W numerze 12/2017

O godne wynagradzanie nauczycieli

Zmiana systemu wynagradzania od dłuższego czasu stanowi priorytet w negocjacjach z Ministerstwem Edukacji Narodowej. O tym, na jakim etapie są rozmowy i o stanowisku NSZZ „Solidarność” w dążeniu do zmian w systemie finansowania oświaty, mówi Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
więcej na str. 2

Niewielka waloryzacja zamiast podwyżek płac

Ostatnia w tym roku szkolnym Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odbyła się w Bytomiu w dniach 25 i 26 maja br. Członkowie Rady sformułowali stanowisko, w którym wyrażają swoje niezadowolenie z efektów wielomiesięcznych rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Stanowisko wraz z uzasadnieniem zostało wysłane do minister edukacji Anny Zalewskiej, premier Beaty Szydło i przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy.
więcej na str. 3

Człowiek młody potrzebuje mistrza

O tym, co znaczy w dzisiejszych czasach być człowiekiem wierzącym, skąd czerpać siły w pracy nauczyciela, jakie miejsce w polskiej szkole powinna zajmować religia, mówi ks. bp Piotr Turzyński w rozmowie z Olgą Zielińską.
więcej na str. 4

 

Naszym zdaniem. Opiniowanie arkuszy

Zakończył się okres opiniowania przez związek zawodowy arkuszy organizacyjnych szkół. W tym roku jeszcze będzie trzeba opiniować aneksy do arkuszy. Jakie wnioski pojawiają się po opiniowaniu arkuszy organizacyjnych szkół? Jakie trudności napotykali związkowcy? Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas opiniowania arkuszy?
więcej str. 5

O tym, jak w Gdańsku było...

Konferencje szkoleniowe członków „Solidarności” Oświaty i Wychowania w Rzeszowie wpisały się już na dobre w plan działalności oraz kalendarz stałych imprez i uroczystości związkowców. To zawsze niebywała okazja, by pozyskać stosowną wiedzę, nabyć nowych umiejętności, wzmocnić swoje kompetencje, poznać się nawzajem, spotkać nowych przyjaciół czy wreszcie splądrować pobliskie okolice.
Anna Mazurkiewicz
więcej na str. 7

Wpływ reformy na edukację przedszkolną
W polskim systemie oświaty edukacja przedszkolna obejmuje okres od trzeciego do siódmego roku życia dziecka, a w uzasadnionych przypadkach edukacją przedszkolną obejmuje się dzieci dwuipółletnie.
Renata Kluska
więcej na str. 13

Voucher czy bilet, bon, czek...
Przed nami okres urlopowy i wiele osób będzie planowało wyjazd za granicę. Osoby, które często podróżują, nieraz zapewne spotkały się z tajemniczym voucherem.
Barbara Ellwart
więcej na str. 14

Bursa szansą na lepszą edukację
W Bursie Międzyszkolnej nr 2 w Zamościu, 12 maja br., już po raz trzeci odbyła się Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli-Wychowawców Burs i Internatów pt. „Bursa i internat szansą na lepszą edukację”.
Monika Rebizant-Siwiło więcej na str. 15

Piknik rodzinny w Pomigaczach 2017
Tradycją naszego związkowego kalendarza jest coroczna impreza dla rodziców i dzieci członków „Solidarności” oświatowej w Białymstoku. Przygotowujemy na tę okazję mnóstwo atrakcji. Rozpoczynamy od „biegu krasnoludków”. Uczestniczą w nim najmłodsi wraz z opiekunami. Po zakończeniu każdy maluch otrzymuje złoty medal.
Agnieszka Małgorzata Rzeszewska
więcej na str. 16

Nazwy owoców
Wiosna w pełni. Rośliny kwitną i owocują. Pachnące, soczyste owoce: gruszki, czereśnie, porzeczki, poziomki, arbuzy, pomarańcze lubimy jeść, ale zwykle nie zastanawiamy się nad etymologią ich nazw, a niektóre nazwy mają ciekawą historię. Nazwy owoców w języku polskim pojawiały się w różnych wiekach. Jedne są rdzennie polskie, inne zostały wcześniej lub później zapożyczone.
Barbara Ellwart
więcej na str. 18

Wycieczka na Zakarpacie
Gildia Miłośników Nauki przy współpracy z Organizacją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Rzeszowie po raz kolejny, w dniach 29 kwietnia – 1 maja, zorganizowała wyjazd na Ukrainę.
Dariusz Zięba
więcej na str. 18


 Opiniowanie arkuszy

Zakończył się okres opiniowania przez związek zawodowy arkuszy organizacyjnych szkół. W tym roku jeszcze będzie trzeba opiniować aneksy do arkuszy. Jakie wnioski pojawiają się po opiniowaniu arkuszy organizacyjnych szkół? Jakie trudności napotykali związkowcy?
Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas opiniowania arkuszy?

