Zarząd Stowarzyszenia Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”:

                  

Stefan Kubowicz

(przewodniczący)

 

Zdzisława Hacia

(wiceprzewodnicząca)

 

Wojciech Jaranowski

   (sekretarz)

 

Krzysztof Jędrzejczyk

(członek)

     


Główny księgowy:
- Anna Grynczyńska

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”  :

- Oskar Czachowski, (przewodniczący)
- Agata Łyko, (członek)
- Jolanta Kornel. (członek)