Przegląd Oświatowy nr 20/2018

System wynagradzania nauczycieli nadal bez zmian

Rząd nie podjął decyzji o żadnej podwyżce powyżej zapowiedzianej pięcioprocentowej. Nie wprowadził zmian systemowych dotyczących finansowania oświaty. Co w takiej sytuacji powinna zrobić NSZZ „Solidarność”?

Jan Bałuka, Region Podkarpacie: Uważam, że konieczne jest podwyższenie płac i wprowadzenie zmiany systemu wynagradzania. Gdybyśmy wprowadzili system wynagradzania oparty na średniej krajowej, nie musielibyśmy co chwilę wy-stępować o podwyżkę. Niestety, obecny system wynagradzania jest „wirtualny” i dlatego musimy walczyć o poprawę sytuacji nauczycieli. My, nauczyciele, musimy zastanowić się nad rodzajem protestu, bo gdybyśmy mieli brać wzór na przykład ze strajkujących policjantów, to mielibyśmy o wiele więcej przeciwników. Dlaczego? Ponieważ oprócz władz wystąpią przeciwko naszym działaniom rodzice, którzy mając na uwadze bieżące dobro swoich dzieci, a naszych uczniów, negatywnie ocenią przerwę w pracy pedagogów. Wielu nauczycieli jest „poparzonych” doświadczeniami ze strajku w 1993 roku. Wprawdzie zmieniła się sytuacja prawna, bo dziś mamy pracodawcę, który nie jest winien sytuacji finansowej w szkolnictwie. Jednak żeby coś osiągnąć, powinniśmy się zastanowić nad protestem, nawet jeżeli poniesiemy jakieś straty. Powinniśmy starać się być coraz bardziej skuteczni w pozyskiwaniu pozytywnych rozwiązań dla środowiska oświatowego. Musimy wykorzystać doświadczenia zdobyte podczas poprzednich strajków. Gdy strajkowaliśmy w maju 1993 roku, to rozpoczęliśmy przygotowania już w lutym. Teraz mamy trochę więcej czasu na przygotowania i dlatego możemy być skuteczni.

 

Anna Dobropolska, Region Wielkopolska: Moim zdaniem trzeba zdecydowanie negocjować. Nie spieszyłabym się z radykalizacją protestu. Najpierw należy wykorzystać wszystkie możliwości negocjacyjne w rozmowach z panią minister Anną Zalewską. Po wykorzystaniu wszystkich możliwości w dialogu z rządem trzeba będzie podjąć kategoryczne działania, łącznie ze strajkiem. Wstępnie na Krajowej Radzie Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Krynicy Zdroju zostały podjęte pewne kroki, ale o tym będą komunikaty. Należy zapobiec postępującej od kilku lat pauperyzacji zawodu nauczyciela. Uważam, że nauczyciele zdecydowanie za mało zarabiają i powinni skorzystać z tego bardzo dobrego wzrostu gospodarczego. Czas docenić pracę naszego środowiska.

Robert Królik, Region Podlaski: Zarobki nauczycieli są zdecydowanie za małe. Nie mamy wątpliwości co do tego, że sposób finansowania oświaty jest zły i wymaga zmian systemowych. Moim zdaniem środowisko oświatowe z NSZZ „Solidarność” powinno zorganizować akcję protestacyjną. Jest to jedyne wyjście. Żadne rozmowy nie pomogą. Nasze postulaty nie zostały spełnione. Jesteśmy oszukiwani, okłamywani, nikt z nami poważnie nie rozmawia, a przecież, jak powiedziałem, zmiana systemu wynagradzania jest konieczna. Nauczyciele od dawna czekają na niezbędne podwyżki. Wobec tego nie mamy innego wyjścia. Musimy podjąć akcję protestacyjną.

oprac. Barbara Ellwart

W numerze 20/2018

Ocena i awans do kosza Spotkanie minister edukacji Anny Zalewskiej z przedstawicielami związków zawodowych w ramach prac zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty miało miejsce 10 grudnia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. Tematem debaty była ocena pracy nauczycieli, odbiurokratyzowanie pracy szkoły oraz ustalenie harmonogramu spotkań dotyczących tych zagadnień. Olga Zielińska
więcej na str. 3

Związkowe wotum nieufności Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz oświatowe sekcje regionalne 10 grudnia we wszystkich miastach wojewódzkich zorganizowały konferencje prasowe pod hasłem „Związkowe votum nieufności dla minister Zalewskiej”, na których przedstawione zostały powody żądania odwołania Anny Zalewskiej ze stanowiska ministra edukacji.
Olga Zielińska
więcej na str. 5

Mam problem...
Konflikt między obu związkami nie jest więc podyktowany jedynie konkurencją, ma przede wszystkim charakter światopoglądowy. Jest jeszcze jednym epizodem wojny między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. Stąd z jednej strony potrzeba kształtowania dzieci w duchu lewackiego obłędu, a z drugiej potrzeba wychowania religijnego i patriotycznego. Nie da się ich pogodzić!
Waldemar Jakubowski więcej na str. 8

Opowieść wigilijna 2
Życie nasze tak wygląda. Jesteśmy rozdarci między tradycją a nowoczesnością, między kultem religijnym a liberalną ideologią, między spuścizną wieków a poprawnością polityczną. W społeczeństwie demokratycznym każdy może wybrać swoje miejsce, swoją przynależność do określonej opcji politycznej albo odrzucić wszystko. Janusz Wolniak
więcej na str. 9

Odwołać minister Zalewską – konferencje w całej Polsce Związkowe wotum nieufności wobec minister Anny Zalewskiej – pod takim hasłem Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz oświatowe sekcje regionalne 10 grudnia zorganizowały w całej Polsce konferencje prasowe. Przedstawiciele naszego Związku tłumaczyli, że dialog, jaki prowadzi minister Zalewska z „Solidarnością”, jest pozorowany.
Olga Zielińska więcej na str. 10

Dlaczego „Solidarność” żąda dymisji minister Zalewskiej
Członkowie Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” poddali miażdżącej krytyce minister Annę Zalewską i sposób prowadzenia przez nią negocjacji z „Solidarnością” – wypowiedzi członków Rady.
więcej str. 10

System wynagradzania nauczycieli nadal bez zmian
Rząd nie podjął decyzji o żadnej podwyżce powyżej zapowiedzianej pięcioprocentowej. Nie wprowadził zmian systemowych dotyczących finansowania oświaty. Co w takiej sytuacji powinna zrobić NSZZ „Solidarność”? – wypowiedzi związkowców
więcej str. 12

Konkurs Prozy, Poezji i Pieśni Patriotycznej
„Polskie drogi do niepodległości” – pod takim tytułem 9 listopada w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego odbył się Miejski Konkurs Prozy, Poezji i Pieśni Patriotycznej, będący kontynuacją poprzednich edycji konkursu międzyszkolnego.
więcej str. 17
Iwona Orlacz

Nie ma wolności bez „Solidarności”!
„Solidarność” w latach 80. walczyła o prawa pracownicze i godność każdego człowieka. Ale także o wolności obywatelskie, godność całego społeczeństwa i narodu, wreszcie o niepodległość Polski.
więcej str. 18
Adam Chmielecki