W numerze 20/2016

Negocjacje z MEN przynoszą efekty. Od początku rządu PiS uważaliśmy, że jedyną drogą do przeforsowania wprowadzenia korzystnych zmian dla pracowników oświaty czy też powstrzymania przed wprowadzeniem tych niekorzystnych – są negocjacje. Dodam, że jesteśmy jedynym związkiem, który je prowadzi, który wybrał taką formę dialogu z rządem. Osiągnęliśmy (8 grudnia br.) porozumienie dotyczące powstrzymania MEN przed zmianami przepisów 30a i 30b dotyczących wypłaty dodatku uzupełniającego przez samorządy. Uważamy, iż najpierw trzeba uzgodnić inne parametry, jak na przykład coroczne negocjacje dotyczące podwyżki wynagrodzeń czy podniesienie pensji zasadniczej. Dopiero wtedy możemy rozmawiać o rezygnacji z dodatku wyrównawczego. Ryszard Proksa


str. 3

Dialog społeczny – drogą do normalności

– Umowę zawartą przeze mnie z NSZZ „Solidarność” w czasie prezydenckiej kampanii wyborczej w 2015 roku uważam za obowiązującą. Nasze zobowiązania wobec Związku są i będą nadal realizowane. To jest prorodzinny, prospołeczny i propracowniczy pakiet dla całego społeczeństwa. Naszym celem jest to, aby młode pokolenie Polaków tu, na miejscu, widziało dla siebie perspektywy, a nie myślało o emigracji. Zależy nam także na podkreśleniu godności pracy – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas XXVIII KZD w Płocku.
Adam Chmielecki więcej na str. 4

Oczekiwania wobec reformy oświaty

Które zmiany proponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej powinny być wprowadzone, a które należy jeszcze dopracować? Czego oczekują nauczyciele?
więcej na str. 6

Spotkanie minister i wiceminister edukacji z członkami „Solidarności” oświatowej

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego oraz Międzyzakładowa Komisja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku zorganizowała 23 listopada 2016 r. spotkanie z Piotrem Dudą – przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Ryszardem Proksą – przewodniczącym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i Teresą Wargocką – wiceminister edukacji narodowej.
Marek Krysztofiak
więcej na str. 7

Co ubieramy, wkładamy i zakładamy

Dylemat z ubieraniem się, wkładaniem i zakładaniem ubrania, obuwia, nakrycia głowy mają nie tylko użytkownicy języka, ale i językoznawcy; np. zastanawiamy się, czy płaszcz można założyć, czy tylko włożyć; kiedy używamy czasownika ubierać, a kiedy jego strony zwrotnej ubierać się. Najnowsze słowniki języka polskiego i wypowiedzi językoznawców pozwalają jednak na ustalenie, że: ubieramy się w coś, wkładamy coś, a czasami także zakładamy coś na coś. Barbara Ellwart
więcej na str. 13

Najważniejszy jest uczeń

To było ważne dla nauczycieli spotkanie. 17 listopada 2016 roku w Teatrze Sztuk w Jaworznie (woj. śląskie) odbyła się debata z udziałem śląskiej kurator oświaty Urszulą Bauer. Kurator przybyła na zaproszenie posła na Sejm RP Dariusza Starzyckiego oraz przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworznie Macieja Brüla. Bogumiła Wacławek
więcej na str. 14

Spotkanie w Rybniku

Spotkanie w sprawie reformy oświaty, którego współorganizatorami byli Hanna Grzelec i „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rybniku oraz poseł Grzegorz Janik, odbyło się 22 listopada w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku. Hanna Grzelec
więcej na str. 15

Kwalifikacje nauczycieli przyrody

Zgodnie z przyjętymi założeniami reformy systemu oświaty przedmiot przyroda będzie realizowany w klasie czwartej 8-letniej szkoły podstawowej, natomiast przedmioty: biologia, geografia, chemia i fizyka pojawią się odpowiednio w klasach 5 – 8 szkoły podstawowej. Szczegółowy rozkład realizacji tych przedmiotów w poszczególnych klasach został wskazany w ramowych planach nauczania. więcej na str. 15

Polscy czwartoklasiści dobrze znają matematykę i przyrodę

Polscy czwartoklasiści, razem z uczniami z Finlandii i Litwy, zajęli 17. miejsce pod względem osiągnięć matematycznych na 49 krajów uczestniczących w badaniu TIMSS 2015. Pod względem osiągnięć przyrodniczych polscy uczniowie są na 9. miejscu na 47 krajów. więcej na str. 16

Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek

Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” uczcili 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, organizując 10 listopada 2016 r. uroczystą akademię. Elżbieta Rutkowska
więcej na str. 18

Patriotyczna parada przedszkolaków

Jak co roku, w Przedszkolu w Kleosinie zabrzmiały słowa hymnu państwowego, które 11 listopada – w dniu Narodowego Święta Niepodległości nabierają szczególnego znaczenia. Elżbieta Markiewicz więcej na str. 20