Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność” powstało w 2000 r. Od 07.05.2008 r. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Celem Stowarzyszenia jest szeroka działalność społecznie użyteczna, badawcza i promocyjna, szczególnie w dziedzinie nauki, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, a także na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.


Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność” – ogólnopolską placówkę zarejestrowaną w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Centrala IDN „S” mieści się w Gdańsku a w kraju istnieje ponad 20 filii, które doskonalą nauczycieli m.in. w zakresie: informatyki, BHP, awansu zawodowego, mierzenia jakości pracy szkoły, opracowywania szkolnych programów wychowawczych, przeciwdziałania agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży, przedsiębiorczości, zarządzania oświatą, nauki języków obcych.

5. Kurs kwalifikacyjny: Organizacja i zarządzanie oświatą - we współpracy z uczelnią wyższą. Termin: od października 2017r. do czerwca 2018r., liczba godzin: 210, cena: 1300 zł od osoby. ( dla członków NSZZ „S” 1000 zł ).
6. Szkolenie: Ustawa - Prawo oświatowe; Ustawa o systemie oświaty, Ustawa- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uprawnienia Rady Pedagogicznej. Termin: październik 2017r., liczba godzin: 6, cena: 60 zł od osoby.
7. Kurs komputerowy: Tworzenie prezentacji multimedialnych. Termin: listopad 2017r., liczba godzin: 8, cena: 150 zł od osoby.
8. Kurs komputerowy: Tworzenie stron internetowych. Termin: listopad 2017r., liczba godzin: 8, cena: 150 zł od osoby.
9. Kurs podstawowy pierwszej pomocy przedmedycznej. Termin: listopad 2017r., luty 2018r., liczba godzin: 6 , cena: 100 zł od osoby.
10. Szkolenie: Doświadczenia i eksperymenty naukowe w klasie- przykłady. Termin: grudzień 2017r., liczba godzin: 6, cena : 60 zł od osoby.
11. Warsztaty: Aktywizujące metody pracy z uczniem- objaśnienia i przykłady. Termin: styczeń 2018r., liczba godzin: 4, cena: 40 zł od osoby.
12. Szkolenie: Rozpoznawanie współczesnych uzależnień wśród dzieci i młodzieży i zapobieganie im. Termin: styczeń 2018r. , liczba godzin: 6, cena: 60 zł od osoby.
13. Szkolenie: Zastosowanie wybranych metod diagnozy pedagogicznej i psychologicznej w rozpoznawaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych z uczniem. Termin: luty 2018r., liczba godzin: 6, cena: 60 zł od osoby.
14. Szkolenie: Tworzenie autorskich programów nauczania. Termin: luty 2018r., liczba godzin: 6, cena: 60 zł od osoby.
15. Zasady i metody kształcenia sprzyjające indywidualizacji pracy z uczniem. Termin: marzec 2018r., liczba godzin: 4, cena: 40 zł od osoby.
16. Kurs kwalifikacyjny dla kierowników wycieczek szkolnych i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży. Termin: podany po zebraniu grupy, liczba godzin: 7 , cena: 50 zł od osoby.
17. Szkolenie BHP dla nauczycieli i innych pracowników szkół oraz placówek oświatowych. Termin: określony po zebraniu grupy, liczba godzin: 8, cena: 80 zł od osoby.
18. Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy. Termin: określony po zebraniu grupy, liczba godzin: 8, cena: 100 zł od osoby.

Attachments:
Download this file (ulotkaA4.pdf)ulotkaA4.pdf[ ]225 kB