Podsumowanie roku 2016

Agata Łyko, Region Małopolska: Podsumowując 2016 rok, należy zauważyć, że dla całego związku był on dobry. Podniesienie płacy minimalnej, stawki godzinowej, obniżenie wieku emerytalnego to wynik realizacji porozumienia między NSZZ „Solidarność” a Prezydentem RP. Jako kobiety – nauczycielki odzyskałyśmy możliwość przechodzenia na emeryturę w wieku 60 lat. Przywrócenie poprzednio obowiązującego wieku emerytalnego skróciło wymagany czas pracy dla kobiet o 7 lat. To dużo ! W samej oświacie wiele się działo. Rodzice odzyskali decyzyjność w sprawie własnych dzieci i to oni podejmują decyzję, czy do szkoły idzie sześciolatek czy siedmiolatek. Pomimo przedstawianej przez drugi związek wizji pustego rocznika i ogromnych zwolnień nauczycieli, w Małopolsce takiego problemu nie było. Na pierwszy plan w 2017 roku oczywiście wysuwa się reforma w oświacie. Budzi ona wiele emocji, ale dla nas jako związkowców oznacza, że musimy podjąć wszelkie niezbędne działania, by każdy z naszych członków odnalazł swoje miejsce w nowym systemie i miał zagwarantowaną pracę. W takim mieście jak Kraków w wyniku wprowadzanej reformy zyskujemy około 200 nowych miejsc (etatów) pracy dla nauczycieli. Kolejnym gorącym tematem w 2017 roku będzie podniesienie płac w oświacie. Trwają rozmowy w MEN na temat systemu wynagrodzeń nauczycieli, który wymaga zmian i zwiększenie udziału płacy zasadniczej. Opracowanie rozwiązań płacowych w perspektywie wieloletniej to jedno z głównych zadań stojących przed „Solidarnością”. Jako ewidentną wpadkę 2016 roku traktuję wprowadzone przez MEN przepisy w sprawie tak zwanych godzin karcianych. Ta sprawa wymaga pilnego rozwiązania, tak by spokojnie wejść w rok szkolny 2017/2018.

W numerze 2/2017
„Solidarność” na straży praw pracowniczych
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Rybniku
– Pracownik należący do związku zawodowego musi czuć się bezpiecznie, ma wyraźnie odczuwać, że nie jest sam. Członkowie należący do naszej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej często powtarzają, że czują się zaopiekowani, że w rybnickiej „Solidarności Oświaty czują się podmiotem, a nie pracownikami anonimowymi – mówi Hanna Grzelec, przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” w Rybniku.
Barbara Ellwart więcej na str. 4
Apel NSZZ „Solidarność” Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej
Rada NSZZ „Solidarność” Między-regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej obradując w dniu 14 grudnia 2016 roku, omówiła sytuację dotyczącą stanu i sposobów przygotowania się jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego do wprowadzania przewidywanych zmian w oświacie. Z największym zaskoczeniem Rada Sekcji przyjęła brak chęci do podjęcia dialogu ze strony władz samorządowych Łodzi. Mimo wielokrotnych apeli ze strony Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania nie podjęte zostały konkretne rozmowy dotyczące aktualnej sytuacji w łódzkiej oświacie. więcej na str. 8

W numerze 16/2016

Przełom w negocjacjach

Wspólna konferencja prasowa ministra edukacji narodowej Anny Zalewskiej i przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszarda Proksy dotycząca postulatów KSOiW związanych z projektem ustawy Prawo Oświatowe i projektem ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe odbyła się 7 października 2016 r. w Warszawie.
Ryszard Proksa
więcej na str. 3

„Solidarność” żąda pakietu osłonowego dla pracowników oświaty

W numerze 1/2017

Jednorazowe dodatki uzupełniające (jeszcze) zachowane

W ostatnim czasie przyszło Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podjąć zdecydowane działania w obronie wynagrodzeń nauczycieli. Niewiele brakowało, a przepisy decydujące o ochronie uposażeń pedagogów zostałyby uchylone. Stara to prawda, że każdej władzy, nawet tej uważanej za przychylną ruchowi związkowemu, należy patrzeć na ręce.
Jerzy Ewertowski więcej na str. 3

