Zadusznie i na poważnie

Od 26 września br. trwa akcja Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” nagłaśniania w mediach informacji dotyczącej jej konceptu zmiany modelu wynagradzania nauczycieli. Tego dnia odbyła się bowiem duża konferencja prasowa po-święcona temu zagadnieniu, która ponowiona została 10 października. Zaraz  po tym przestrzeń publiczną obiegła informacja, że wiadomy i znany nam z poprzedniego wydania naszego pisma pewien związek nauczycielski (polski) również domaga się bliźniaczych zmian systemu wynagradzania.

więcej na str. 2

Jerzy Ewertowski

Propozycja Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania i oczekiwanie na zmianę absurdalnego systemu wynagradzania nauczycieli

W ostatnich miesiącach ujawniły się silne emocje związane z poziomem nauczycielskich uposażeń. W przestrzeni publicznej na ten temat wypowiada się wielu ludzi. Jak dotąd, od narodzin III RP, żadna z ekip politycznych nie zadbała o wypracowanie obiektywnego i godziwego zarazem systemu wynagradzania nauczycieli. Zalążki takiego modelu już kiedyś były, ale ówczesna ekipa po niespełna roku wycofała się z jego założeń, a po kilku latach (w 2009 r. i po) doszło do dalszych jego deformacji. Także obecna ekipa nie radzi sobie z tym hańbiącym zaniechaniem, ale wszyscy zgodnie twierdzą, że problem ten jest przedmiotem szczególnej troski.

więcej na str. 3

Jerzy Ewertowski

O propozycji nowego systemu wynagradzania nauczycieli podczas spotkania RSOiW w Olsztynie

Dane statystyczne z ostatnich czterech lat wyraźnie wskazują na to, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej rośnie rok do roku, a zatem gdyby przyjąć proponowane przez Jerzego rozwiązanie, nauczyciele dostaliby przez te cztery lata wyższe podwyżki wynagrodzeń, niż te, które otrzymali w rzeczywistości. Taki system regulacji nauczycielskich płac pozwoliłoby uniknąć wielu trudnych sytuacji, naszych protestów, strajku kwietniowego (którego byłem przeciwnikiem).

więcej na str. 5

Henryk Domian

 

Moje wspomnienie o Stefanie Kubowiczu

Konsekwentny, pracowity, wymagający od innych, lecz sobie także nie pobłażał. Potrafił zrugać niewybrednie za niewykonanie zadania, ale na końcu przyłożył epitetem – ty „owsiku nielegalny” i nie można było gniewać się na Niego. Potrafił też docenić wykonaną pracę, choć nie było w Jego zwyczaju nadmierne chwalenie. Wszak na koniec każdej kadencji dostawaliśmy podpisane przez Niego podziękowania – taki „dyplomik” na ścianę. Słowa umykają, papier pozostaje.

więcej na str. 6

Ewa Zydorek

 

Był związkowcem z krwi i kości, patriotą, ale przede wszystkim był człowiekiem. Człowiekiem – jakich w dzisiejszych czasach jest coraz mniej.

więcej str. 6

Ewa Roszyk

Pieniądze to nie wszystko, ale…

Z ust minister Zalewskiej słyszeliśmy bardzo często, że to zadanie własne samo-rządów i rząd nie ma obowiązku pokrywania całości tych zobowiązań. Tymczasem art. 167 p. 1. Konstytucji Rzeczpospolitej stanowi wyraźnie: Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się u-dział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Zatem do państwa polskiego, a ściślej – Ministerstwa Finansów, należy zapewnianie dochodów JST na takim poziomie, by mogły one wykonywać wszystkie swoje zadania, w tym zadania oświatowe i w logicznej konsekwencji nie może się to odbywać kosztem innych zadań.

więcej na str. 7

Waldemar Jakubowski

Asterysk i obelisk

Czy w notach biograficznych lub na nagrobkach po asterysku i po obelisku stosuje się odstęp? Co to jest asterysk i co to jest obelisk?

więcej na str. 8

Barbara Ellwart

Zmiany w prawie pracy

W maju 2019 roku w życie weszło wiele istotnych zmian w zakresie prawa pracy. Kolejne zmiany weszły w życie we wrześniu tego roku. Zmieniły się m.in. przepisy o dyskryminacji.

więcej na str. 13

Maria Szwajkiewicz

Bezpieczny uczeń i bezpieczny nauczyciel w bezpiecznej szkole

„Bezpieczna szkoła”. Piękne i jakże słuszne hasło, eksploatowane uparcie przez kolejne ekipy zawiadujące oświatą przy każdej możliwej okazji. No bo dzieci są najważniejsze. No i wszystkie są nasze. Słowa słuszne i wzniosłe, z czynami jednak jakby trochę gorzej.

więcej na str. 15

Bożena Pierzgalska

 

 

Archiwalia Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku

Jednym z ważniejszych zespołów Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” jest zespół akt Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z 1980 roku. MKS powołany został w Stoczni Gdańskiej 16 sierpnia 1980 r., a jego Prezydium podpisało 31 sierpnia 1980 r. porozumienie z Komisją Rządową w stoczniowej Sali BHP.

więcej na str. 16

Łukasz Grochowski

 

Noblistka, strajk włoski i tęczowa flaga

We Wrocławiu grupa nauczycieli zrzeszonych w Dolnośląskim Porozumieniu Nauczycieli zebrała się 14 października na wrocławskim Rynku, pod pręgierzem ogłaszając w Dniu Edukacji Narodowej o rozpoczęciu strajku szkolnego. Ma on polegać na niepodejmowaniu czynności, za które nauczyciel nie otrzymuje wynagrodzenia.

więcej na str. 18

Janusz Wolniak

 

 

Pamięć o Nim zostanie z nami na zawsze

Po wielu dniach napięcia, jakie mijały od porwania księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana ,,Solidarności”, spadła na nas, jak grom z jasnego nieba, wiadomość o jego śmierci. Wywoła ogromny smutek, poczucie beznadziei, a nawet strach.

więcej na str. 12

Jan Bałuka