- Przegląd Oświatowy, (redaktor naczelny Stefan Kubowicz)

„Przegląd Oświatowy” – ogólnopolski Dwutygodnik Solidarności Pracowników Oświaty i Wychowania – istnieje 26 lat.
Najstarsze, ogólnopolskie, branżowe pismo NSZZ „Solidarność”; wydawane od 1990 r., w wyniku decyzji podjętej w maju 1989 roku przez Radę Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, która wówczas spotkała się w Gdańsku na pierwszym oficjalnym posiedzeniu. Od 2001 r. wydawane przez Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”.
Pismo, które scala środowisko „Solidarności” oświatowej w całej Polsce, promuje działania „Solidarności” i informuje o problemach i niepokojach tej społeczności. Jak podkreślają czytelnicy, zwłaszcza w małych miejscowościach stanowi ważne źródło informacji o tym, co dzieje się w NSZZ „Solidarność” i co dzieje się w oświacie.
Redaktor naczelny: Stefan Kubowicz.

- Wydawnictwo, (dyrektor Krzysztof Jędrzejczyk)

Publikuje m.in. poradniki dla nauczycieli, akty prawne, materiały pomocnicze dla nauczycieli i uczniów, filmy, broszury.

- Instytut Doskonalenia Nauczycieli, (dyrektor Wojciech Jaranowski)

Ogólnopolska placówka zarejestrowana w Ministerstwie Edukacji Narodowej . Centrala
IDN „S” mieści się w Gdańsku, a w kraju działają 24 filie, które doskonalą nauczycieli, m.in. w zakresie: informatyki, BHP, awansu zawodowego, mierzenia j akości pracy szkoły, opracowywania szkolnych programów wychowawczych, przeciwdziałania agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży, przedsiębiorczości, zarządzania oświatą, nauki języków obcych. 

Więcej na stronie: LINK

- Działalność charytatywna ,

- Instytut Badań  Społecznych (dyrektor Oskar Czachowski)

Badania prowadzone przez Instytut obejmują trzy główne obszary:
• Badania socjologiczno – psychologiczne w tym analizy medyczne,
• Badania w zakresie ochrony i inżynierii środowiska,
• Badania w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych oraz zastosowań metod ilościowych (psychologia, socjologia, medycyna, farmaceutyka, inżynieria środowiska, modelowanie zjawisk w atmosferze, ekonomia, zarządzanie, bankowość i inne).
Na bazie zdobytych doświadczeń badawczych oraz wieloletnich praktyk w wiodących ośrodkach akademickich powstały programy szkoleń i kursów.
Szkolenia adresowane są zarówno do osób nie posiadających doświadczenia w wybranych dziedzinach jak i praktyków, chcących wzbogacić swój warsztat metodologiczny.
Organizujemy konferencje i seminaria oraz wdrożenia naszych i partnerskich systemów informatycznych.
Trzonem Instytutu Badań Społecznych są eksperci z trzech głównych obszarów badawczych, współpracujący z renomowanymi partnerami polskimi oraz unijnymi.
Naszymi celami nadrzędnymi są: kompleksowość proponowanych rozwiązań oraz elastyczność przy rozsądnych kosztach w polskich realiach.
Poprzez kompleksowość rozumiemy wykonywanie realizacji począwszy od szczegółowej analizy stanu zastanego, poprzez propozycje zmian i usprawnień na implementacji w działający system informatyczny kończąc.
Mając bogate doświadczenia w dziedzinach, często z pozoru odległych od siebie, integrujemy je w nowych projektach, rozwiązując problemy wydawałoby się, niezwykle trudne.
Interdyscyplinarność niesie za sobą jeszcze jedną konsekwencję – wpierw my musieliśmy się nauczyć ze sobą rozmawiać. Teraz doskonale wiemy, że w każdej dziedzinie wiedzy i życia codziennego posługujemy się odmiennym językiem. To nie jest dla nas slogan, my tak żyjemy i pracujemy dzięki czemu zrozumieć nas i wyniki naszych prac jest zdecydowanie prościej…
Zrozumienie i perfekcja są istotą sukcesu.
Po więcej informacji zapraszamy tymczasowo na stronę: http://www.ibs24.eu/
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
Zespół IBS