KURS KWALIFIKACYJNY Z ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

REAKTYWUJEMY działalność Filii Nr 4 Instytutu Promocji Nauczycieli "Solidarność". W ramach działalności Filii rozpoczniemy szkolenia dla nauczycieli, już we wrześniu.

Uczestnikami kursu mogą być wszyscy nauczyciele posiadający wyższe wykształcenie, przygotowujący się do pełnienia tej funkcji, posiadający stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego

Kurs trwa od 18 sierpnia 2018 r. do 18 maja 2019 r. Zajęcia odbywać się będą w co drugi piątek i sobotę. Informacje o terminach, godzinach i miejscu zajęć będą podawane z wyprzedzeniem.

Program kursu realizowany jest na podstawie ramowego planu i programu zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591, z późn. zm.)– 210 h

Cztaj więcej na stronie:

LINK