W numerze 16/2017

100 lat dla Redaktora Naczelnego Stefana Kubowicza!!!

Szanownemu Jubilatowi,
wieloletniemu Przewodniczącemu Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Redaktorowi Naczelnemu „Przeglądu Oświatowego”, Drogiemu Przyjacielowi, z okazji 70 rocznicy urodzin dużo, dużo zdrowia, wiele serdeczności od ludzi, aby każdy dzień był powodem do zadowolenia i satysfakcji z wieloletnich osiągnięć
życzą przyjaciele ze Stowarzyszenia IPN „Solidarność” oraz redakcja „Przeglądu Oświatowego”
str. 2

 

Postulaty oświatowej „Solidarności” wciąż niezrealizowane

Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” domaga się zwiększenia nakładów na oświatę, co najmniej 15-procentowej podwyżki płac nauczycieli od 1 stycznia 2018 r., zmiany systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół oraz podwyżki wynagrodzeń pracowników kuratoriów oświaty. O wsparcie swoich postulatów Rada zaapelowała do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Z żądaniami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania zostaną zapoznani posłowie i senatorowie Prawa i Sprawiedliwości w regionach.
Wojciech Jaranowski
więcej na str. 3

 

Musimy walczyć o godziwe wynagrodzenia dla nauczycieli

O spotkaniu z minister edukacji narodowej Anną Zalewską ze związkowcami z NSZZ „Solidar-ność” 5 października w Katowicach, a tym samym o aktualnych problemach środowiska oświatowego, mówi Lesław Ordon, przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Nauki i Oświaty Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
więcej na str. 5

Misja Komisji Europejskiej w Polsce
Przedstawiciele Komisji Europejskiej w dniach od 11 do 12 października 2017 r. w Warszawie zorganizowali w ramach Semestru Europejskiego cykl spotkań z reprezentatywnymi związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców. Konkluzje z tych rozmów będą podstawą przyszłorocznych rekomendacji dla Polski oraz Sprawozdania krajowego – Polska 2018. Tomasz Gryczan
więcej str. 6

Marzenia i rzeczywistość w oświacie
W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej w siedzibie dolnośląskiej „Solidarności” doszło do spotkania związkowców z minister edukacji Anną Zalewską, której towarzyszyła minister Elżbieta Witek i dolnośląski kurator Roman Kowalczyk.
Janusz Wolniak więcej na str. 7

Wskutek albo na skutek

Kiedy stosujemy słowo wskutek? Jakie jest jego pochodzenie? Dlaczego nie wolno mówić i pisać „na wskutek”?
Barbara Ellwart
więcej na str. 8

Polskie Termopile
Zadwórze to mała wieś na Ukrainie, położona 33 km od Lwowa, przy linii kolejowej do Tarnopola. Do II wojny światowej Zadwórze leżało w granicach Polski. 17 sierpnia 1920 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej ochotniczy batalion Wojsk Polskich stoczył pod Zadwórzem jedną z kilku bitew, które zapisały się w historii jako polskie Termopile. Agata Łuka
więcej na str. 14

Uczeń ze specjalnymi potrzebami a zmiany w prawie oświatowym
„Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym” to temat konferencji zorganizowanej 18 października w Warszawie, w Ośrodku Rozwoju Edukacji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, oświaty, uczelni, dyrektorzy przedszkoli i szkół z całej Polski.
więcej na str. 16

O reformie oświaty w Lublinie
Na temat najnowszej reformy edukacji dyskutowano 9 października w siedzibie lubelskiej „Solidarności”, podczas spotkania przewodniczących organizacji oświatowych Regionu Śrokowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” z dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin Ewą Dumkiewicz-Sprawką oraz przewodniczącym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszardem Proksą.
Tomasz Kupczyk więcej na str. 18