Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność” powstało w 2000 r. Od 07.05.2008 r. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Celem Stowarzyszenia jest szeroka działalność społecznie użyteczna, badawcza i promocyjna, szczególnie w dziedzinie nauki, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, a także na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.


Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność” – ogólnopolską placówkę zarejestrowaną w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Centrala IDN „S” mieści się w Gdańsku a w kraju istnieje ponad 20 filii, które doskonalą nauczycieli m.in. w zakresie: informatyki, BHP, awansu zawodowego, mierzenia jakości pracy szkoły, opracowywania szkolnych programów wychowawczych, przeciwdziałania agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży, przedsiębiorczości, zarządzania oświatą, nauki języków obcych. Funkcję dyrektora pełni Wojciech Jaranowski.

Oferta Kalendarz 2018

Witam szanownych związkowców ,

jak co roku prezentuję Państwu ofertę zakupu :"Informatorów związkowych z kalendarzem i dodatkiem prawnym " format książkowy A5, oraz kalendarzy ściennych. Uprzejmie proszę o przesłanie tej oferty do swoich pozostałych struktur związkowych i pilne składanie zamówień do 27.08.2018, co jest podyktowane terminem składania materiałów do druku . Nakład jest realizowany ściśle według ilości zamówień.

z pozdrowieniami Alina Hawarra

SIPN "SOLIDARNOŚĆ", ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

5. Kurs kwalifikacyjny: Organizacja i zarządzanie oświatą - we współpracy z uczelnią wyższą. Liczba godzin: 210, cena: 1300 zł od osoby. ( dla członków NSZZ „S” 1000 zł ).
6. Szkolenie: Ustawa - Prawo oświatowe; Ustawa o systemie oświaty, Ustawa- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uprawnienia Rady Pedagogicznej. Termin: październik 2017r., liczba godzin: 6, cena: 60 zł od osoby.
7. Kurs komputerowy: Tworzenie prezentacji multimedialnych. Liczba godzin: 8, cena: 150 zł od osoby.
8. Kurs komputerowy: Tworzenie stron internetowych. Liczba godzin: 8, cena: 150 zł od osoby.
9. Kurs podstawowy pierwszej pomocy przedmedycznej. Liczba godzin: 6 , cena: 100 zł od osoby.
10. Szkolenie: Doświadczenia i eksperymenty naukowe w klasie- przykłady. Liczba godzin: 6, cena : 60 zł od osoby.
11. Warsztaty: Aktywizujące metody pracy z uczniem- objaśnienia i przykłady. Liczba godzin: 4, cena: 40 zł od osoby.
12. Szkolenie: Rozpoznawanie współczesnych uzależnień wśród dzieci i młodzieży i zapobieganie im. Liczba godzin: 6, cena: 60 zł od osoby.
13. Szkolenie: Zastosowanie wybranych metod diagnozy pedagogicznej i psychologicznej w rozpoznawaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych z uczniem. Liczba godzin: 6, cena: 60 zł od osoby.
14. Szkolenie: Tworzenie autorskich programów nauczania. Liczba godzin: 6, cena: 60 zł od osoby.
15. Zasady i metody kształcenia sprzyjające indywidualizacji pracy z uczniem. Liczba godzin: 4, cena: 40 zł od osoby.
16. Kurs kwalifikacyjny dla kierowników wycieczek szkolnych i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży. Liczba godzin: 7 , cena: 50 zł od osoby.
17. Szkolenie BHP dla nauczycieli i innych pracowników szkół oraz placówek oświatowych. Liczba godzin: 8, cena: 80 zł od osoby.
18. Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy. Liczba godzin: 8, cena: 100 zł od osoby.

Attachments:
Download this file (ulotkaA4.pdf)ulotkaA4.pdf[ ]225 kB