W numerze 13/2019:  Burzliwe wakacje – co dalej?  Bądźmy czujni

Okazuje się, że okres urlopowy (w przypadku nauczycieli w wakacje) wcale nie musi być czasem odpoczynku i odprężenia. Minione letnie miesiące obfitowały w liczne napięcia i niekiedy silne emocje. Dotyczy to także naszej redakcji, która do tej pory boryka się z problemami lokalowymi (i nie tylko). Momentami o kwestie te można by zapytać jak Hamlet: być albo nie być? Miejmy jednak nadzieję, że rzecz będzie miała swój w miarę szczęśliwy finał. By nie zapeszać – na razie tylko tyle o tym. 

więcej na str. 2

Jerzy Ewertowski

Dodatek za wychowawstwo w przedszkolach

Ministerstwo Edukacji Narodowej, odnosząc się do żądań Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie realizacji porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. między „Solidarnością” i rządem, a w szczególności naszych pytań w przedmiocie dodatku za wychowawstwo nauczycieli przedszkoli, przedstawiło swoje stanowisko w tej sprawie.

więcej na str. 3

Dylematy nauczyciela – chrześcijanina

Kto i w jaki sposób może pomóc współczesnemu człowiekowi, w jaki sposób znaleźć sens życia, co stanowi istotę wiary, istotę człowieczeństwa i nauczycielskiego powołania – to wybrane zagadnienia, które ksiądz biskup diecezjalny koszalińsko-kołobrzeski Edward Dajczak skierował do pielgrzymów nauczycieli wychowawców na Mszy świętej 2 lipca, podczas 82 Ogólnopolskiej Pielgrzymki Nauczycieli i Wychowawców na Jasnej Górze. więcej na str. 5

Barbara Ellwart

Obyśmy zdrowi byli

Zupełnie na marginesie dyskusji toczonych na temat polskiej oświaty znalazło się zagadnienie kluczowe dla niej, mianowicie stan zdrowia polskich nauczycieli. Jeśli mówiono w ogóle na ten temat, to w kontekście urlopów dla poratowanie zdrowia, które przedstawiane były zazwyczaj jako swoisty kaprys, niczym nieuzasadniony przywilej pozbawionej samokrytycyzmu i roszczeniowej grupy zawodowej. Tymczasem wyniki najnowszych badań na ten temat powinny wzbudzić, co najmniej, niepokój decydentów.

więcej na str. 7

Waldemar Jakubowski

Kluczowa pielgrzymka „Gaude Mater Polonia” – „Raduj się Polsko”. Tak brzmiało hasło pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyny w czerwcu 1979 roku. Polacy rzeczywiście się radowali. I, jak okazało się w sierpniu 1980 roku, zmobilizowali do walki o wolność.

więcej str. 13

Adam Chmielecki 

Solidarność jako lekcja W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, czyli dla wielu Czytelników w epoce prawie dyluwialnej, będąc dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Poznaniu, opublikowałem bodaj w miesięczniku „Edukacja i Dialog” miniaturę pod tytułem „Najlepsza lekcja”. Tekst okazał się niezwykle nośny, wielokrotnie cytowany i zadomowiony w internecie. Przytaczam go niżej, ale i opisuję dalej wydarzenie, które także stało się swego rodzaju „Najlepszą lekcją” autorstwa Solidarności.

więcej na str. 15

Klemens Stróżyński 

Symbol walki o godność człowieka 15 sierpnia 2019 r. przypadła 90. rocznica urodzin Anny Walentynowicz, działaczki niepodległościowej Wolnych Związków Zawodowych i współtwórczyni Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Sejm w lipcu 2018 roku przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2019 Rokiem Anny Walentynowicz. W sejmowej uchwale podkreślono zasługi Anny Walentynowicz dla „utworzenia wielkiego ruchu Solidarności i odzyskania przez Polskę niepodległości” oraz złożono hołd jej „niezłomnej postawie”.

więcej na str. 17

W imię przyszłości kultury

„W imię przyszłości kultury” to hasło 82. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę, w której 1 i 2 lipca 2019 r. wzięło udział kilka tysięcy nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół, kuratorów oświaty oraz pracowników administracji i obsługi z całej Polski.

więcej na str. 19

Bogusława Buda