W numerze 4/2018

Inauguracja drugiego etapu prac Zespołu Formuły uzgodnieniowej podczas prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, powrotu do niezrealizowanych postulatów, a przede wszystkim zmiany systemu wynagradzania uwzględniającego znaczny wzrost płac nauczycieli oraz innych pracowników edukacji domagali się przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas inauguracji drugiego etapu prac Zespołu. Jerzy Ewertowski
więcej str. na 3

Minister Zalewska w Gdańsku

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska 2 lutego, po spotkaniu z przedstawicielami samorządów terytorialnych w Gdańsku, spotkała się ze związkowcami z „Solidarności” oświatowej Regionu Gdańskiego. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu zebrań zapowiedzianych przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Wcześniej dwie debaty odbyły się w Katowicach i we Wrocławiu. Stąd też obecność na spotkaniu przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania Ryszarda Proksy. O oczekiwaniach związkowców i wystąpieniu pani minister w Gdańsku mówi Wojciech Książek – przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.
więcej na str. 4

 

Problemy-pytania przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej

1. Płace.
Domagamy się wzrostu wynagrodzeń o 15 proc. od stycznia 2018 r. Zwracamy też uwagę, że potrzebne jest wprowadzenie stałego mechanizmu waloryzacji wynagrodzeń. 2. Awans zawodowy i oceny pracy nauczycieli dyplomowanych.
Dlaczego MEN nie podzieliło obaw związkowych, żeby nauczyciel nie przez 10 a minimum 15 lat miał zajmować się własnym awansem, następnie zaś ocenami co trzy lata, zamiast koncentrować się na pracy kształcąco-wychowawczej z uczniem? więcej na str. 5

Dobre wychowanie to najpiękniejszy dar
Dyrektor Bursy Międzyszkolnej nr 2 w Zamościu Waldemar Leszczyński na uroczystym spotkaniu noworocznym w Lublinie odebrał kolejną w swoim dorobku nagrodę. Tym razem Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, w zacnym gronie lubelskich przedstawicieli świata nauki i kultury, wyłoniła go jako laureata nagrody „Dla Dobrego Wychowania”, przeznaczonej dla osób zasłużonych w promowaniu, wspieraniu i rozpowszechnianiu misji Dobrego Wychowania. więcej str. 6

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami
W ostatnich latach wzrosła w Polsce dostępność kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami razem z ich rówieśnikami w szkołach i przedszkolach najbliższych ich miejscu zamieszkania. Wyniki kontroli NIK wskazują jednak, że aż w połowie ogólnodostępnych placówek oświatowych kształcących uczniów z niepełnosprawnościami nie zapewniono odpowiednich warunków, by udzielane wsparcie zaspokajało potrzeby tych uczniów i realizowało przysługujące uprawnienia. więcej na str. 7

Kłopot z nastolatkami

Ile lat mają nastolatki? Czy nastolatki to tylko dziewczęta i młode kobiety czy również chłopcy i młodzi mężczyźni? Od kiedy w polszczyźnie funkcjonuje słowo nastolatek? Skąd wzięły się czterdziestolatki, sześćdziesięciolatki?
Barbara Ellwart
więcej na str. 14

Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności
Ta myśl naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II stała się przewodnim motywem obchodów 36. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, które miały miejsce w Zespole Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie. Danuta Dworak
więcej na str. 15

Spotkanie opłatkowe w Licheniu
Nauczyciele, wychowawcy, pracownicy oświaty z Regionu Toruńsko-Włocławskiego i Regionu Wielkopolska 21 stycznia zgromadzili się w Licheńskim Sanktuarium, by wspólną Eucharystią rozpocząć swoje doroczne opłatkowe spotkanie. Mszę Świętą w bazylice koncelebrował diecezjalny duszpasterz nauczycieli i wychowawców ks. dr Andrzej Tomalak.
Danuta Szmajda
więcej na str. 14

W bożonarodzeniowym klimacie
Już po raz dwudziesty ósmy rzeszowska Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania zorganizowała w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie spotkanie, na którym zaproszeni goście i członkowie oświatowej „Solidarności” Regionu Rzeszowskiego przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.
Bogusława Buda
więcej na str. 18