Przegląd Oświatowy nr 12/2019    Porozumienie KSOiW „S” z rządem

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania 7 kwietnia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie podpisała porozumienie z rządem. Czy to porozumienie jest satysfakcjonujące?

Anna Dobropolska,  Region Wielkopolska:

Tak, podpisane porozumienie jest satysfakcjonujące, dlatego że przewodniczący Ryszard Proksa wypełnił zadanie, które postawiła przed nim Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ  „Solidarność”. W tamtym momencie nasze postulaty zostały spełnione, a teraz przed nami są kolejne trudne negocjacje, które – głęboko wierzę – pozytywnie skończą się dla związkowców. Przede wszystkim przewodniczący Proksa wykazał się ogromną odpowiedzialnością za nauczycieli – w przeciwieństwie do prezesa ZNP.       

 Dariusz Zięba,  Region Rzeszowski:   Uważam, że podpisane 7 kwietnia porozumienie między Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania a rządem jest jak najbardziej korzystne dla nauczycieli i pracowników oświaty. Pozwala ono na wzrost płac i stanowi dobrą podstawę do dalszych rozmów w sprawie nowego systemu wynagradzania nauczycieli.  

Jolanta Zawistowicz,  Region Małopolski:

Podpisane 7 kwietnia 2019 r. porozumienie z rządem jest jak do tej pory jedyną formą ujęcia postulatów oświatowej „Solidarności”, ze wskazaniem sposobów ich realizacji w tym roku.  Dokument ten traktuję jako pewien rodzaj listu intencyjnego dotyczącego współpracy NSZZ „Solidarność” z rządem w zakresie oświaty, dlatego kluczowe jest pilne podjęcie prac przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” nad projektem zmian zapisów prawa oświatowego, mających na celu rozwinięcie i uszczegółowienie zapisów tego porozumienia. Wiadomo, że oczekiwania nauczycieli są większe, ale jednak podwyżki w wysokości 9,6 procent od 1 września 2019 roku oraz powrót do regulacji prawnych sprzed 1 września 2018 roku, dotyczących oceny pracy nauczycieli i awansu zawodowego, są korzystnymi zmianami w zakresie warunków pracy i płacy nauczycieli. Nadzieję na trwałą poprawę sytuacji finansowej daje też zapowiedź prac nad zmianą systemu wynagradzania nauczycieli poprzez powiązanie wynagrodzenia zasadni-czego nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.   

Iwona Dziedzic-Myka,  Region Mazowsze:

Jako długoletni związkowiec i osoba negocjująca warunki płacy i pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, uważam, że to, co wywalczyliśmy, jest dobre, ponieważ to nie tylko podwyżki płacowe. Nie mniej ważne dla nas nauczycieli są nasze warunki pracy, które wracają do po-przedniego stanu – z sierpnia 2018 roku. Mam tu na myśli na przykład: skrócenie ścieżki awansu  zawodowego, zmianę oceny pracy nauczyciela, ujednolicenie pensum dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i mniej biurokracji. Zmiany wejdą od 1 września, a my jako pracownicy oświaty, zrzeszeni w NSZZ „Solidarność”, jesteśmy usatysfakcjonowani, bo w swoich postulatach oświatowych domagaliśmy się spełnienia wymienionych kwestii.  Jednak jeszcze wiele spraw nie zostało załatwionych, dlatego związek, jako reprezentant pracowników oświaty, czy chce, czy nie chce, musi rozmawiać ze stroną rządową.

Monika Ćwiklińska,  Region Śląsko-Dąbrowski:

Mnie to porozumienie satysfakcjonuje. Przede wszystkim nastąpiło wycofanie się ze szkodliwych zapisów w „Karcie Nauczyciela”, dotyczących oceny pracy nauczyciela i awansu zawodowego. Dużym sukcesem jest uzyskanie podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od września 2019 roku, a także dodatku za wychowawstwo i dodatkowych godzin dyrektorskich. Otrzymaliśmy duże podwyżki w porównaniu do innych pracowników ze sfery finansów publicznych. Inne branże zazdroszczą nam wynegocjowanych podwyżek. Wynegocjowane porozumienie oceniam pozytywnie, tym bardziej że jest podjęte po wielomiesięcznych negocjacjach, podczas których nie dawano nam nadziei na zmiany.

