Kiedy stawiamy przecinek przed „i”
Wiele osób jest przekonanych, że przed spójnikiem „i” nie stawia się przecinka. To przekonanie jest błędne, ponieważ w języku polskim niejednokrotnie umieszczamy przecinek przed tym spójnikiem.
Barbara Ellwart
więcej na str. 13
Organizacja klas sportowych i dwujęzycznych po reformie edukacji

Które zmiany proponowane przez MEN powinny być wprowadzone, a które należy dopracować lub poprawić? Czego oczekują nauczyciele? – wypowiedzi związkowców. więcej na str. 14
Konferencja ETUCE w Belgradzie
Regionalna Konferencja Europejskiego Komitetu Nauczycielskich Związków Zawodowych (ETUCE) odbyła się w dniach 5 – 8 grudnia 2016 r. w Belgradzie.
Tomasz Gryczan
więcej na str. 15
Piosenki stanu wojennego
Finał konkursu muzycznego „Piosenki stanu wojennego”, zorganizowany przez NSZZ „Solidarność” Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej odbył się 13 grudnia 2016 r., w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Konkurs, który przeprowadzono już po raz siódmy, skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej szkół województwa łódzkiego. W eliminacjach udział wzięło około 80 uczniów. Do finału przeszło grono najzdolniejszych. Agnieszka Piekarska

więcej na str. 16
Kryptonim Jodła 2016
Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych w Czechowicach-Dziedzicach uczciła 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce Krzysztof Szczypka
więcej na str. 18