Zarząd Stowarzyszenia Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”:

                  

Stefan Kubowicz

(przewodniczący

 Zdzisława Hacia

(wiceprzewodnicząca)

Wojciech Jaranowski

 (Sekretarz)
   
   

Krzysztof Jędrzejczyk

(członek)

     


Główny księgowy:
- Anna Grynczyńska

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”  :

- Oskar Czachowski, (przewodniczący)
- Agata Łyko, (członek)
- Jolanta Kornel. (członek)