W numerze 8/2017
Ryszard Proksa, przewodniczący KSiOW NSZZ „S”: Negocjacje z MEN faktycznie ani nie były łatwe, ani szybkie. Najważniejsze, że w ważnych kwestiach doszliśmy do konsensusu. Ale to nie koniec naszych rozmów. Po wspólnych konsultacjach rządu, MEN, związków zawodowych i korporacji samorządowych przedstawiono propozycje. My przedstawiliśmy swoje. Palący dla nas temat to m.in. podwyżki płac dla nauczycieli. Jesteśmy na razie usatysfakcjonowani przełomem w rozmowach. Inny temat to ustalenie pensum dla nauczycieli specjalistów: pedagogów, psychologów, logopedów. Warto podkreślić, że już za dwa tygodnie mają być negocjowane projekty konkretnych zapisów. Ale nie spoczywamy na laurach. To dopiero początek.

Tematy, którymi nadal się zajmujemy to m.in. czas pracy nauczycieli, urlopy, awans zawodowy, wynagradzanie czy zawieranie stosunku pracy. To bardzo obszerna problematyka. Jeśli chodzi o opiniowanie arkuszy, to obecnie kuratoria organizują szkolenia, których uczestnicy dowiadują się, co powinien zawierać arkusz i jakie terminy obowiązują związki zawodowe, kuratorium i organ prowadzący. To opiniowanie pozwoli na dokładną analizę sytuacji; czy dyrektorzy przydzielają sprawiedliwie etaty, bo wiemy, że w Polsce było dziewięćdziesiąt tysięcy ukrytych etatów nauczycielskich, a jednocześnie były takie osoby, dla których nie było pracy. Teraz dyrektor na pisemny wniosek nauczyciela, może wydać zgodę na dodatkową pracę w innej szkole.
więcej na str. 2
Podsumowanie I etapu prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” , obradująca 5 kwietnia 2017 r. w Warszawie, podsumowała I etap prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Premier Beata Szydło przedstawi drogę dojścia do wyższych płac w oświacie w drugiej połowie kwietnia br. – zapewniła minister edukacji Anna Zalewska, która była gościem podczas obrad Rady KSOiW.
Wojciech Jaranowski
więcej na str. 3
Nowy model finansowania oświaty. Kolejne spotkanie grup roboczych do spraw: awansu zawodowego nauczycieli, czasu i warunków pracy, finansowania oświaty oraz płac nauczycieli odbyło się 21 marca 2017 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Wzięli w nim udział jednocześnie przedstawiciele wszystkich podmiotów uczestniczących oraz wszystkich grup roboczych. Z tego powodu komfort pracy był niezadowalający. Przełożyło się to niestety na przebieg obrad.
Jerzy Ewertowski
więcej na str. 4
Budowanie tożsamości narodowej. Wojewódzki finał konkursu Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii 1970–1990
Wojewódzki finał konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii 1970–1990” odbył się 15 marca 2017 roku w rzeszowskim I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego. Corocznym organizatorem konkursu jest Fundacja Centrum Solidarności, mająca swą siedzibę w Gdańsku. W naszym województwie konkurs współorganizuje Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Wydarzenie to honorowym patronatem objęli wojewoda podkarpacki i marszałek województwa podkarpackiego.
Roman Zych
więcej na str. 6
Wdrażanie reformy oświaty. O nowych zadaniach związków zawodowych i niepokojach środowiska oświatowego, związanych z realizacją zmian w edukacji, mówi Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.
więcej na str. 7
Nowe zadania związków zawodowych – wypowiedzi związkowców. Przepisy wprowadzające zmiany w oświacie mówią o nowych, ważnych zadaniach związków zawodowych, dotyczących opiniowania arkuszy organizacji szkoły i przedszkola oraz opiniowania uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Jakie spostrzeżenia, uwagi, wątpliwości i pytania wywołują nowe zadania związkowców?
więcej na str. 8
Walne Zebranie Delegatów POiW w Słupsku. XIV Walne Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Słupsku odbyło się 7 marca 2017 r.
więcej str. 13
72. rocznica Zaślubin Polski z Morzem w Mrzeżynie. Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie 18 marca br. wzięła udział w uroczystości upamiętniającej Zaślubiny Polski z Morzem. W tym roku minęła 72. rocznica tego wydarzenia.
Jolanta Mruk
więcej na str. 13
Coraz więcej dekad. Co to jest dekada? Czy okres od 2005 do 2014 roku można nazwać dekadą?
Barbara Ellwart
więcej na str. 15
Procedura rozwoju zawodowego nauczycieli nie spełnia swojej roli. Procedura rozwoju zawodowego nauczycieli w założeniach miała sprzyjać rozwojowi, podnoszeniu wiedzy i umiejętności nauczycieli, a także promować najlepszych pedagogów. Tymczasem wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli pokazują, że w niektórych szkołach procedura ta sprowadza się do automatycznego promowania na kolejne stopnie awansu. Także z kształceniem przyszłych nauczycieli nie jest najlepiej: na kierunki nauczycielskie przyjmowanych jest coraz więcej najsłabszych maturzystów, a programy kształcenia przyszłych wychowawców młodzieży są od lat nieaktualizowane.
więcej na str. 16
Przyjazna szóstka z Białegostoku. Uroczyste podsumowanie IX edycji Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” odbyło się 21 marca 2017 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Prezydent Andrzej Duda, który objął patronatem to przedsięwzięcie, wraz z przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Piotrem Dudą wręczył 22 firmom-laureatom statuetki i certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.
Agnieszka Małgorzata Rzeszewska
więcej na str. 18

