Przegląd Oświatowy nr 7/2018

Konieczna zmiana systemu płac

Priorytetem w negocjacjach Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z Ministerstwem Edukacji Narodowej jest zmiana systemu wynagradzania nauczycieli. Dlaczego „Solidarność” domaga się zmiany systemu wynagradzania? Dlaczego dla nauczycieli jest to niezwykle ważne?

Bogusława Buda, Region Rzeszowski: Członkowie naszego Związku są jak najbardziej za tym, aby uległ zmianie system wynagrodzeń nauczycieli i żeby był uzależniony od średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W końcu nie musielibyśmy być uzależnieni od innych i można by powiedzieć, że wreszcie nauczyciel godnie zarabia. To, że teraz minimalna płaca wynosi 2100 złotych, a nauczyciel stażysta zarabia 2294 złotych, świadczy o tym, jak niedoceniany jest zawód nauczyciela. Za chwilę nikt nie będzie chciał pracować w szkole.

Ta sytuacja może spowodować, że na studia trafią przypadkowe osoby, dla których nie będą ważne – powołanie i misja. Uważam, że najwyższy czas na zmianę struktury naszego wynagrodzenia. Hanna Grzelec, Region Śląsko-Dąbrowski: Tyle razy odpowiadałam już na takie i podobne pytania, iż wydaje mi się, że wszystkie przedstawiane przeze mnie argumenty „trącą myszką” i są tylko zwykłymi frazesami. Od wielu lat warunki życia pracowników oświaty pogarszają się. Nie korzy-stają oni ze wzrostu gospodarczego, natomiast „karmi” się ich banałami, że pełnią ważną misję i wykonują zawód wysokiego zaufania społecznego. O prestiżu człowieka i jego grupy zawodowej świadczy również jego uposażenie. Tak więc kolejni ministrowie dbają o to, aby prestiżu nie było w ogóle. Podobno za dobrze wykonaną pracę należy się godziwe wynagrodzenie. Nauczycielom dokłada się tylko obowiązków, a w zamian rzuca ochłapy. „Solidarność” domaga się zmiany systemu wynagradzania, gdyż zapowiedziane podwyżki 3 razy 5 procent są przejawem lekceważenia naszego środowiska oraz braku wyobraźni w szeregach władzy. Obiecywanie gruszek na wierzbie po 2020 roku i proponowanie doraźnej „jałmużny” rozczarowuje chyba już wszystkich. Podwyżka ma sens tylko wówczas, gdy jest odczuwalna i motywująca. A ta odniesie raczej skutek przeciwny, bo jej wysokość po prostu trąci śmiesznością. „Szkoła nauczycielem stoi”, a „dobra praca, to godna płaca”. Proste, mądre i wychowawcze. Proponowane pseudopodwyżki sprawią, iż wielu nauczycieli nie tylko nie będzie zarabiało więcej, ale będzie zarabiało mniej, gdyż odebrano im dodatki, a wydłużenie drogi awansu zawodowego jest jednoznaczne z mniejszym uposażeniem. Pani minister będzie współodpowiedzialna za degradację pięknego zawodu – zawodu nauczyciela; a ten temat jest dla nauczycieli niezwykle ważny.

Renata Kluska, Region Śląsko-Dąbrowski: „Solidarność” domaga się zmiany systemu wynagradzania, ponieważ: – nauczyciele w ostatnich kilku latach nie mieli podwyżek wynagrodzeń, – zawód nauczyciela wymaga, aby przez cały okres pracy zawodowej systematycznie podnosić kwalifikacje, robić dodatkowe specjalizacje, podnosić własne kompetencje zawodowe na kolejnych szczeblach awansu zawodowego nauczycieli. Wymaga to czasu i środków finansowych na udział w licznych i koniecznych formach doskonalenia zawodowego. Bycie nauczycielem to spełnianie bardzo wysokich standardów w kategoriach etyki zawodu, „nauczyciel zawsze jest na cenzurowanym”, dlatego tak ważne jest odpowiednie uposażenie tej grupy zawodowej. W zmianie systemu wynagrodzeń dla nauczycieli chodzi o to, aby system wynagradzania był uzależniony od średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej i – moim zdaniem – to by rozwiązało sytuację. Dla nauczycieli jest to bardzo ważne, gdyż: – czują się niedocenieni w porównaniu z innymi grupami zawodowymi, które potrafią o swoje prawa i przywileje skutecznie walczyć, – czują się niedowartościowani i niedocenieni, a są przecież jednym z kluczowych elementów reformy oświaty. Poza tym, jeżeli nauczyciele będą zdemotywowani finansowo, to w jaki sposób będą odpowiednio pracować. Brak motywacji do pracy może skutkować tym, że coraz mniej młodych ludzi będzie szukało pracy w tym zawodzie. Należy jednak pamiętać, że reforma i restrukturyzacja szkolnictwa były bardzo potrzebne. Trzeba również przyznać, że obecny rząd, a w tym strona MEN, aktywnie uczestniczy w spotkaniach ze związkowcami i nauczycielami.