Światło wolności i prawdy

Dopiero po 35 latach pomorskie ofiary stanu wojennego docze-kały się upamiętnienia w przestrzeni publicznej. Tegoroczny Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego w Gdańsku 13 grudnia 2016 roku miał godny, uroczysty i spokojny, ale też nowoczesny przebieg.
Adam Chmielecki więcej na str. 4

Pełna lista ofiar stanu wojennego wciąż nie jest znana

Attachments:
Download this file (PO nr 1_2017 na www.pdf)PO nr 1_2017 na www.pdf[ ]1433 kB

W numerze 20/2016

Negocjacje z MEN przynoszą efekty. Od początku rządu PiS uważaliśmy, że jedyną drogą do przeforsowania wprowadzenia korzystnych zmian dla pracowników oświaty czy też powstrzymania przed wprowadzeniem tych niekorzystnych – są negocjacje. Dodam, że jesteśmy jedynym związkiem, który je prowadzi, który wybrał taką formę dialogu z rządem. Osiągnęliśmy (8 grudnia br.) porozumienie dotyczące powstrzymania MEN przed zmianami przepisów 30a i 30b dotyczących wypłaty dodatku uzupełniającego przez samorządy. Uważamy, iż najpierw trzeba uzgodnić inne parametry, jak na przykład coroczne negocjacje dotyczące podwyżki wynagrodzeń czy podniesienie pensji zasadniczej. Dopiero wtedy możemy rozmawiać o rezygnacji z dodatku wyrównawczego. Ryszard Proksa

W numerze 18/2016

Jest czas negocjacji

O postępach rozmów z minister Anną Zalewską, problemach, w sprawie których udało się wspólnie wypracować rozwiązania, oraz o tematach jeszcze nie załatwionych – z Ryszardem Proksą, przewodniczącym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, rozmawia Olga Zielińska.
więcej na str. 2

MEN odpowiedziało na postulaty „Solidarności”

Jest odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na postulaty Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Tylko część z nich została uwzględniona. O pakiecie działań osłonowych i wynagrodzeniach dla pracowników oświaty członkowie Prezydium KSOiW rozmawiali z minister Anną Zalewską i chcą rozmawiać także z premier Beatą Szydło.

Attachments:
Download this file (PO nr 18_2016 na www.pdf)PO nr 18_2016 na www.pdf[ ]670 kB

W numerze 19/2016

Spotkanie Prezydium KSOiW z premier Beatą Szydło

W związku z przedstawionymi projektami ustaw oświatowych, realizując postanowienia Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, doszło do pilnego spotkania (14 listopada 2016 r.) członków Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” oraz przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy z premier Beatą Szydło, Elżbietą Witek – członkiem Rady Ministrów, szefową gabinetu politycznego premiera RP, wiceministrem edukacji Maciejem Kopciem oraz z dyrektorami departamentów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tematem spotkania były postulaty Solidarności oświatowej zgłoszone do projektów ustaw wprowadzających reformę oświaty, dotyczące pakietu osłonowego i wzrostu wynagrodzeń w oświacie. Na wniosek NSZZ „Solidarność’ rząd RP przygotuje plan dojścia do wyższych płac w oświacie. Rząd zajmie się również doprecyzowaniem zapisu art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela w celu wyeliminowania nadużyć w zakresie czasu pracy nauczycieli.
Wojciech Jaranowski
więcej na str. 3

W PO numerze 17/2016

Projekty ustaw oświatowych budzą zastrzeżenia

Członkowie Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas nadzwyczajnego posiedzenia w Warszawie 19 października 2016 r. przyjęli opinię do dwóch projektów ustaw wprowadzających reformę oświaty. Projekty ustaw budzą zastrzeżenia NSZZ „Solidarność” przede wszystkim w kwestii zabezpieczenia miejsc pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz w zakresie kosztów planowanej reformy. Priorytetem dla Rady KSOiW jest utrzymanie miejsc pracy, w tym nauczycieli i pracowników wygaszanych gimnazjów.
Wojciech Jaranowski
więcej na str. 3