Przegląd Oświatowy nr 7/2019

Słowa poparcia dla strajkujących w Krakowie

O ogólnopolskim proteście pracowników oświaty i wychowania zrzeszonych w NSZZ „Solidarność mówią członkowie Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Związkowcy z całego kraju popierają akcję zainicjowaną przez Sekcję Oświaty NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego między innymi dlatego, że przeprowadzenie takiego protestu umożliwia rozwiązanie problemów dotyczących wynagrodzenia i poprawy warunków pracy pracowników oświaty bez obciążania uczniów skutkami tej walki.

Dobropolska Anna, Region Wielkopolska:

Oczywiście popieram ogólnopolski protest „Solidarności” pracowników oświaty i wychowania. Wyrażam aprobatę dla tej formy protestu, jaka ma miejsce w Krakowie, ponieważ nie włącza ona uczniów w sprawy dorosłych. Głęboko wierzę, że rząd pochyli się nad postulatami NSZZ „Solidarność”. Popieram stanowisko przewodniczącego Piotra Dudy i przewodniczącego Ryszarda Proksy, by realizować scenariusz wypracowany przez Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Nie jestem zwolenniczką współpracy z ZNP.   

Dariusz Zięba, Region Rzeszowski: Obecnie tylko plan oświatowej „Solidarności” gwarantuje takie rozwiązanie sporu, które przyniesie korzyści wszystkim stronom i pozwoli zapobiec eskalacji konfliktu. Pomysł protestu w Małopolskim Kuratorium Oświaty jest ostatnią próbą zwrócenia uwagi na problemy nauczycieli i uświadamia społeczeństwu, że samo powołanie zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli nie jest jeszcze sukcesem, a trzyletnie rozmowy powinny były zaowocować korzystnymi dla nauczycieli zmianami. Tymczasem warunki ich pracy w ostatnich latach znacząco się pogorszyły. Teraz tylko od Ministerstwa Edukacji Narodowej i rządu RP zależy, czy nie dojdzie do radykalizacji form protestu. Uważam, że MEN ponosi pełną etyczną odpowiedzialność za zaistniałą sytuację.     

Wojciech Jaranowski, Region Toruńsko-Włocławski: W imieniu Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Toruńsko-Włocławskiego wyrażam poparcie dla Małopolskiej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” i podziwiam za odwagę oraz determinację w prowadzeniu protestu w kuratorium w Krakowie. Mam nadzieję, że ogólnopolski protest NSZZ „Solidarność” zakończy się sukcesem i oddali groźbę strajku w oświacie. 

Bogusława Buda, Region Rzeszowski: Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie oraz nasza Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” udzieliły pełnego poparcia ogólnopolskiej akcji strajku okupacyjnego w Krakowie. Osobiście przez dwa dni brałam udział w krakowskim proteście, aby wesprzeć słuszne działania naszego Związku.  

Zdzisława Hacia, Region Gdański: Oczywiście popieram ogólnopolski protest pracowników oświaty i wychowania zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”, prowadzony zgodnie z hasłem „Sprawy dorosłych muszą być załatwiane między dorosłymi”.

Jolanta Kornel, Region Dolny Śląsk: Wszystkie dotychczasowe ekipy rządzące doprowadziły  pracowników oświaty do ściany. Brak chęci konsensusu spowodował, że nauczyciele zdecydowali się na strajk. My, jako NSZZ „Solidarność”, uczestniczymy w różnych formach protestu, między innymi w strajku okupacyjnym w Krakowie.

Lesław Ordon, Region Śląsko-Dąbrowski: Uważam, że okupacja Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie to dobra inicjatywa. Mam nadzieję, że nasze postulaty zostaną wreszcie spełnione. Nasza determinacja jest ogromna. Protest okupacyjnym w kuratorium ma charakter rotacyjny, ponieważ w sali, w której strajkujemy, może jednocześnie przebywać tylko kilkanaście osób. Liczymy na po-ważne rozmowy z rządem.   