rozmawiała Barbara Ellwart

W numerze 7/2018

98 procent głosów poparcia Wybory w gdańskiej Oświacie potwierdziły pozycję i szacunek, jakimi cieszy się wśród członków „Solidarności” Bożena Brauer – dotychczasowa i nowo wybrana przewodnicząca KM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku. Olga Zielińska
więcej na str. 4

Dziękuję za zaufanie

Bardzo wam dziękuję za docenienie mojej pracy i za zaufanie, jakim ponownie mnie obdarzyliście. Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności i ciężaru tego zaufania. Będę robić wszystko, aby was nie zawieść – mówiła Zdzisława Hacia, nowo wybrana przewodnicząca KM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni zaraz pod ogłoszeniu wyników podczas Zakładowego Zebrania Delegatów, które odbyło się 14 marca w Szkole Podstawowej nr 18 w Gdyni.
Olga Zielińska
więcej na str. 4

 

Wybory w oświatowej „Solidarności” w Płocku

Marek Krysztofiak ponownie został wybrany przewodniczącym Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku.
Marek Krysztofiak
więcej na str. 4

Konieczna zmiana systemu płac
Priorytetem w negocjacjach Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z Ministerstwem Edukacji Narodowej jest zmiana systemu wynagradzania nauczycieli. Dlaczego „Solidarność” domaga się zmiany systemu wynagradzania? Dlaczego dla nauczycieli jest to niezwykle ważne? – wypowiedzi związkowców
więcej na str. 7

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów

Dzieciom i młodzieży szkolnej nie zapewniono w latach 2014–2016 wystarczającej opieki psychologiczno-pedagogicznej. Blisko połowa szkół publicznych nie zatrudniała na odrębnym etacie ani pedagoga, ani psychologa. Często decyzja o przyjęciu do pracy specjalistów w szkole była uwarunkowana nie skalą potrzeb, lecz sytuacją ekonomiczną samorządu.
więcej na str. 13

Kiedy stawiamy przecinek przed „i”
Wiele osób jest przekonanych, że przed spójnikiem „i” nie stawia się przecinka. To przekonanie jest błędne, ponieważ w języku polskim niejednokrotnie umieszczamy przecinek przed tym spójnikiem. Barbara Ellwart więcej na str. 15

Olimpiada „Solidarności”. Dwie dekady historii
Sześćdziesięciu jeden młodych fanów historii XXI wieku z całego Pomorza wzięło udział w etapie wojewódzkim konkursu Olimpiada „Solidarności”. Dwie dekady historii, który odbył się 15 marca w Sali BHP w Gdańsku.
Olga Zielińska
więcej na str. 16

Nie czuję się bohaterem
Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie kolejny raz uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych, biorąc udział w imprezach okolicznościowych związanych z uroczystościami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który zgodnie z ustawą sejmową z 2011 roku obchodzony jest 1 marca.
Magdalena Sicińska więcej na str. 18

Garść energii i szczypta fantazji
Szkoła Podstawowa w Gibach, w powiecie w sejneńskim, położona jest w malowniczym zakątku nad jeziorem Gieret. Od wielu lat uczę w niej dzieci w klasach I–III.
Bożena Nowacka więcej na str. 19