Przegląd Oświatowy nr 3/2018

Podsumowanie 2017 roku i plany na 2018 rok

Co w 2017 roku powiodło się w oświacie, a czego nie udało się załatwić? Czego nauczyciele oczekują w 2018 roku?

Wiesława Stec, Region Środkowo-Wschodni: Oczekiwania członków naszego Związku były na pewno dużo większe, niż otrzymaliśmy w finale systematycznych dwuletnich negocjacji z Ministerstwem Edukacji. Jednym z czytelnych i niezaprzeczalnych sukcesów, jakie osiągnął nasz Związek, to określenie w Karcie Nauczyciela pensum dla specjalistów oraz wzmocnienie szkolnictwa zawodowego, między innymi poprzez zapewnienie większych środków finansowych na ten cel i włączenie w ten proces pracodawców. W wielu innych sprawach to były tylko pozorne ruchy pani minister Zalewskiej, która skutecznie uśpiła czujność związkowców, przeciągając prowadzone negocjacje tak, aby zdążyć wprowadzić nie do końca doprecyzowaną reformę oświaty. W ten sposób zapewniła sobie skuteczny parasol ochrony ze związku NSZZ „Solidarność”. Tak naprawdę to jeszcze w listopadzie 2017 roku miałam nadzieję, że pani minister wprowadzi zapisy do ustaw i rozporządzeń, które Związek przedstawiał w negocjacjach, a które skutecznie uporządkowałyby bałagan w przepisach prawa oświatowego. Niestety, tak się nie stało. Jedną z większych porażek dla nas było wprowadzenie w Karcie Nauczyciela zmiany zapisu dotyczącego likwidacji „godzin karcianych”, który spowodował dowolną interpretację przez poszczególnych dyrektorów szkół i frustrację nauczycieli, że kolejny raz ich zlekceważono – a „godziny karciane” w praktyce nadal istnieją.

To samo możemy po-wiedzieć o opiniowaniu arkuszy organizacyjnych przez kuratoria oświaty i związki zawodowe. Mam tu na myśli ogromny wkład pracy organizacji związkowych i kuratoriów, z którym często dyrektorzy i organy prowadzące nie liczyły się. Można by wymieniać jeszcze wiele przykładów, ale najwięcej goryczy w środowisku oświatowym spowodował brak oczekiwanych i nawet obiecanych przez panią minister znacznych podwyżek – przynajmniej 15-procentowych od stycznia 2018 roku. Nie sposób w tym momencie przytoczyć wszystkich niedoprecyzowanych przepisów prawa oświatowego, które to wielokrotnie były przytaczane w komunikatach Prezydium i Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Podsumowując – Czego nauczyciele oczekują w 2018 roku? – Na pewno w pierwszej kolejności długo wyczekiwanych godziwych podwyżek wynagrodzeń. Chociaż, moim zdaniem, nie doczekamy się tego szybko, jeśli jako związek nie damy czytelnego sygnału Ministerstwu, że już dłużej nie możemy pozwolić na obniżanie autorytetu Polskiego Nauczyciela. Czy stać nas na to?

Anna Talecka, Region Koszaliński Pobrzeże: Uzyskaliśmy podwyżki niespełniające oczekiwań nauczycieli. Mają to być kwoty dużo poniżej średniej krajowej. Pozostały jeszcze nadal do załatwienia tak zwane godziny karciane. W nowym 2018 roku oczekujemy rozmów z rządem w sprawie podwyżek płac, zmniejszenia biurokracji, likwidacji „godzin karcianych”. Poza tym domagamy się poprawy warunków pracy i likwidacji na wsiach klas łączonych.

rozmawiała Barbara Ellwart

W numerze 3/2018

Jerzy Ewertowski, członek Prezydium KSOiW NSZZ „S”: Jestem nastawiony bojowo, myśląc o przyszłych negocjacjach z MEN. Bo dotychczasowy efekt jest niezadowalający. Trzeba wrócić do punktów, które nie zostały zrealizowane. A więc jest to przede wszystkim zmiana systemu wynagradzania nauczycieli i pracowników oświaty. Musimy skutecznie zawalczyć o to, by wynagrodzenia nauczycieli i pracowników oświaty były powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. więcej str. 2

