W numerze 11/2017

Ryszard Proksa, przewodniczący KSiOW NSZZ „S”: Wydawało się, że rozmowy z minister edukacji Anną Zalewską doprowadziły do konsensusu, jednak w przedstawionym projekcie ustawy nadal nie jest pokazany system wynagradzania nauczycieli. A przecież o tym dyskutowaliśmy od dawna. Minister zapewniała, że te kwestie zostaną ujęte, a jednak na razie nie widać efektu tych zapewnień w postaci zapisów. Zapewniam, że nasza walka o takie rozwiązania prawne nie zakończyła się. Będziemy się nadal o to bić. Zdajemy sobie sprawę z tego, jakie są realia budżetowe, ale od początku naszych rozmów przedstawialiśmy nasze oczekiwania odnośnie systemu wynagradzania. Chodzi nam o to, by wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli kształtowało się na poziomie 80 procent, a resztę stanowiły dodatki. To ważne, aby wyeliminować różnice w wysokościach wynagrodzeń nauczycieli. Często zależy to od dobrej woli samorządów, a wpływ na to ma niestety polityka. Kolejny postulat, o który od początku naszych negocjacji z MEN zabiegaliśmy, to powiązanie wysokości wynagrodzeń ze średnią krajową. Tylko w ten sposób możemy zabezpieczyć nauczycieli przed sytuacją, w jakiej w tej chwili się znajdują. To znaczy, że przez całe lata nie otrzymują podwyżek wynagrodzeń. Wprawdzie pierwszy etap rozmów w zespołach się zakończył, ale przed nami kolejny. I na pewno wrócimy do niezałatwionych spraw.
str. 2

Dość łaskawości polityków i urzędników

 

Po wyborach parlamentarnych w 2015 roku nastąpiło rozbudzenie wyobraźni pracowników edukacji w sferze oczekiwań związanych ze wzrostem wynagrodzeń. O ile pracownicy administracji i obsługi mają na ogół trudniej, bo bezpośredni wpływ na ich płace mają władze samorządowe, to nauczyciele (nawet jeśli z nową ekipą politycznie im nie po drodze – a może zwłaszcza wtedy) oczekują niemal natychmiast długo wyglądanego (ostatnia podwyżka w roku 2012) wzrostu uposażeń. W końcu ścisły post w tym zakresie trwa już pięć lat (jeśli nie liczyć ostatniej, symbolicznej waloryzacji o 1,3 proc.).
Jerzy Ewertowski
więcej na str. 3

Opiniowanie arkuszy – wypowiedzi związkowców

Zakończył się okres opiniowania przez związek zawodowy arkuszy organizacyjnych szkół. W tym roku jeszcze będzie trzeba opiniować aneksy do arkuszy. Jakie wnioski pojawiają się po opiniowaniu arkuszy organizacyjnych szkół? Jakie trudności napotykali związkowcy? Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas opiniowania arkuszy?
więcej na str. 5

Ocalić od zapomnienia

W Szkole Podstawowej nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” w Warszawie 24 marca 2017 r. odbyła się uroczystość z okazji Święta Szkoły. W tym roku obchodziliśmy 96. rocznicę urodzin Janka Bytnara „Rudego” oraz 74. rocznicę Akcji pod Arsenałem i śmierci patrona ursynowskiej podstawówki.
Elżbieta Rutkowska
więcej na str. 6

Wilcze tropy Żołnierzy Wyklętych

W Bursie Międzyszkolnej nr 2 w Zamościu odbyło się w marcu 2017 roku uroczyste podsu-mowanie I edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego i historycznego pt. „Wilcze tropy Żołnierzy Wyklętych”. Konkurs skierowany do wychowanków burs i internatów w całej Polsce odbywał się pod honorowym patronatem lubelskiego kuratora oświaty oraz prezydenta Zamościa we współpracy z Książnicą Zamojską i chełmskim Wydawnictwem „Tawa”.
Monika Rebizant-Siwiło więcej str. 8

Bawimy się matematyką

„Noc matematyków” to cykliczna impreza, która odbyła się już po raz piąty w Gimnazjum nr 3 w Rybniku-Chwałowicach. W nocy z 5 na 6 maja 2017 r. uczniowie gimnazjum poznawali matematykę w kuchni.
Barbara Jasek
więcej na str. 13

Patriotyzm wczoraj i dziś
Międzyszkolna gra edukacyjno-zręcznościowa „Patriotyzm wczoraj, dziś, jutro – śladami patronów ursynowskich szkół, ulic, pomników – bohaterów II wojny światowej” odbyła się 17 marca w Szkole Podstawowej nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego”. Wydarzenie to honorowym patronatem objęli: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, przewodnicząca Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – Teresa Jurczyńska-Owczarek oraz burmistrz dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – Robert Kempa.
Elżbieta Rutkowska
więcej na str. 14

Nowelizacja ustawy o Systemie Informacji Oświatowej
Prezydent RP podpisał, 10 maja br., nowelizację ustawy wpro-wadzającą zmiany w Systemie Informacji Oświatowej. Ustawa została przyjęta przez Sejm jednogłośnie 21 kwietnia.
więcej na str. 14

Patriotycznie w Goleniowie
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie oraz młodzież z dekanatu trzebiatowskiego uczestniczyła w Archidiecezjalnych Dniach Młodych w Goleniowie, odbywających się od 1 do 3 maja br. Aktywnie spędzili czas tegorocznej majówki, biorąc udział w dniach młodzieżowej kultury chrześcijańskiej o charakterze modlitewnym i integracyjnym.
Jolanta Mruk
więcej na str. 15

Zapewnienie miejsc pracy nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi jest najważniejsze
O pracach „Solidarności” oświatowej w Gdyni – związanych z opiniowaniem arkuszy organizacyjnych szkół – i o skutecznym dążeniu do zatrudnienia pracowników oświaty zagrożonych utratą pracy mówi Zdzisława Hacia, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdyni.
więcej na str. 16

Nazwy owoców
Wiosna w pełni. Rośliny kwitną i owocują. Pachnące, soczyste owoce: gruszki, czereśnie, porzeczki, poziomki, arbuzy, pomarańcze lubimy jeść, ale zwykle nie zastanawiamy się nad etymologią ich nazw, a niektóre nazwy mają ciekawą historię. Nazwy owoców w języku polskim pojawiały się w różnych wiekach. Jedne są rdzennie polskie, inne zostały wcześniej lub później zapożyczone.
Barbara Ellwart
więcej na str. 18

Polska – moje miejsce, mój kraj
V edycja Wojewódzkiego Konkursu Muzycznego „Polska – moje miejsce, mój kraj” – organizowanego przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego – odbyła się 16 maja w siedzibie gdańskiej „Solidarności”.
Barbara Ellwart
więcej na str. 19