Hanna Grzelec, Region Śląsko-Dąbrowski:

Moim zdaniem, opiniowanie arkuszy organizacyjnych przez związek zawodowy jest zadaniem odpowiedzialnym, niezwykle czasochłonnym, lecz potrzebnym i pozwalającym mieć wpływ na to, co dzieje się w lokalnym środowisku oświatowym. Dyrektorom tak zwane szerokie opiniowanie umożliwiało nierówne traktowanie pracowników, a w skrajnych przypadkach nawet ich zwalnianie. Nasza organizacja, dzięki zaangażowaniu i wnikliwej analizie projektów arkuszy zauważyła różne nieprawidłowości, na które zwróciła uwagę. Należy jednak pamiętać, że każdy kij ma dwa końce i taka społeczna kontrola może wywołać niezadowolenie różnych osób broniących niejawności dokumentów szkolnych, gwarantowanej rzekomo przez gąszcz przepisów związanych z ochroną danych. Dlatego opiniujemy profesjonalnie, to znaczy merytorycznie i obiektywnie, eliminując częste do tej pory dzielenie pracowników na równych i równiejszych. Szczególną uwagę zwróciliśmy na ilość godzin przydzielonych każdemu pracownikowi pedagogicznemu i niepedagogicznemu oraz zgodność przydziału z posiadanymi kwalifikacjami. Mam nadzieję, że udało nam się zrealizować to nowe zadanie rzetelnie i odpowiedzialnie. Jedyną uciążliwością był krótki termin na jego wykonanie, który w tym roku przypadał dodatkowo na okres okołoświąteczny. Na zakończenie chcę podkreślić, że powierzenie związkowcom opiniowania arkuszy organizacyjnych, moim zdaniem, wyraźnie podniosło prestiż związków zawodowych; z czego osobiście bardzo się cieszę. Związek otrzymał narzędzie, dzięki któremu może skuteczniej bronić zasad, zwłaszcza równości, sprawiedliwości i transparentności. Myślę, że wyjdzie to na zdrowie zarówno pracownikom jak i dyrektorom.

Włodzimierz Sapór, Region Gorzów Wielkopolski:

Potwierdziły się moje obawy co do konieczności wprowadzenia zmian w systemie oświaty. Arkusze zostały skonstruowane pod zamówienie pani minister. Wszyscy mają gołe etaty, nikt nie traci pracy, a za dwa lata, kiedy polecą głowy, nikt nie będzie pamiętał, jaka jest tego przyczyna.

Agata Adamek, Region Świętokrzyski:

Na terenie objętym działalnością Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrowcu Świętokrzyskim dyrektorzy, szkół znajdujących się w gminach poza Ostrowcem Świętokrzyskim, dostarczyli trzy egzemplarze arkuszy z pełnymi danymi. Ze szkół usytuowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim, zarówno tych, dla których organem prowadzącym jest powiat, jak i tych, dla których organem prowadzącym jest gmina, dyrektorzy przynieśli po jednym egzemplarzu arkusza bez danych osobowych. W niektórych pozostawione były staże pracy i poziom awansu zawodowego – wówczas przy zaangażowaniu przewodniczących kół w danych szkołach można było rozszyfrować who is who. Utajnienie danych osobowych to nie jedyny problem związany z arkuszami organizacyjnymi. Istotniejszy dotyczy pośpiechu, w jakim cała akcja przebiegała. Otóż w dniu 10 kwietnia przez siedzibę biura MOZ przewinęły się tabuny dyrektorów, bądź ich przedstawicieli. Ponieważ od ludzi dobrze poinformowanych wiedziałam, że dostanę arkusze pozbawione meritum, przeprowadzałam z każdym rozmowę i wręczałam pismo przygotowane przez biuro prawne. Z pisma tego dyrektorzy dowiedzieli się, że ich argumenty o ochronie danych osobowych są nieuzasadnione. Nastąpiła wymiana korespondencji. W ostatnim piśmie od dyrektorów zostałam wezwana do wyjaśnienia, do czego będą mi potrzebne dane dotyczące imienia i nazwiska, stażu pracy, poziomu wykształcenia i ilości zaproponowanych godzin pracy poszczególnych pracowników. Na takie dictum dyrektorzy otrzymali obszerne pismo przygotowane przez prawników Sekcji i... ciąg dalszy nastąpi.

Jerzy Wiśniewski, Region Toruńsko-Włocławski

Jakie wnioski pojawiają się po opiniowaniu arkuszy organizacyjnych szkół? Mało czasu w przypadku organizacji międzyzakładowych liczących po kilkadziesiąt placówek, zwłaszcza że opiniowane są arkusze placówek, w których nie ma członków Związku i nie można scedować tego uprawnienia na komisje kół. Jakie trudności napotykali związkowcy? Wobec braku szczegółowych zasad tworzenia arkuszy – w tym również wzoru arkusza jako załącznika do rozporządzenia MEN – miarodajnymi wskazaniami stają się sugestie ze strony organów prowadzących lub nadzorującego. Potrafią się one zmieniać z dnia na dzień, co powoduje zamieszanie. W niektórych szkołach pojawiały się sprzeciwy członków rad pedagogicznych odnośnie opiniowania arkuszy przez kolegów z placówki. Działo się tak w przypadku scedowania kompetencji opiniowania na komisje kół. Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas opiniowania arkuszy? Powstaje pytanie, jaki jest sens uciążliwej pracy związanej z opiniowaniem, jeśli ewentualne uwagi krytyczne przedstawicieli związku, nawet w przypadku aprobaty organu nadzoru, nie muszą być brane pod uwagę przez organ prowadzący?

Iwona Kręglicka, Region Środkowo-Wschodni:

Z zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że jako Związek mamy możliwość opiniowania projektu arkusza organizacji szkoły. Jest to zadanie bardzo trudne, bo w różnych organach prowadzących arkusze mają inną formę, a więc jeśli w organizacji jest kilka placówek, to skala trudności zwiększa się. W zdecydowanej większości spotkaliśmy się ze zrozumieniem ze strony dyrektorów, którzy zwracali się do związku o opiniowanie, przedstawiali pełny arkusz i udzielali wyczerpujących informacji.

rozmawiała i opracowała Barbara Ellwart