OFERTA DLA SAMORZĄDÓW I DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:

Szkolenie: Współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego i dyrektorów szkół z organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli i innych pracowników oświaty- zakres współdziałania, obowiązki organu prowadzącego i dyrektora szkoły, uprawnienia związków zawodowych, uzgadnianie, konsultowanie i opiniowanie aktów prawnych, regulaminów, itp. Liczba godzin:8 , cena :150 zł od osoby ( przerwa kawowa i obiadowa w cenie ).