W numerze 12/2018

Policzmy nasze „szable” i… wpion
Ryszard Proksa apeluje o mądrość i rozwagę. Tu nie chodzi o brak poparcia dla zorganizowania protestu, ale o rzeczywiste wysondowanie oczekiwań naszego całego środowiska oświatowego, a także o skuteczność ewentualnie podjętych działań protestacyjnych.
Olga Zielińska
więcej na str. 2

Ryszard Proksa – mocna pozycja lidera – Moją zasadą jest demokracja. Zapraszam wszystkich do współpracy – powiedział Ryszard Proksa, nowo wybrany przewodniczący Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” zaraz po ogłoszeniu wyników głosowania podczas X Kongresu, który 9 czerwca odbył się w Gdańsku w hotelu Dal. Olga Zielińska
więcej na str. 3

Gramy i tańczymy dla hospicjum

Na gliwickim rynku, 26 maja 2018 roku, odbyła się duża impreza pod hasłem „Gramy i tańczymy dla hospicjum”. Honorowy patronat nad akcją objął prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. Renata Kluska
więcej na str. 6

 

„Solidarność” uczy patriotyzmu

Już ponad dwieście dzieci uczestniczyło w lekcjach historii i patriotyzmu, które organizowane są w ramach wystawy polskich malarzy z Białorusi pod nazwą „100 rocznica odzyskania niepodległości – Historia Polski w malarstwie artystów z Grodzieńszczyzny”. Wystawa ma miejsce w historycznej Sali BHP w Gdańsku. Olga Zielińska
więcej na str. 7

Nowa kadencja – trudne zadania
W maju odbyły się wybory do władz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Nowe władze wraz z przewodniczącym Ryszardem Proksą zostały wybrane na kadencję 2018-2022. Jaką drogą będzie podążała oświatowa „Solidarność” przez najbliższe cztery lata? Czym przede wszystkim należy się zająć? – wypowiedzi związkowców
więcej na str. 8

Młodzież w cyberprzestrzeni
„Bursa i Internat szansą na lepszą edukację” to tytuł IV Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli--Wychowawców Burs i Internatów, która odbyła się w Bursie Międzyszkolnej nr 2 w Zamościu pod hasłem „Młodzież w cyberprzestrzeni – szanse i zagrożenia”. Monika Rebizant-Siwiło więcej na str. 15

Majowe święto na Kresach
Huculszczyzna, Stanisławów, Czarny Las
Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki, Bądź pochwalon, Boże wielki. Taką modlitwą rozpoczęliśmy naszą kolejną wyprawę na Kresy.
Dariusz Zięba więcej na str. 16

Wczasy
W jaki sposób na naszych oczach zmienia się zakres znaczeniowy wyrazu „wczasy” i od jakiego wyrazu ten rzeczownik pochodzi? Co to są „wywczasy”?

Barbara Ellwart więcej na str. 18

Piknik Rodzinny w Skrybiczach
Piknik Rodzinny dla członków oświatowej „Solidarności”, zrzeszonych w Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku, odbył się 26 maja 2018 roku w Skrybiczach w Zaścianku Podlaskim. Głównymi bohaterami były oczywiście dzieci i mamy.
Joanna Gołębiewska i Agnieszka Rzeszewska więcej na str. 18

Nowa kadencja – trudne zadania

W maju odbyły się wybory do władz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Nowe władze wraz z przewodniczącym Ryszardem Proksą zostały wybrane na kadencję 2018-2022. Jaką drogą będzie podążała oświatowa „Solidarność” przez najbliższe cztery lata? Czym przede wszystkim należy się zająć?

Monika Ćwiklińska, Region Śląsko-Dąbrowski: Ponowny wybór Ryszarda Proksy na przewodniczącego oraz wielu działaczy do Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wycho-wania oznacza kontynuację dotychczasowych działań sekcji, to znaczy – dalszą troskę o przywrócenie godności zawodu nauczyciela, walkę o odpowiedni poziom płac wszystkich pracowników oświaty, brak zgo-dy na niekorzystne dla nauczycieli zmiany prawne, zabieganie o ustalenie standardów w systemie polskiej nauki i oświaty. Do Rady zostały wybrane również nowe osoby, co gwarantuje przypływ świeżych pomysłów na kierunki i sposoby naszych działań. Myślę, że nieustannie powinniśmy po-prawiać wizerunek naszego Związku, jeszcze intensywniej uczestniczyć w me-diach – nie tylko w prasie, radiu i telewi-zji, ale również w mediach internetowych. Należy jeszcze bardziej wzmocnić pomoc prawną dla członków związku oraz pracować nad ich poziomem wiedzy i świadomości prawnej.
Dominika Korzeniowska-Gudyn, Region Słupski: Uważam, że Rada Sekcji – niezależnie od kadencji, na którą została wybrana – zawsze powinna mieć na celu dobro polskiej oświaty. Trudno mi odpowiedzieć na pytanie o drogę, którą ma podążać oświatowa „Solidarność”, gdyż nie zależy ona tylko ode mnie. Jako członek Rady Krajowej Sekcji będę oczekiwała zdecydowanych, kompetentnych i wymiernych działań, bowiem na chwilę obecną Krajowa Sekcja Pracowników Oświaty i Wychowania niespecjalnie może pochwalić się spektakularnym sukcesem. Poległ postulat piętnastoprocentowej podwyżki nauczycielskiego uposażenia i jego korelacji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Artykuł 42 także ma się wciąż dobrze, a projekt oceny pracy nauczyciela – mimo trwających obecnie szeroko zakrojonych konsultacji – pomału wprowadzany jest już w życie. Wiele do życzenia pozostawia również kształt nowych przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, urlopu dla poratowania zdrowia czy mających wejść lada moment uregulowań prawnych w sprawie dodatku motywacyjnego. Moim zdaniem, należałoby raz jeszcze pochylić się nad wprowadzonymi zmianami i dokonać ich weryfikacji – o ile w ogóle jest to jeszcze możliwe. Są one, w moim przekonaniu, niekorzystne dla nauczycieli.

Roman Grochowski, Region Gorzów Wielkopolski: Kierunek działań w zasadzie określa stanowisko WZD, które jest jednoznacznie negatywne w stosunku do zmian, które wprowadziło MEN. Mam nadzieję, że jest jeszcze czas i miejsce na dialog. Jeżeli nie, to powinny być stosowane wszelkie formy protestu do strajku włącznie – byle nie tylko w sobotę czy w niedzielę. Moim zdaniem, przede wszystkim należy ulżyć nauczycielom, żeby mogli nauczać, a nie tracić czas na tworzenie różnego rodzaju dokumentacji oraz sprawić, żeby Ministerstwo Edukacji Narodowej wycofało się ze złej zmiany, na przykład z wydłużonego awansu zawodowego i obligatoryjnej oceny pracy nauczyciela co trzy lata. Trzeba także zająć się zmianami w systemie emerytalnym, aby nowe zasady były dla nowo zatrudnionych nauczycieli, a stare dla tych, co już byli w zawodzie. Tak jak w resortach „siłowych”. Uważam, że w zasadzie dotychczasowy styl zarządzania w „Solidarności” oświatowej był dobry, co potwierdziły wyniki wyborów. Możemy liczyć na zmiany form nacisku na partnera w dyskusji i chciałbym liczyć na solidarność w „Solidarności”. Zależy mi na każdych działaniach, które podniosą status zawodowy nauczycieli i pracowników zatrudnionych w oświacie.
rozmawiała Barbara Ellwart