiedział, że jeśli nie będzie satysfakcjonujących efektów dialogu z rządem, to NSZZ „Solidarność” podejmie akcję protestacyjną. Jakie działania powinna podjąć „Solidarność” wobec niezadowolenia z efektów negocjacji z MEN? – wypowiedzi związkowców
więcej na str. 3

Podziękowanie Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy, Przyjaciele, pragnę poinformować Was, że podjąłem decyzję o zakończeniu swojej aktywnej działalności w strukturach NSZZ „Solidarność”. W związku z powyższym serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy w czasie mojej działalności związkowej wspomagali mnie w pracy na rzecz środowiska oświatowego. Współpracowaliście ze mną zarówno podczas wykonywania codziennych obowiązków w Związku, jak i w trakcie spotkań w zespołach do spraw: kształcenia zawodowego, układu zbiorowego pracy administracji i obsługi, układu zbiorowego pracy dla nauczycieli – tak na poziomie krajowym, jak i Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” – i zawsze byliście gotowi do pomocy. Jest mi niezmiernie miło, że mogłem przez blisko 25 lat pracować z ludźmi tak oddanymi i poświęcającymi się dla naszego środowiska. Myślę, że Pan Bóg da i z niektórymi z Was będzie mi dane się spotkać, bo przecież z członkostwa w NSZZ „Solidarność” nigdy nie zrezygnuję. Jeszcze raz dziękuję za współpracę i serdecznie Wszystkich pozdrawiam. Ze związkowym pozdrowieniem Wasz znajomy, kolega i przyjaciel Krzysztof Jędrzejczyk
więcej na str. 4

 

Wiesława Stec zwyciężyła

Obrona praw pracowniczych i godności drugiego człowieka, w tym poprawa sytuacji finansowej pracowników oświaty, to priorytetowe cele, które na najbliższe cztery lata postawiła przed sobą wybrana na przewodniczącą Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” Wiesława Stec.
Tomasz Kupczyk
więcej na str. 6

Oczko dla nowej przewodniczącej
Przewodniczącą Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania w Rzeszowie została ponownie Bogusława Buda, zdobywając 21 głosów na 22 oddane podczas głosowania. Agnieszka Galos
więcej na str. 6

Izabela Lorenz-Sikorska nową przewodniczącą w Poznaniu
O funkcję przewodniczącej MSPOiW NSZZ „Solidarność” ubiegały się dwie kandydatki Ewa Roszyk, która pełniła tę funkcję w mijającej kadencji, i Izabela Lorenz-Sikorska, która była pierwszą przewodniczącą nowo powstałej (w 2011 r. ) Sekcji. Wybory wygrała Izabela Lorenz- -Sikorska, uzyskując 26 głosów z 46.
więcej na str. 7

Kolejna kadencja Doroty Kaczmarek
Po raz kolejny przewodniczącą Sekcji Oświaty i Wychowania w Częstochowie została Dorota Kaczmarek, wybrana niemal jednogłośnie Jarosław Bernat więcej na str. 8

Delegaci wybrali Agnieszkę Rzeszewską
Wybory w Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Białymstoku odbyły się 25 kwietnia 2018 r. Przewodniczącą po raz kolejny została Agnieszka Małgorzata Rzeszewska.
więcej na str. 8

Wybrany jednogłośnie
Wojciech Jaranowski został ponownie wybrany przewodniczącym Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Toruńsko-Włocławskiego. Zagłosowali na niego wszyscy delegaci. Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów na kadencję 2018–2022 odbyło się we Włocławku, 26 kwietnia 2018 r.
Danuta Szmajda więcej na str. 13

Edward Misztal zwyciężył w Przemyślu
Walny Zjazd Delegatów Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Przemyślu odbył się w restauracji „Klasyczna” w Jarosławiu, 26 kwietnia 2018 r. więcej na str. 13

W hołdzie niepodległej Ojczyźnie
Wystawa „100 rocznica odzyskania niepodległości – Historia Polski w malarstwie artystów z Grodzieńszczyzny” została przygotowana w hołdzie niepodległej Ojczyźnie przez polskich artystów z Białorusi. Niniejszą wystawą chcemy pokazać historię Polski widzianą z nieco innej perspektywy przez Polaków i Białorusinów zamieszkujących współczesną Białoruś, pokazać ich ścisły związek z Polską i jej historią i zachęcić do wymiany doświadczeń i kontaktów.
Renata Tkaczyk więcej na str. 18

Perswazja i manipulacja w negocjacjach
Negocjują politycy, partnerzy biznesowi, pracodawcy z pracownikami. Podczas negocjacji strony stosują różne metody dojścia do celu, między innymi po-sługują się manipulacją i perswazją.

Barbara Ellwart więcej na str. 16

„Solidarność” wspiera kampanię Drugie Życie i Dzień Transplantologii
Drugie Życie to kampania informacyjno-edukacyjna, która prowadzona jest od 2009 roku na terenie całej Polski. Każda edycja kampanii kierowana jest do młodzieży z różnych województw i ma na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie przeszczepiania narządów jako metody ratującej życie i przywracającej zdrowie ciężko chorym ludziom. NSZZ „Solidarność” jest jednym z patronów wspierających tę inicjatywę.

