W numerze 11/2019

Ojciec Święty z „Solidarnością” – „Solidarność” z Ojcem Świętym

O wystawie poświęconej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, która będzie otwarta 3 czerwca 2019 r. przed Salą BHP w Gdańsku, z Joanną Lewandowską z Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i kuratorką wystawy – rozmawia Barbara Ellwart.

więcej na str. 2

Okrągły stół edukacyjny już bez „Solidarności”

W drugiej turze rozmów okrągłego stołu edukacyjnego, która odbyła się 30 kwietnia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, uczestniczyła, podobnie jak i w pierwszej, Monika Ćwiklińska, członek Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Obrady, będące kontynuacją sesji plenarnej zorganizowanej 26 kwietnia na Stadionie Narodowym, koncentrowały się wokół tematów: Nauczyciel w systemie edukacji, Jakość edukacji, Nowoczesna szkoła, Uczeń w systemie edukacji oraz Rodzic w systemie edukacji.

Prezydium KSOiW NSZZ „S”, które obradowało 7–8 maja w Warszawie, negatywnie oceniło zarówno samą formułę prowadzonej debaty, jak i przypadkowo dobrane gremium i zdecydowało o zaprzestaniu uczestnictwa w kolejnych spotkaniach okrągłego stołu. Poniżej przedstawiamy stanowisko prezydium i wypowiedź uczestniczki drugiej tury rozmów.

więcej na str. 5

Sen mara

W końcu to nie my obiecywaliśmy zwycięstwo i spektakularne pognębienie przeciwnika. Nie my straszyliśmy uczniów brakiem klasyfikacji czy unieważnieniem napisanych już w trudzie i znoju egzaminów. Nie my ubogacaliśmy przestrzeń publiczną grafomańsko – obscenicznymi piosenkami i pyskówkami z przerażonymi maturzystami w roli głównej. Nie nas – „Solidarność” – to wszystko oblepiło.

więcej na str. 7

Bożena Pierzgalska

Nowe władze Stowarzyszenia

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”, obradujące 10 maja w Gdańsku, wybrało nowe władze. Przewodniczącym IPN „S” został Jerzy Ewertowski.

Zebrani zadecydowali również o przyznaniu Stefanowi Kubowiczowi tytułu Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”.

więcej na str. 7

Wojciech Jaranowski

Koledzy, tak się nie robi

Członkowie „Solidarności” nie przystąpili do protestu w placówce oświatowej i zostali za to napiętnowani przez inny związek zawodowy, który zainicjował strajk.

więcej str. 8

Zwykły robotnik

Był współorganizatorem strajku w sierpniu 1980 roku w Stoczni Marynarki Wojennej, a także działaczem Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, był internowany w Strzebielinku.

Z głębokim smutkiem żegnamy Leona Stobieckiego, zasłużonego działacza związkowego, Kolegę, Przyjaciela.

więcej str. 9

Negocjacje „Solidarności” pracowników oświaty

Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz zmiany w przepisach prawnych dotyczących oceny pracy i awansu zawodowego, a także nowy system wynagradzania to sukces negocjacyjny KSOiW NSZZ „Solidarność”. Porozumienie z rządem, które gwarantuje realizację naszych postulatów, podpisał tylko jeden związek zawodowy – NSZZ „Solidarność”!

więcej na str. 10

Możecie mną gardzić, ale żądam tolerancji!

Nie oczekuję od środowisk antykatolickich akceptacji. Oczkuję tolerancji. Tolerancji, bo tolerować znaczy cierpliwie znosić i w swej istocie jest ona formą sprzeciwu. Dlatego nasza wiara, nasze symbole, nasze wartości, przykazania i zasady mogą być odrzucane i uznawane za śmieszne. Mogą być nawet pogardzane, ale w imię tolerancji nie wolno ich ruszać.

więcej na str. 12

Marek Lewandowski

Moje credo

Zdarza się usłyszeć od członków „Solidarności”, że związek zawodowy nie powinien mieszać się w kwestie światopoglądowe. Tym, którzy tak twierdzą, chciałabym uświadomić, że wręcz przeciwnie – w swoim codziennym życiu mamy obowiązek dawania świadectwa wiary.

więcej str. 12

Olga Zielińska

Dialog nie może być pozorowany

Rozmowa z Katarzyną Zimmer-Drabczyk, kierownikiem Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

więcej str. 17

Ofiara młodych

Maj to tradycyjnie miesiąc matur. Młodzi ludzie zdają egzamin dojrzałości i wchodzą w dorosłość. W tym kontekście niezwykle symboliczne staje się to, że większość z udokumentowanych przypadków młodych ofiar reżimu PRL w latach 70. i 80. XX wieku miała miejsce właśnie w maju. W tym miesiącu ich śmierć bolała wyjątkowo. Ale też nie szła na marne.

więcej str. 19

Adam Chmielecki