W numerze 13/2018

Czekamy na gest premiera
Przytaczam słowa premiera: Zależy mi na tym, by rząd wywiązał się ze zobowiązania budowy solidarnego i silnego państwa. Panie premierze! Trzymamy za słowo. Czekamy na realizację tego poważnego dla rządu PiS zobowiązania. Nauczyciele mają cały czas nadzieję, że ten rząd ich nie oszuka. Olga Zielińska
więcej na str. 2

Szef rządu u związkowców Najsilniejsze gospodarki świata to takie gospodarki, które są oparte na konsensusie. Wśród takich gospodarek możemy wymienić niemiecką, japońską czy słynące z tego gospodarki skandynawskie. Do takiego właśnie modelu opartego na dialogu, o którym dzisiaj rozmawialiśmy na posiedzeniu Komisji Krajowej, wspólnie dążymy – powiedział premier Mateusz Morawiecki na briefingu prasowym, który odbył się 7 sierpnia podczas nadzwyczajnego spotkania KK NSZZ „Solidarność” z szefem rządu w gdańskiej siedzibie Związku. Olga Zielińska
więcej na str. 3

Premier usłyszał postulaty oświaty

Premier Mateusz Morawiecki podczas posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 7 sierpnia w Gdańsku, poznał także postulaty oświatowej „Solidarności”. Głos zabrali między innymi Andrzej Piegutkowski, członek Prezydium KSOiW, oraz Jarosław Lange, członek Rady KSOiW. Olga Zielińska
więcej na str. 4

Rząd oszczędza na nauczycielach

Przypomniałem premierowi i minister Annie Zalewskiej, że wdrażana reforma oświaty przyniosła rządowi ogromne oszczędności. Na to złożyły się między innymi likwidacja dodatku mieszkaniowego i innych tzw. przywilejów branżowych. Oszczędności były możliwe także dzięki wprowadzeniu niekorzystnych dla nauczycieli zmian w przepisach dotyczących urlopów dla poratowania zdrowia. Andrzej Piegutkowski
więcej na str. 4

 

Najważniejsze postulaty Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
1. Wzrost wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli o 15 procent już od 1 stycznia 2019 roku
2. Zmiana systemu wynagrodzeń
3. Zmiana systemu finansowania zadań oświatowych
4. Usunięcie z Karty Nauczyciela nowego przepisu dotyczącego oceny pracy nauczyciela 5. Likwidacja godzin „pokarcianych”
6. Usunięcie zmian w ustawie Karta Nauczyciela dotyczących wydłużenia ścieżki awansu zawodowego nauczycieli
7. Urlop dla poratowania zdrowia – przywrócenie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiających nauczycielom w pełni korzystanie z tego uprawnienia więcej na str. 5

Nauczyciel – duchowy rodziciel
O tradycji i wierze w Boga, misyjności zawodu nauczyciela, a także walce z laicyzacją w życiu codziennym – między innymi o tym z biskupem Piotrem Turzyńskim rozmawia Olga Zielińska. więcej na str. 7

Dłuższa droga awansu zawodowego nauczycieli

Od pierwszego września wchodzą nowe przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczyciela. Tym samym ścieżka zawodowa nauczycieli z dotychczasowych 7, wydłuży się do 15 lat. Są pewne wyjątki, które w określonych sytuacjach mogą być dla dyrektorów szkół narzędziem presji stosowanym wobec nauczycieli.
Olga Zielińska więcej na str. 14

Dwie dekady historii
W Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach w czerwcu rozegrany został piąty finał ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady Historii”. Do konkursu zgłosiły się ponad trzy tysiące uczniów z całej Polski. Zwycięzców tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego poznaliśmy podczas uroczystej gali finałowej.
więcej na str. 17

Do szkoły czas
Wrzesień dla środowiska oświatowego i młodzieży to początek roku szkolnego. Pod koniec lata wyraz „szkoła” często używany jest przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców. A co wyraz „szkoła” znaczy? Z jakiego języka się wywodzi?
Barbara Ellwart więcej na str. 18

W służbie Bogu i Ojczyźnie
Ponad osiem tysięcy nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół, kuratorów oświaty oraz pracowników administracji i obsługi z całej Polski wzięło udział w 81. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę, która odbyła się w dniach 1–2 lipca 2018 r. i przebiegała pod hasłem „W służbie Bogu i Ojczyźnie”.
Bogusława Buda więcej na str. 19