OFERTA DLA NAUCZYCIELI, RAD PEDAGOGICZNYCH, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

1. Szkolenie: Prawo oświatowe: Karta Nauczyciela - prawa i obowiązki nauczyciela, inne ustawy oświatowe oraz rozporządzenia MEN przydatne w pracy nauczyciela. Liczba godzin: 5 , cena: 50 zł od osoby.
2. Szkolenie: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych. Liczba godzin: 5, cena: 50 zł od osoby.
3. Szkolenie : Awans zawodowy nauczyciela:
- cz. I – ogólna dla wszystkich uczestników - cz. II – dla poszczególnych stopni awansu zawodowego. Liczba godzin: każda część 4 godz., cena: każda część 40 zł od osoby. (dla członków NSZZ „S” 30 zł ).
4. Szkolenie: Uprawnienia emerytalne nauczycieli oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Liczba godzin: 4 , cena: 60 zł od osoby.

5. Kurs kwalifikacyjny: Organizacja i zarządzanie oświatą - we współpracy z uczelnią wyższą. Liczba godzin: 210, cena: 1300 zł od osoby. ( dla członków NSZZ „S” 1000 zł ).
6. Szkolenie: Ustawa - Prawo oświatowe; Ustawa o systemie oświaty, Ustawa- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uprawnienia Rady Pedagogicznej. Termin: październik 2017r., liczba godzin: 6, cena: 60 zł od osoby.
7. Kurs komputerowy: Tworzenie prezentacji multimedialnych. Liczba godzin: 8, cena: 150 zł od osoby.
8. Kurs komputerowy: Tworzenie stron internetowych. Liczba godzin: 8, cena: 150 zł od osoby.
9. Kurs podstawowy pierwszej pomocy przedmedycznej. Liczba godzin: 6 , cena: 100 zł od osoby.
10. Szkolenie: Doświadczenia i eksperymenty naukowe w klasie- przykłady. Liczba godzin: 6, cena : 60 zł od osoby.
11. Warsztaty: Aktywizujące metody pracy z uczniem- objaśnienia i przykłady. Liczba godzin: 4, cena: 40 zł od osoby.
12. Szkolenie: Rozpoznawanie współczesnych uzależnień wśród dzieci i młodzieży i zapobieganie im. Liczba godzin: 6, cena: 60 zł od osoby.
13. Szkolenie: Zastosowanie wybranych metod diagnozy pedagogicznej i psychologicznej w rozpoznawaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych z uczniem. Liczba godzin: 6, cena: 60 zł od osoby.
14. Szkolenie: Tworzenie autorskich programów nauczania. Liczba godzin: 6, cena: 60 zł od osoby.
15. Zasady i metody kształcenia sprzyjające indywidualizacji pracy z uczniem. Liczba godzin: 4, cena: 40 zł od osoby.
16. Kurs kwalifikacyjny dla kierowników wycieczek szkolnych i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży. Liczba godzin: 7 , cena: 50 zł od osoby.
17. Szkolenie BHP dla nauczycieli i innych pracowników szkół oraz placówek oświatowych. Liczba godzin: 8, cena: 80 zł od osoby.
18. Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy. Liczba godzin: 8, cena: 100 zł od osoby.

Attachments:
Download this file (ulotkaA4.pdf)ulotkaA4.pdf[ ]225 kB