Przegląd Oświatowy nr 18/2017

Batalia o podwyżki trwa

Jakie działania powinien podjąć NSZZ „Solidarność”, zważywszy, że nie dochodzi do porozumienia w sprawie podwyżek dla nauczycieli?

Dorota Kaczmarek, Region Częstochowski: Moim zdaniem przedstawiciele Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania powinni dalej prowadzić rozmowy z minister edukacji narodowej Anną Zalewską i premier Beatą Szydło. Dobrym rozwiązaniem jest zaangażowanie w nasze problemy negocjacyjne Komisji Krajowej i jej przewodniczącego Piotra Dudy. Wszelkie protesty i manifestacje nie są dobrym rozwiązaniem, ponieważ pojawiają się na nich ludzie skompromitowani, przedstawiciele totalnej opozycji, z którymi NSZZ „Solidarność” raczej nie jest po drodze. Przez ostatnie osiem lat dużo jeździliśmy do Warszawy, członkowie naszego Związku są już tym trochę zmęczeni. Jeśli jednak Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania podejmie decyzję o organizowaniu manifestacji i protestów, wówczas Sekcja Oświaty w Częstochowie również weźmie w nich udział.

 

Włodzimierz Sapór, Region Gorzów Wielkopolski:
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania powinna podjąć następujące działania. Po pierwsze – poinformować Zarządy Regionów NSZZ „Solidarność” o przyjęciu uchwał w sprawie przygotowania do akcji protestacyjnej. Po drugie – konieczne jest uzmysłowienie władzy, że pensje nauczycieli upokarzają tę grupę zawodową. Nauczyciel stażysta zarabia 1662 złote na rękę, a w perspektywie dziesięciu lat będzie miał maksymalnie 2500 złotych. Za dwa lub trzy lata nikt nie podejmie pracy w szkolnictwie. Po trzecie – moim zdaniem – powinniśmy zdecydować się na protest, włącznie z akcją strajkową do skutku. Niech to zrobią nauczyciele bez udziału KOD, „Nowoczesnych” i innych partii.

Iwona Kręglicka, Region Środkowo-Wschodni:
Od dawna domagamy się podwyżek płac dla nauczycieli. Propozycje mini-ster Anny Zalewskiej w sposób oczywisty nie są dla środowiska zadowalające. Dlatego uważam, że nasi przedstawiciele: Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda powinni zintensyfikować działania i spowodować, by była to znacząca podwyżka; słyszymy przecież o dobrej kondycji budżetu państwa. Osobiście nie jestem zwolenniczką „wychodzenia” na ulicę – liczę na siłę negocjacji. Upominamy się również o podwyżki dla pracowników administracji i obsługi, bo ich płace są żenująco niskie.

Semen Czubenko, Region Gdański:
Straciłem już nadzieję, że jako grupa zawodowa nareszcie będziemy traktowani przyzwoicie przez resort minister Anny Zalewskiej, a długo naiwnie w to wierzyłem. Niestety, niezależnie od władzy, nauczyciele jak zwykle „do-stają po głowie”. Na pytanie zawarte w sondzie nie będę odpowiadał. W kontrze do propozycji MEN, odnośnie do „rzekomych podwyżek” oczekiwałbym działań podjętych przez przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Czasami mam wrażenie, że „Krajówka” nie istnieje. Niezależnie od władzy politycznej od wielu lat brak w mediach stanowiska naszego Związku. Tam jak zwykle bryluje ZNP. Medialna bierność jest bardzo źle postrzegana przez szarych członków „Solidarności”, którzy zaczynają oddawać legitymacje. Dlatego proszę władze „Krajówki” o medialne naświetlenie pro-pozycji działań, co sprawi, że nie tylko członkowie „Solidarności”, ale i wszyscy zainteresowani otrzymają jasną informację. Jeżeli będziemy widzieli „ruch na górze”, wtedy my, członkowie z „nizin związkowych”, na pewno nie odmówimy pomocy.