Bogusława Buda,  Region Rzeszowski:

Tak, porozumienie jest satysfakcjonujące, bo obecnie widać, że mieliśmy rację, że z naszej strony działania były wyważone. Dobrze, że nie poszliśmy z ZNP, bo teraz przekonaliśmy się, że działania ZNP były upolitycznione i wymierzone w rząd. W odpowiednim momencie wyciągnęliśmy wnioski z tego, że ten związek dwa razy nas zdradził. Mam tu na myśli rok 1993 i 2008.  Cieszę się, że dzięki „Solidarności” od września będą podwyżki dla nauczycieli.  

oprac. Barbara Ellwart

W numerze 12/2019  Najważniejsza jest realizacja porozumienia

Przebieg negocjacji z rządem i podpisane z nim 7 maja porozumienie oraz ocena sytuacji w strukturach „Solidarności” pracowników oświaty po zakończeniu protestu nauczycieli, a także nasze uczestnictwo w rozmowach „okrągłego stołu edukacyjnego” to główne tematy, którymi zajmowała się Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, obradująca 22 i 23 maja w Rzeszowie. Roli gospodarza spotkania podjęła się Bogusława Buda, przewodnicząca Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Rzeszowskiego. Zaproszenie do uczestnictwa w obradach przyjęli: Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego, były członek Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, Małgorzata Rauch, podkarpacka kurator oświaty, Roman Jakim, przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego.

więcej na str. 2

Olga Zielińska

Partia szachów

Szachownica rozłożona była już dawno, a siedzący przy niej Gracz 1. i Gracz 2. toczyli zażarty bój, którego stawka określona była bardzo wysoko. Aż stało się: Gracz 2. musiał odejść od szachownicy, jego miejsce zajął Gracz 3. Postawił sobie ambitne zadanie gry na wielu szachownicach na raz, co w szachach nie jest niczym niezwykłym. Tylko że akurat przy tej szachownicy Gracz 1. i Gracz 3. uznali, że być może uda się osiągnąć cele inaczej, nie poprzez grę. Ustalili, że będą najpierw rozmawiać. Partia nie została dokończona, ale na szachownicy ktoś dyskretnie zaczął przestawiać pionki i figury, a na dodatek niezauważalnie zaczęły zmieniać się reguły gry.

więcej na str. 4

Dariusz Zięba

Potrzebne odważne zmiany

Podwyżki, choć mniejsze niż oczekiwane, odbierane są pozytywnie. Chyba zaczyna się przebijać świadomość, że podpisanie przez „Solidarność” porozumienia przed strajkiem dało gwarancję, iż przyjęte przez rząd zobowiązania – szczególnie płacowe – zostaną zrealizowane. Pewnie niektórzy się oburzą albo i roześmieją perliście, ale istniała taka możliwość, że wobec nieprzejednanej postawy wszystkich central związkowych, rząd mógł wycofać się z jakichkolwiek ustaleń. więcej na str. 6

Bożena Pierzgalska

Porozumienie KSOiW „S” z rządem

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania 7 kwietnia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie podpisała porozumienie z rządem. Czy to porozumienie jest satysfakcjonujące? – wypowiedzi związkowców

więcej na str. 7

Kalendarium wydarzeń, których efektem było podpisanie porozumienia między KSOiW i rządem więcej str. 8

Dlaczego musiało dojść do strajku? Gdy zmienił się rząd, wielu z nas miało nadzieję, że wreszcie nasza praca zostanie doceniona. Ale nie doczekaliśmy się dobrych zmian w oświacie, nawet likwidacja „godzin karcianych” udała się tylko częściowo. Podczas wielu spotkań z przedstawicielami władzy artykułowaliśmy nasze niezadowolenie z niekorzystnych zmian w prawie. Wydłużenie ścieżki awansu zawodowego i wprowadzenie nowej oceny pracy nauczyciela były dla nas ciosem.

więcej str. 17

Monika Ćwiklińska

Magia książek... Czytelnictwo w Polsce podobno się odradza. Wiele osób musi jednak tak naprawdę na nowo nauczyć się czytać. To na pewno trudne, bo wymaga wysiłku i woli intelektu. To nie to, co szybkie przejrzenie artykułu w gazecie czy zapoznanie się z wirtualnym tekstem w komórce. więcej na str. 19

Semen Czubenko