Przegląd Oświatowy nr 19/2017

500+ dla nauczycieli

Co Pani/Pan sądzi o planie wprowadzenia 500+ za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych?

Bogusława Buda, Region Rzeszowski: Jeśli chodzi o projekt wprowadzenia 500+ za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych, to uważam, że to nie jest dobry pomysł. Mimo spełnienia wymagań, to jest oceny wyróżniającej i posiadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, przyznanie 500+ będzie opierało się na uznaniowości, subiektywizmie czy nawet widzimisię dyrektora. Nie wiemy, czy nie będzie jakiegoś limitowania w przyznawaniu 500+, a jednostki samorządu terytorialnego mogą mówić, że nie ma pieniędzy. Jest jeszcze dużo niewiadomych, a środowisko nauczycielskie łatwo jest skłócić; dowodem na to jest dodatek motywacyjny. Zamiast 500+ lepiej podnieść nasze płace do średniej krajowej.

 Jerzy Wiśniewski, Region Toruńsko-Włocławski: Uważam za konieczną rezygnację z uzależnienia wysokości wynagrodzenia nauczycieli dyplomowanych od okresowej oceny pracy, ze względu na wydłużenie ścieżki awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego do jednego roku i dziewięciu miesięcy oraz na stopień nauczyciela dyplomowanego do około piętnastu lat. Istnienie dotychczasowych narzędzi motywujących, czyli: dodatku motywacyjnego, nagród wewnętrznych i zewnętrznych oraz odznaczeń państwowych i resortowych, daje dyrektorom szkół i placówek możliwość mobilizowania i nagradzania nauczycieli. Co więcej, zobowiązanie jednostek samorządu terytorialnego do wygospodarowania środków na ten cel przerzuca odpowiedzialność za realizację tego zadania z Państwa na samorządy. Przyniesie podziały wśród pracowników, gdyż ilość środków będzie ograniczona i nie wszyscy zasługujący je otrzymają. Uzyskanie najwyższego stopnia awansu zawodo-wego nie powinno podlegać późniejszym weryfikacjom.

Lesław Ordon, Region Śląsko-Dąbrowski: Minister Zalewska nadal zabiega, aby dodatek „500+” był zrealizowany. My boimy się, że dyrektor szkoły będzie tym dodatkiem manipulował, zastraszał, przekupywał nauczycieli. Minister Zalewska w Katowicach, po wysłuchaniu uwag nauczycieli z NSZZ „Solidarność”, zaproponowała, byśmy wspólnie spróbowali znaleźć takie rozwiązania, które uniemożliwią dyrektorowi manipulowanie dodatkiem. Z tym oczywiście wiążą się kryteria oceny pracy nauczyciela. Pani minister zaproponowała, byśmy wspólnie wypracowali sprawiedliwe kryteria. Jeśli udałoby się wypracować takie kryteria, które byłyby uniwersalne i uczciwe, to faktycznie można byłoby przyjąć takie rozwiązanie. Ministerstwo proponowało, by utworzyć następny stopień awansu zawodowego, ale my jako NSZZ „Solidarność” nie zgodziliśmy się na to. Dlatego teraz trzeba wspólnie zastanowić się nad proponowanym dodatkiem „500+” i wspólnie spróbować wypracować kryteria przyznawania tego dodatku.

rozmawiała i opracowała Barbara Ellwart

W numerze 19/2017

Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „S” Środowisko oświatowe jest sfrustrowane, jest coraz większą eskalacją niezadowolenia. Pisma do parlamentarzystów PiS, rozmowy z MEN, próba podjęcia rozmów z premier Beatą Szydło – to wszystko nie odniosło żadnych pozytywnych skutków. Wspieraliśmy reformę edukacji, minister Anna Zalewska miała na starcie po swojej stronie „Solidarność”, która chciała być konstruktywnym partnerem. Dlatego wskazywaliśmy na tematy, problemy, które powinny być załatwione, rozwiązane. Dziś odnosimy wrażenie, że kiedy reforma edukacji stała się faktem, nasza współpraca się pogorszyła. Liczymy na pana prezydenta Andrzeja Dudę, prosząc go, aby zawetował ustawę o finansowaniu zadań oświatowych dotyczących m.in. udzielania urlopów dla poratowania zdrowia, awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli. Liczymy także na wsparcie przewodniczącego KK NSZZ „S” Piotra Dudy w kwestii zajęcia się tematem oświaty przez Radę Dialogu Społecznego.
str. 3

„Solidarność” chce zawetowania ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania (podczas spotkania w Siedlcach, 24 listopada) wystosowała do prezydenta RP list z apelem o zawetowanie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie dotyczącym urlopów dla poratowania zdrowia, awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli. Członkowie Rady wystąpili z prośbą do przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy o pilne podjęcie w ramach Rady Dialogu Społecznego tematu płac w oświacie. W związku z rozpowszechnianiem przez jedną z central związkowych kłamliwych informacji Rada wystosowała list otwarty do członków NSZZ „Solidarność”.
Wojciech Jaranowski
więcej na str. 4

Poświęcenie sztandaru sandomierskiej oświatowej „Solidarności”

Sztandar Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Sandomierzu został uroczyście poświęcony 4 listopada podczas Eucharystii w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu. Sztandar z wizerunkiem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki poświęcił ksiądz doktor Przemysław Pałacha, diecezjalny duszpasterz nauczycieli i wychowawców.
Bogusław Kopacz
więcej na str. 6

Szkoła w pierwszym roku wdrożonej reformy
Rok szkolny 2017/2018 to większa liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, a także więcej etatów. Wzrosła też liczba przedszkoli i przedszkolaków – tak wynika z danych przekazanych przez dyrektorów do Systemu Informacji Oświatowej (SIO). więcej str. 7

500+ dla nauczycieli
Co Pani/Pan sądzi o planie wprowadzenia 500+ za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych? – wypowiedzi związkowców
więcej na str. 14

Polska naszą Ojczyzną

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Trzebiatowie uczcili 99 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Jolanta Mruk
więcej na str. 15

Na szlakach Wołynia
Gildia Miłośników Nauki przy wsparciu Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Rzeszowie zorganizowała kolejny wyjazd. Tym razem w październiku udaliśmy się na dawne Kresy Rzeczypospolitej – na Wołyń. Dariusz Zięba więcej na str. 16

Moda na lajkowanie i hejtowanie postów
Co to są lajki, hejty i posty, o których mówią nie tylko internauci, ale także aktorzy, politycy czy dziennikarze?
Barbara Ellwart
więcej na str. 18

Udawanie Greka
Było piękne, słoneczne popołudnie, 26 maja 2017 roku. Na przedmieściach greckiego Gimnazjum tłumnie zebrali się mieszkańcy okolicznych państw-miast: Aten, Koryntu, Sparty, Megary i Argos. Część z nich zupełnie nie zdawała sobie sprawy z tego, co będzie się działo, lecz już za chwilę wszyscy mieli się przekonać... Zebranymi okazali się być młodzi maratończycy (aż trzydziestu!), biorący udział w dziesiątej już, jubileuszowej edycji 24-godzinnego Maratonu Języka Angielskiego, pod tytułem „It's all Greek to me”.
Ewa Tyl więcej na str. 19