Przegląd Oświatowy nr 16/2018    Praca za darmo

Czy w szkole nauczyciele prowadzą zajęcia za darmo? Co Pastwo o tym sądzą?

Hanna Grzelec, Region Śląsko-Dąbrowski: Czy nauczyciele pracują za darmo? Oczywiście, że pracują. W 2008 roku ówczesna minister oświaty, Katarzyna Hall, wprowadziła dodatkowe godziny, zwane godzinami karcianymi – dwie w szkole podstawowej i gimnazjum oraz jedną w szkole ponadgimnazjalnej. Miały być przeznaczone na rozwijanie zainteresowań uczniów… i oczywiście prowadzone nieodpłatnie. Godziny te w ostrych słowach skrytykowała obecna minister – Anna Zalewska. Wtedy stwierdziła, iż nieodpłatne prowadzenie zajęć bije w godność nauczycieli. W Karcie Nauczyciela, w artykule 42, w 2016 roku pojawił się zapis sprzed 2008 roku. Co zmieniło się w szkole? Absolutnie nic. Zamiast godzin karcianych pojawiły się godziny statutowe. Nieustannie przypomina się nauczycielom, że pracują do 40 godzin tygodniowo i w zakresie tych godzin powinni prowadzić zajęcia rozwijające pasje uczniów, na przykład w ramach kół zainteresowań zapisanych w statucie szkoły. Za dodatkowe godziny, jak twierdzi Anna Zalewska, powinny płacić samorządy, a te mówią, że pieniędzy nie mają. Koło się zamyka. Nauczyciele boją się przeciwstawić dyrektorowi i godziny statutowe w szkołach są realizowane – oczywiście nieodpłatnie. Pani minister zapomniała już o raporcie Instytutu Badań Edukacyjnych, z którego wynika, iż nauczyciele pracują 46 godzin i 40 minut tygodniowo. Anna Zalewska nie pierwszy raz oszukała nauczycieli.
Iwona Puchalska, Region Gdański: Zarówno w mojej, jak i w innych szkołach nauczyciele prowadzą za darmo zajęcia różnego typu.

Są do tego nakłaniani przez dyrekcję szkoły, która w ten sposób zapewnia uczniom dodatkowe godziny. Dla dyrektorów jest to o wiele prostsze niż wystąpienie do organu prowadzącego o dodatkowe godziny i tym sposobem narażenie się zwierzchnikom za generowanie dodatkowych kosztów. Często twierdzą, że „szkoda zachodu”, bo potrzebnych na zajęcia godzin i tak nie otrzymają. Nauczyciele prowadzą zajęcia bez wynagrodzenia: ze strachu, dlatego że nie potrafią się przeciwstawić, dla świętego spokoju, dla wyższego dodatku motywacyjnego, aby nie narażać się rodzicom uczniów. Bardzo często postępują tak, bo nie znają przepisów. Jestem zdecydowanie przeciwna pracy za darmo i uważam, że powinno to zostać w sposób jasny i wyraźny uregulowane. Nauczyciele muszą wiedzieć, jakie zajęcia można, a jakie trzeba prowadzić w ramach 42 artykułu Karty Nauczyciela. Obecny kształt tego przepisu powoduje, że dyrektorzy bardzo swobodnie go interpretują, najczęściej, niestety, na niekorzyść własnych pracowników. Włodzimierz Sapór, Region Gorzów Wielkopolski: Nauczyciel nie może prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych za darmo, bo te muszą być udokumentowane. Póki co Ministerstwo Edukacji Narodowej nie przeznaczyło żadnych środków na zajęcia pozalekcyjne. A tak na marginesie, to nauczyciele stażyści i kontraktowi pracują cały czas społecznie. . oprac. Barbara Ellwart

W numerze 16/2018

Żądamy realizacji naszych postulatów
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” nadal czeka na zaproszenie do rozmów od minister edukacji Anny Zalewskiej. Nie zasypia jednak gruszek w popiele. Są scenariusze kolejnych kroków na wypadek braku porozumienia w sprawie najważniejszych postulatów „Solidarności” pracowników oświaty. Olga Zielińska
więcej na str. 2

Nowe święto państwowe 19 października będzie Narodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych – zgodnie z ustawą przyjętą 4 października przez Sejm. To symboliczna data – dzień porwania i męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Za projektem PiS głosowało 356 posłów, przeciw było 39, a 21 posłów wstrzymało się od głosu. Olga Zielińska
więcej na str. 4

Kto będzie uczył w polskich szkołach?

Prawie we wszystkich województwach są w szkołach wakaty nauczycieli. Najczęściej poszukiwani są nauczyciele takich przedmiotów, jak: matematyka, fizyka, chemia, język angielski, informatyka, język polski, a także edukacja wczesnoszkolna. „Solidarność” od wielu lat stanowczo podkreśla, że konieczne jest podniesienie rangi zawodu nauczyciela. Tylko w ten sposób można będzie nakłonić młodych ludzi, aby decydując o swojej przyszłości, wybierali na studiach kierunki pedagogiczne.
Olga Zielińska
więcej na str. 5

Godziny karciane w sądzie Sąd Rejonowy w Kościanie uznał, że dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu popełnił wykroczenie, zmuszając nauczycieli do pracy za darmo. Chodzi o zajęcia świetlicowe, za które nauczyciele nie otrzymywali wynagrodzenia. Z orzeczenia sądu cieszą się związkowcy z „Solidarności”, ale dodają, że to nie koniec ich batalii o wypłatę wynagrodzenia za wykonaną pracę.
Olga Zielińska
str. 6

Praca za darmo

Czy w szkole nauczyciele prowadzą zajęcia za darmo? Co Pastwo o tym sądzą? – wypowiedzi związkowców
więcej na str. 9

„Solidarność” walczy z godzinami pokarcianymi

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w dalszym ciągu zajmuje się sprawą świadczenia przez nauczycieli pracy za darmo. Prezydium Sekcji wystosowało apel do członków „Solidarności” o przysyłanie informacji o przypadkach, gdy stosowane są takie praktyki.
Więcej na str. 10

Nauczyciele mówią: Dość
Na Dzień Edukacji Narodowej do Minister Anny Zalewskiej kilka pytań... retorycznych (o tym, co podstawowe i niezbędne)

Na początku witaliśmy zachodzące zmiany z ostrożną nadzieją, potem zaczęliśmy się dziwić i rosło nasze niedowierzanie, obecnie dominuje rozczarowanie, a wkrótce pojawi się... gniew. Pani Minister, dlaczego i jak możliwe było zmarnowanie tak wielkiego potencjału pozytywnych oczekiwań?
Waldemar Jakubowski więcej na str. 12

Niebezpieczne fake newsy
Gdy na stronach internetowych pojawiają się niespodziewane, intrygujące informacje, na przykład o śmierci znanej osoby lub szokujące nowości o politykach, aktorach czy innych postaciach z pierwszych stron gazet, wtedy trzeba sprawdzić prawdziwość tych rewelacji, bo to mogą być fake newsy.
Barbara Ellwart
więcej na str. 17

Dlaczego liście zmieniają kolory
W Szkole Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku 8 czerwca 2018 r. odbył się po raz pierwszy „Wieczór z Biologią” dla klas II i III gimnazjum.

Wieczór z Biologią” jest działaniem innowacyjnym. Podczas warsztatów wykorzystałam metody, które zmuszały młodzież do myślenia w czasie podejmowanych działań oraz angażowały emocjonalnie i pobudzały aktywność w sferze percepcyjnej, ruchowej, werbalnej i emocjonalno-motywacyjnej.
Justyna Zysk więcej na str. 18