rozmawiała i opracowała Barbara Ellwart

W numerze 18/2017

„Solidarność” żąda spotkania z premier Szydło

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” skierowało do premier Beaty Szydło pismo, w którym wyraża swoje oburzenie dotyczące odwlekania spotkania ze stroną społeczną. Pismo jest konsekwencją napiętej atmosfery panującej wśród naszych członków oraz przyjętego stanowiska Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” popierającego postulaty Krajowej Sekcji Oświaty. Roman Laskowski
str. 3

Batalia o podwyżki trwa

Jakie działania powinien podjąć NSZZ „Solidarność”, zważywszy, że nie dochodzi do porozumienia w sprawie podwyżek dla nauczycieli? – wypowiedzi związkowców
więcej na str. 4

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych przyjęta przez Sejm

Sejm przyjął 27 października przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Ustawa obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela. To pierwszy etap planowanych rozwiązań. Zgodnie z przyjętą ustawą zmienione zostaną regulacje odnoszące się do wykonywania zawodu nauczyciela, przede wszystkim dotyczące czasu pracy, awansu zawodowego (powiązaniu go z wynagrodzeniem) i urlopu. W 2018 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponuje kolejny etap zmian w tym zakresie.
więcej na str. 5

Solidarność mówi „nie”
Sejm 27 października 2017 r. przyjął ustawę o finansowaniu zadań oświatowych. Związkowcy z oświatowej „Solidarności” uważają, że niektóre zmiany zaproponowane w tej ustawie są szkodliwe i obniżają status zawodowy nauczycieli. Swoje uwagi zdecydowali się przekazać parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości. Urszula Szymańska
więcej str. 7

A jednak więcej nauczycieli
Liczba pedagogów zatrudnionych na pełne etaty wzrosła w zależności od województwa od kilkuset do kilku tysięcy. Tak wynika z danych Systemu Informacji Oświatowej.
Olga Zielińska więcej na str. 8

Facebook

Nowych słów zapożyczanych z języka angielskiego jest coraz więcej. Anglicyzmy dotyczą różnych dziedzin życia: nauki, techniki, sportu, kultury, handlu, reklamy. Ogromną falę zapożyczeń angielskich stanowią słowa używane w środowisku internetowym, np. Facebook, Google, Twitter, blog, Fanpage. Wiele osób zastanawia się, co one znaczą, a użytkownicy tych słów pytają, czy je odmieniać, jak skracać. Na te i inne pytania odpowiem na przykładzie wyrazu Facebook.
Barbara Ellwart
więcej na str. 13

Praktyka dnia codziennego nauczyciela przedszkola Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
Zadwórze to mała wieś na Ukrainie, położona 33 km od Lwowa, przy linii kolejowej do Tarnopola. Do II wojny światowej Zadwórze leżało w granicach Polski. 17 sierpnia 1920 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej ochotniczy batalion Wojsk Polskich stoczył pod Zadwórzem jedną z kilku bitew, które zapisały się w historii jako polskie Termopile. Renata Kluska
więcej na str. 14

Spotkanie z Sybirakami
Uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie odwiedzili szczególni goście – naoczni świadkowie tragicznych dni naszej Ojczyzny: Wanda Przybylska i Jerzy Lewicki należący do Związku Sybiraków w Kołobrzegu.
Jolanta Mruk
więcej na str. 17

Święto Patrona w Szkole Podstawowej nr 3 im. 10. Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie
Uroczystość Święta Patrona Szkoły Podstawowej nr 3 w Łańcucie im. 10. Pułku Strzelców Konnych, 21 kwietnia 2017 roku, rozpoczęła Msza Święta w intencji żołnierzy 10. Pułku i ich rodzin, odprawiona w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla w Łańcucie przez księdza Tomasza Mozgowoja.
Ewa Lentowicz, Jolanta Koszela więcej na str. 19