W PO numerze 17/2016

Projekty ustaw oświatowych budzą zastrzeżenia

Członkowie Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas nadzwyczajnego posiedzenia w Warszawie 19 października 2016 r. przyjęli opinię do dwóch projektów ustaw wprowadzających reformę oświaty. Projekty ustaw budzą zastrzeżenia NSZZ „Solidarność” przede wszystkim w kwestii zabezpieczenia miejsc pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz w zakresie kosztów planowanej reformy. Priorytetem dla Rady KSOiW jest utrzymanie miejsc pracy, w tym nauczycieli i pracowników wygaszanych gimnazjów.
Wojciech Jaranowski
więcej na str. 3

W obronie pracowników oświaty

Zapowiedziana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reforma budzi coraz większy niepokój. Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” już po raz drugi w krótkim czasie zwołała nadzwyczajne posiedzenie. O przyczynie posiedzenia i ustaleniach Rady z przewodniczącym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszardem Proksą rozmawia Barbara Ellwart. 
więcej na str. 4

Domagamy się…
Uwagi do projektowanych ustaw

Zabezpieczenie miejsc pracy nauczycieli i pracowników nie-pedagogicznych oraz koszt planowanej reformy to przy-kładowe zagadnienia wywołujące niepokój i zastrzeżenia członków Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” – w związku z planowaną reformą edukacji. Uczestnicy obrad nadzwyczajnego posiedzenia Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” 19 października w Warszawie zgłaszali wiele uwag do projektów ustaw. Oto fragmenty wypowiedzi uczestników Rady KSOiW reprezentujących środowisko oświatowe. 
Barbara Ellwart
więcej na str. 4

Najwyższy czas na dialog w oświacie

Minister edukacji wciąż mówi o dialogu, ale tego dialogu tak naprawdę nie było i nie ma. W których z szesnastu debat odbyły się dyskusje? Chcemy mieć możliwość konsultacji. Czas wdrożenia zmian prawa oświatowego jest zbyt krótki – takie m.in. uwagi i pytania padały podczas posiedzenia Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, które odbyło się 11 października 2016 r.
Urszula Szymańska
więcej na str. 6

 „Solidarność” pamięta o swoim kapelanie

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko w sierpniu 2014 roku został ustanowiony patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W 32. rocznicę męczeńskiej śmierci kapelana „Solidarności” w całym kraju odbyły się ceremonie mające na celu uczczenie Jego pamięci.
więcej na str. 8

Spotkanie negocjacyjne z minister edukacji

Dwa dni po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Warszawie, 30 września 2016 r., odbyło się w Ministerstwie Edukacji Narodowej pierwsze z planowanych spotkań negocjacyjnych w sprawie zmian w systemie szkolnictwa. Minister edukacji Annie Zalewskiej przedstawione zostały postulaty Rady KSOiW NSZZ „S”. W szczególności w zakresie zmian w prawie oświatowym, siatki godzin, koniecznych działań mających na celu obronę miejsc pracy oraz niezgodnego z prawem wykorzystywania zapisów zmienionego art.42 Karty Nauczyciela.  więcej na str. 14

Nowa książka o bł. ks. Jerzym Popiełuszce

„Aktualność przesłania moralnego bł. ks. Jerzego Popiełuszki w perspektywie przemian społecznych w Polsce po 1989 roku” to najnowsza publikacja doktoranta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Grzegorza Kamila Szczeciny. W gronie wielu instytucji i mediów – patronem jest także Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”. więcej na str. 14

Olimpiada Solidarności 
Zakończenie III edycji konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” odbyło się 15 czerwca 2016 r. w Krakowie. W tej edycji konkursu z wiedzy o najnowszej historii Polski z lat 1970 – 1990 wzięło udział prawie 3000 uczniów z ponad 500 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
Barbara Ellwart
więcej na str. 15

Kiedy piszemy pół Francuz,  a kiedy pół-Francuz?

Liczebnik ułamkowy „pół” występuje albo samodzielnie, albo jako cząstka wyrazów złożonych. Pisownia wyrazów złożonych (z cząstką „pół”) budzi wiele wątpliwości. Na przykład po przeczytaniu zdania: „Półanalfabeta, który był pół Anglikiem, pół Francuzem, pół roku budował pół-Polakowi pół domu.”, nasuwa się pytanie, od czego zależy to, czy piszemy „pół”: razem, osobno, czy z łącznikiem.
Barbara Ellwart
więcej na str. 16

Wszystko dla Ojczyzny
Ogólnopolski Konkurs „Wszystko dla Ojczyzny – gen. bryg. pil. Stanisław Skalski”

Konkurs miał na celu upamiętnienie jednego z najwybitniejszych polskich pilotów myśliwskich II wojny światowej z 18 indywidualnymi zwycięstwami w po-wietrznych pojedynkach, bohatera Bitwy o Anglię – generała brygady, pilota Stanisława Skalskiego. Magdalena Lubas
więcej na str. 17

Święto Teatru w Gimnazjum w Rakszawie

Nauczyciele Publicznego Gimnazjum im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rakszawie dali swoim uczniom niezwykłą lekcję, jednocześnie wiele się od nich ucząc. Postanowili stworzyć wyjątkowe przedstawienie! Zaprosili do współpracy rodziców i uczniów, aby połączyć ze sobą trzy pokolenia aktorów amatorów. W czerwcu 2016 roku już po raz drugi powstała sztuka teatralna z udziałem trzech partnerów dialogu szkolnego: uczniów, rodziców i nauczycieli, których połączyło ambitne zadanie – stworzenie sztuki teatralnej z prawdziwego zdarzenia.   Anna Przybyło
Więcej na str. 18