Przegląd Oświatowy nr 8/2017

Nowe zadania związków zawodowych.

Przepisy wprowadzające zmiany w oświacie mówią o nowych, ważnych zadaniach związków zawodowych, dotyczących opiniowania arkuszy organizacji szkoły i przedszkola oraz opiniowania uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Jakie spostrzeżenia, uwagi, wątpliwości i pytania wywołują nowe zadania związkowców?

Bogusława Buda, Region Rzeszowski: Rzeczywiście, po raz pierwszy ustawowo związek otrzymał nowe zadania, które dotyczą opiniowania uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz opiniowania arkuszy organizacji szkoły i przedszkola. Mimo, że jest to dodatkowa i potężna praca, to na pewno podnosi prestiż związku zawodowego, o co nam – członkom NSZZ „Solidarność” – też chodziło. Wymusza to również większą współ-pracę z organami prowadzącymi, kuratorium, dyrektorami i nauczycielami. Opiniowałam uchwały z sześćdziesięciu gmin i mam obraz, w jaki sposób organy prowadzące poradziły sobie z tym zadaniem. Jest jeszcze kilka gmin, które nie przysłały uchwał i są oporne. Jeśli chodzi o opiniowanie arkuszy, to obecnie są organizowane szkolenia przez kuratorium, których uczestnicy dowiadują się, co powinien zawierać arkusz i jakie terminy obowiązują związki zawodowe, kuratorium i organ prowadzący. To opiniowanie pozwoli na dokładną analizę sytuacji; czy dyrektorzy przydzielają sprawiedliwie etaty, bo wiemy, że w Polsce było dziewięćdziesiąt tysięcy ukrytych etatów nauczycielskich, a jednocześnie były takie osoby, dla których nie było pracy. Teraz dyrektor na pisemny wniosek nauczyciela, może wydać zgodę na dodatkową pracę w innej szkole.

Agnieszka Małgorzata Rzeszewska, Region Podlaski: „Solidarność” zabiegała od dawna o możliwość większego wpływu i kontroli nad organizacją pracy szkół i placówek oświatowych. To jest duże wyzwanie. Wiąże się z koniecznością analizowania dziesiątków uchwał rad gmin, setek arkuszy organizacyjnych i poznawaniem kolejnych przepisów prawa oświatowego. Daje natomiast realne możliwości wpływu na kształt sieci szkół i poprzez wgląd do arkuszy organizacji szkół – na miejsca pracy. Mamy nadzieję, że te zapisy zniechęcą część pracodawców do ukrywania etatów i manipulowania zatrudnieniem. Potrzeba trochę czasu i doświadczenia, by ta forma społecznej kontroli była naturalnym elementem organizacji pracy szkół, by organy prowadzące i pracodawcy traktowali konieczność opiniowania jako współudział w tworzeniu polityki oświatowej na swoim terenie. Trudnością zapewne jest i będzie krótki czas na wydanie opinii, zwłaszcza w takich dużych sekcjach i organizacjach jak nasza. Mamy na obszarze działania około stu organów prowadzących i ponad dwustu pracodawców. Podejmowanie decyzji w sprawach ważnych dla funkcjonowania szkół budzi też często wiele emocji. Ścierają się różne racje i potrzeby zainteresowanych środowisk. Wymaga to od nas dużego wyczucia i zagłębienia się w materię tak, by wydana opinia była jak najbardziej optymalna i stanowiła pomoc w realizowaniu prawa oświatowego.
rozmawiała i opracowała Barbara Ellwart