Halina Kloc więcej na str. 18

Jesteśmy za Życiem!
Członkowie „Solidarności” Pracowników Oświaty i Wychowania w Trzebiatowie uczestniczyli w największym Marszu dla Życia w Polsce, który 15 kwietnia przeszedł ulicami Szczecina.

Jolanta Mruk więcej na str. 19

Przegląd Oświatowy nr 10/2018

„Solidarność” wzywa rząd do konstruktywnego dialogu

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas obrad 10 kwietnia 2018 r. po raz kolejny wezwało rząd do konstruktywnego dialogu ze stroną związkową. Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa zapowiedział, że jeśli nie będzie satysfakcjonujących efektów dialogu z rządem, to NSZZ „Solidarność” podejmie akcję protestacyjną. Jakie działania powinna podjąć „Solidarność” wobec niezadowolenia z efektów negocjacji z MEN?

Marek Krysztofiak, Region Płocki Po okresie braku dialogu z poprzednią koalicja rządową PO-PSL i utracie nadziei na konstruktywne rozmowy ze Zjednoczoną Prawicą, która zwyciężyła w wyborach parlamentarnych pod koniec 2015 roku, przychodzi czas na działanie. NSZZ „Solidarność” jest zbyt poważnym partnerem społecznym strony rządowej, by mógł pozwolić sobie na brak reakcji na wprowadzenie niekorzystnych zmian ustawowych, na przykład dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli. „Solidarność” musi zareagować na zlekceważenie postulatów, które dotyczą znaczącego wzrostu płac w oświacie w powiązaniu z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej oraz – poprawy systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół. Wobec niezadowolenia z efektów negocjacji z MEN narasta frustracja w środowisku oświatowym, co jest widoczne podczas odbywających się w ostatnich miesiącach zebraniach sprawozdawczo- wyborczych struktur o-światowych „Solidarności” – także w Płocku. Padają propozycje różnych form protestu: od łagodnych, typu przesyłania listów do parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, poprzez pikietę lub manifestację uliczną w Warszawie, aż do najbardziej radykalnych, to znaczy okupację budynku MEN. W maju podczas Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego nowo wybrane władze Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” będą musiały zmierzyć się z falą niezadowolenia delegatów oraz podjąć konkretne decyzje, kiedy i które formy protestu wybrać. Chyba, że wcześniej minister Anna Zalewska – goszcząca w regionach NSZZ „Solidarność” i składająca wiele obietnic podczas zebrań „krajówki” – podejmie wreszcie konstruktywny dialog w sprawie realizacji postulatów NSZZ „Solidarność”.

Lesław Ordon, Region Śląsko-Dąbrowski Zdaniem Rady Sekcji Oświaty Regionu Śląsko-Dąbrowskiego formuła rozmów w sprawie podwyżek wynagrodzeń i niekorzystnych zmian w Karcie Nauczyciela wyczerpała się. Jesteśmy zawiedzeni postawą minister Anny Zalewskiej. Stąd też twierdzimy, że straciła nasze zaufanie, i uważamy, że powinna zostać odwołana ze stanowiska ministra. My, jako nauczyciele zrzeszeni w NSZZ „Solidarność”, musimy dążyć do tego, by rząd wycofał się z niekorzystnych dla środowiska oświatowego zmian, oraz do realizacji naszego postulatu o znaczną podwyżkę – nie w rozbiciu na trzy lata, ale wypłaconą w tym roku. Pięć procent zostało już skonsumowane, a zatem jeszcze minimum dziesięcioprocentowa podwyżka powinna być zrealizowana w najbliższym czasie. Jeżeli premier Mateusz Morawiecki naszych postulatów nie weźmie sobie poważnie do serca, to środowisko oświatowe jest gotowe walczyć o swoje racje. Daliśmy duży mandat pani minister i całemu rządowi, ale cierpliwość nasza się kończy i jesteśmy zdecydowani wyjść na ulice.

Bożena Kowalska, Region Warmińsko-Mazurski Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” już dawno winna zradykalizować działania, które mogły zapobiec wprowadzeniu ustawą o finansowaniu zadań oświatowych wielu niekorzystnych dla nauczycieli zmian w Karcie Nauczyciela. Niestety, dotychczas proponowane przez Regionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Olsztynie działania skutecznie były torpedowane. W obecnej sytuacji są cztery rozwiązania: – po pierwsze, dążyć do pilnego spotkania Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z premierem w sprawie karygodnego i uwłaczającego sposobu „pro-wadzenia” przez rząd rozmów z naszym środowiskiem, a także w sprawie naszych oczekiwań i żądań – z możliwością podpisania porozumienia w zakresie realizacji postulatów oświatowej „Solidarności”; – po drugie, w przypadku ewidentnego braku porozumienia z rządem w sprawie naszych żądań Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” powinna wyjść z Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty; – po trzecie, ogłosić natychmiastową akcję protestacyjną, gdyż okres matur i egzaminów jest do tego najodpowiedniejszy; – po czwarte, zainicjować pozbawienie członkostwa w Związku minister Anny Zalewskiej, na podstawie paragrafu 13 Statutu NSZZ „Solidarność”, za „postępowanie nielicujące z godnością członka Związku” i za działania na niekorzyść środowiska oświatowego.

rozmawiała Barbara Ellwart