„Solidarność” żąda kontynuacji rozmów z MEN

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” w czasie obrad 12 stycznia 2018 r. opracowało podstawowe tematy, które należy poruszyć podczas prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Najważniejsze postulaty NSZZ „Solidarność” to znaczące podwyższenie płac w oświacie i zmiana systemu wynagradzania nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
Wojciech Jaranowski
więcej na str. 3

Uroczysta Rada Sekcji Oświaty

Kluczową sprawą dla nauczycieli są płace – powiedział przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Wojciech Książek podczas uroczystej Rady Sekcji Oświaty, która odbyła się 9 stycznia w sali Akwen.
Barbara Ellwart
więcej na str. 4

Nauczyciele czekają na godziwe wynagrodzenie i...
O problemach środowiska oświatowego i sprawach, które niezwłocznie powinny być załatwione, mówi Wojciech Książek – przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. więcej str. 5

Podsumowanie 2017 roku i plany na 2018 rok
Co w 2017 roku powiodło się w oświacie, a czego nie udało się załatwić? Czego nauczyciele oczekują w 2018 roku? – wypowiedzi związkowców
więcej na str. 7

Polityka migracyjna w krajach UE
Międzynarodowa grupa robocza Platformy Edukacyjnej EZA po raz kolejny spotkała się w Gdańsku. Spotkanie, które odbywało się od 17 do 19 stycznia 2018 r. poświęcone było polityce migracyjnej w krajach UE, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań edukacyjnych.
więcej na str. 8

Dzień czy rok
Daty zapisujemy wielokrotnie, ale często zastanawiamy się, co w dacie jest ważniejsze: dzień, miesiąc czy rok, w jakiej kolejności powinny występować składniki daty, który sposób oznaczania dat jest poprawny, czy należy stosować cyfry arabskie, czy rzymskie, a może pełną nazwę, kiedy stawiamy kropki, a kiedy ich nie używamy, kto i gdzie powinien stosować „tajemnicze” normy dotyczące zapisu dat. Barbara Ellwart
więcej na str. 13

Od nowego roku „urlop zdrowotny” nauczyciela na nowych zasadach
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia 19 stycznia 2018 r. został skierowany do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła zmiany w Karcie Nauczyciela m.in. w zakresie udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia. Zmiany art. 73 KN obowiązują od 1 stycznia 2018 r.
więcej na str. 14

Zbigniew Świerczek, zastępca przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”:
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w procedurze konsultacji zarówno zmian ustawowych, jak i zmiany rozporządzenia ministra zdrowia krytycznie odniosła się do tych zmian, które znacznie utrudnią nauczycielom uzyskanie urlopu dla poratowania zdrowia.
więcej na str. 15

Spotkanie wigilijne w Gdyni
Rodzinna, niezwykle podniosła atmosfera towarzyszyła wigilijnemu spotkaniu opłatkowemu, które 14 grudnia 2017 roku zorganizowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni.
Agnieszka Szwejkowska-Kulpa więcej na str. 15

Żeby był to rok dobrej współpracy…

W siedzibie lubelskiej „Solidarności” 8 stycznia br. odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników oświaty, w którym uczestniczyli m.in.: przedstawiciele władz parlamentarnych, wojewódzkich i samorządowych, duchowieństwo, Prezydium Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, lubelska kurator oświaty i działacze „Solidarności”.
Tomasz Kupczyk więcej na str. 17

Z natury jesteśmy istotami twórczymi
Każda szkoła z założenia powinna zapewniać wszechstronny rozwój i umożliwiać odniesienie sukcesu. Jedną z dróg prowadzących do niego jest udział w konkursach. Działania związane z przygotowaniem takiego przedsięwzięcia są czasochłonne; wynikają z konieczności znalezienia sponsorów, zadbania o to, żeby informacje dotarły do zainteresowanych szkół, wypełnienia formalności, stworzenia regulaminu, przygotowania wystawy i podsumowania wyników konkursu. Równocześnie rzetelnie prowadzone działania z wychowankiem przynoszą satysfakcję i dumę.
Elżbieta Prus-Domaradzka Sylwia Wasilewska-Dąbrowska więcej na str. 19