Iwona Dziedzic-Myka, Region Mazowsze: Popieram postulaty Sztabu Protestacyjno-Strajkowego NSZZ „Solidarność”. Solidaryzuję się z koleżankami i kolegami, którzy okupują kuratorium w Krakowie. I liczę na podjęcie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozmów z naszym Związkiem.  

rozmawiała Barbara Ellwart 

W numerze 7/2019

Załatwmy sprawę między dorosłymi – protest „S” pracowników oświaty w Krakowie

Sprawy dorosłych muszą być załatwiane między dorosłymi! – to hasło protestu „Solidarności” pracowników oświaty, którzy od 11 marca okupują siedzibę małopolskiego kuratora oświaty w Krakowie. Związkowcy mówią, że nie chcą, by zakładnikami ich walki z rządem o godność pracowników oświaty byli uczniowie. Liczą, że rząd podejmie z nimi merytoryczne negocjacje. więcej na str. 2

Olga Zielińska

Protest głodowy

Podsumowanie efektów dotychczasowych negocjacji między rządem i „Solidarnością” oraz strategie kolejnych działań to powody, dla których zwołano 21 marca 2019 r. nadzwyczajną Radę Krajowej Sekcji i Oświaty NSZZ „S”.  Podczas spotkania dobitnie podkreślono, że nie osiągnięto porozumienia między naszym Związkiem a rządem RP w kwestii realizacji postulatów „Solidarności”, w tym formułowanych przez KSOiW NSZZ „Solidarność”.

więcej na str. 4

Olga Zielińska

Słowa poparcia dla strajkujących w Krakowie

O ogólnopolskim proteście pracowników oświaty i wychowania zrzeszonych w NSZZ „Solidarność mówią członkowie Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Związkowcy z całego kraju popierają akcję zainicjowaną przez Sekcję Oświaty NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego między innymi dlatego, że przeprowadzenie takiego protestu umożliwia rozwiązanie problemów dotyczących wynagrodzenia i poprawy warunków pracy pracowników oświaty bez obciążania uczniów skutkami tej walki – wypowiedzi związkowców. więcej na str. 5

rozmawiała Barbara Ellwart

Gorzka prawda o polskiej oświacie W cywilizowanych państwach nauczyciele zarabiają wielokrotnie więcej i nie ma potrzeby urządzania niezdrowej rywalizacji o 500 zł dla nauczycieli z oceną wyróżniającą. W Polsce jest też bardzo niski, w porównaniu do Europy Zachodniej, procent uzwiązkowienia kadry pedagogicznej. więcej str. 7

Piotr Sput

Młot na nauczycieli Dla jasności – nie zamierzam bronić poprzedniej władzy, ale to przeszłość, która może jedynie tłumaczyć obecną sytuację, w żaden jednak sposób nie usprawiedliwia przeszło trzech lat bierności i niekompetencji obecnej władzy. więcej str. 8

Waldemar Jakubowski

Protest okupacyjny w Krakowie „Solidarność” pracowników oświaty z Regionu Małopolskiego 11 marca w budynku Kuratorium Oświaty w Krakowie rozpoczęła strajk okupacyjny. Do protestujących dołączają związkowcy z całej Polski. więcej na str. 10

Nie dać się zastraszyć! Minister edukacji prawie przez cztery lata prowadziła ze związkami zawodowymi rozmowy, ale jak się okazało, była to tylko gra na zwłokę. Jedyne na co się zdobyła, to pod presją nadchodzących protestów obiecała przyśpieszyć kolejną pięcioprocentową regulację płacową nie od stycznia 2020, a od września br.  więcej na str. 12

Janusz Wolniak 

O negocjacjach w sprawie płac i proteście nauczycieli

Mając takie niekwestionowane zasługi dla istotnego poprawienia stanu polskiej oświaty, Związek może z podniesionym czołem zasiąść do rozmów płacowych na najwyższym szczeblu rządowym, na przykład z wicepremierem ds. społecznych Beatą Szydło. 

więcej str. 17 

Elżbieta Plewako

Żeglarze i patrioci z „Solidarności”

W sierpniu 1980 roku Elbląg był stutysięczną stolicą jednego z 49 województw PRL. Wkrótce stał się siedzibą jednego z 38 regionów NSZZ „Solidarność”. Czy z takiej perspektywy można dostrzec pełnię jednego z największych fenomenów w polskich dziejach, jakim była „Solidarność”? Okazuje się, że tak.

więcej str. 18 

Adam Chmielecki

Brawa dla uczniów i nauczycieli

Prawie 600 szkół i około 3500 uczestników. Tak w liczbach przedstawia się tegoroczna, szósta już edycja konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”, organizowanego przez Fundację Centrum Solidarności, w partnerstwie z NSZZ „Solidarność”, Instytutem Pamięci Narodowej i samorządami. Finał etapu wojewódzkiego w stolicach wszystkich regionów, z udziałem ponad 800 uczniów, odbył się 14 marca br. My przyjrzeliśmy się przebiegowi konkursu w kolebce „Solidarności” – w Gdańsku. więcej str. 20