W numerze 9/2017

Opiniowanie arkuszy przez związkowców

Opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli to nowe zadanie dla związkowców ze środowiska oświatowego. Temat opiniowania tego ważnego dokumentu zdominował Radę Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, która odbyła się 4 kwietnia w gdańskim „Akwenie”. Gościem Rady i jednocześnie prelegentem była Jolanta Zawistowicz, wiceprzewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Kraków Pogórze.
Barbara Ellwart
więcej na str. 3

Co powinien wiedzieć związkowiec opiniujący arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli

O sposobie zbierania informacji – w formie ankiet – przed sformułowaniem opinii arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli przez organizacje związkowe mówi Jolanta Zawistowicz, wiceprzewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” Kraków Podgórze.
więcej na str. 5

Nowe zadania związków zawodowych – wypowiedzi związkowców

Przepisy wprowadzające zmiany w oświacie mówią o nowych, ważnych zadaniach związków zawodowych, dotyczących opiniowania arkuszy organizacji szkoły i przedszkola oraz opiniowania uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Jakie spostrzeżenia, uwagi, wątpliwości i pytania wywołują nowe zadania związkowców?
więcej na str. 7

„Solidarność” nie zgadza się na łamanie prawa w oświacie.

Jedyna szkoła w gdańskiej dzielnicy Kokoszki, w której uczy się ponad 1000 uczniów, wybudowana z publicznych pieniędzy, z budżetu miasta Gdańska za ponad 36 milionów złotych, została przekazana do prowadzenia prywatnemu podmiotowi – spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. – Apelujemy do władz miasta Gdańska o przestrzeganie prawa, aby zechciały podporządkować się obowiązującemu w Polsce prawu, aby zechciały naprawić ten porządek prawny, który został przez prezydenta miasta, co stwierdzono w wyroku WSA, wielokrotnie naruszony – powiedział przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla podczas konferencji prasowej „Powrót szkoły w Kokoszkach do Miasta Gdańska”. Konferencja była zorganizowana 19 kwietnia w siedzibie gdańskiej „Solidarności”.
Barbara Ellwart
więcej na str. 13

 

Problemy współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa

Debata poświęcona problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce odbyła się 27 marca 2017 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Organizatorem spotkania był Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia przy współudziale Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Bogusława Buda
więcej na str. 15

Kobieta Wielkiej Odwagi

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie Gimnazjum nr 1 w Głogowie przystąpili do realizacji projektu „Maria Fedecka, kobieta Wielkiej Odwagi” realizowanego w ramach VIII edycji projektu Instytutu Pamięci Narodowej „Kamienie Pamięci – życie za życie”.
Jolanta Peciak
więcej str. 17

Raj dla emerytów

Nie Szwecja czy inne kraje skandynawskie, nie Australia lub Nowa Zelandia. Kanada – to państwo uznawane jest w różnych cywilizacyjnych rankingach za najlepsze miejsce do życia na ziemi. Bogata, czysta, bezpieczna, przyjazna, z przepiękną i zróżnicowaną przyrodą. Kanada jest też uważana za raj dla emerytów.
Adam Chmielecki
więcej na str. 18

Edukacja za granicą? To wcale nie jest takie trudne – przekonuje pięcioro ambitnych licealistów

Daria z Białegostoku, Tomasz z Warszawy, Aleksandra z Gdańska, Michał z Gdyni oraz Martyna z Pruszcza Gdańskiego dostali dwuletnie stypendia od Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata imienia Pawła Czartoryskiego i uczą się w prywatnych liceach w Anglii. Teraz, w ramach własnego projektu „Edukacja bez granic”, chcą podzielić się zdobytą wiedzą na temat dostępnych programów stypendialnych, wymian międzynarodowych i zagranicznych staży z polskim gimnazjalistami, licealistami i studentami.
więcej na str. 19