VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” nr 9 z 2018 r.

Poczta do prawnika
Urlop wypoczynkowy po urlopie dla poratowania zdrowia
Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: Proszę o pomoc prawną w następującej sprawie.
Nauczyciel przebywa od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. na urlopie zdrowotnym.
Czy gdy wróci do szkoły z dniem 1 września 2018 r., należy mu się 8 tygodni urlopu?
Czy w związku z tym powinien mieć przedłużony urlop zdrowotny o 8 tygodni urlopu wypoczynkowego?
W naszej ocenie TAK. Prosimy o podstawę prawną.
(…)
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 9, str. 9)

 Poczta do prawnika

Urlop wypoczynkowy po urlopie zdrowotnym, a przed przejściem w stan nieczynny
Natalia P., członek NSZZ „Solidarność”: Jestem nauczycielką „wygaszanego” gimnazjum; z 33-letnim stażem pracy. Od 1 sierpnia 2017 roku do 31 lipca 2018 roku przebywam na urlopie zdrowotnym.
Czy należy mi się urlop uzupełniający za urlop wypoczynkowy?
Jeżeli tak, to w jaki sposób mogę go uzyskać, jeżeli od 1 września 2018 r. chciałabym przejść w stan nieczynny?
(…)
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 9, str. 9)
Poczta do prawnika
Zmiana warunków pracy
Przewodnicząca OM POiW NSZZ „Solidarność”: Nagminne stają się fakty, że dyrektorzy przestają informować związki zawodowe o zmianie warunków pracy – o zmniejszeniu pensum, na przykład na 14/18.
Dyrektorzy zmuszają nauczycieli do podpisywania nowych warunków pracy z nowym rokiem szkolnym, informując, że w przypadku odmowy zostaną im wręczone wypowiedzenia pracy, czyli zostaną zwolnieni.
Nauczyciele najczęściej ulegają presji i przygotowany dokument podpisują.
Czy rzeczywiście dyrektor nie musi informować związków zawodowych o tym fakcie?
Dyrektorzy tłumaczą swoje postępowanie tym, że nauczyciel zgodził się dobrowolnie – w wyniku porozumienia. W związku z powyższym niektórzy dyrektorzy przestali informować nawet o przypadkach zwolnień.
Czy takie działania można rzeczywiście prawnie uzasadnić?
Czy są to działania bezprawne? Jeżeli tak, to jak możemy się przed nimi bronić?
(…)
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 9, str. 10)

Poczta do prawnika
Ponowne przejście na emeryturę a nagroda jubileuszowa
Przewodniczący KM POiW NSZZ „Solidarność”: Proszę o poradę prawną w sprawie nagrody jubileuszowej dla nauczyciela, który ponownie przechodzi na emeryturę.
Nauczyciel (urodzony w 1955 roku) w 2006 roku przeszedł na emeryturę.
W 2008 roku przystąpił do konkursu na dyrektora szkoły i od 1 września 2008 roku pełni tę funkcję. Nauczyciel zatrudniony jest na podstawie mianowania.
Z dniem 31 sierpnia 2018 roku dyrektor kończy kadencję, rozwiązuje stosunek pracy i odwiesza zawieszoną emeryturę.
W dniu rozwiązania stosunku pracy będzie miał 39 lat, 2 miesiące i 21 dni stażu pracy.
Czy w takim przypadku należy wypłacić nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy?
(…)
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 9, str.10)

Akty prawne
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2017 r. poz. 709, zm. z 2018 r. poz. 197)*)

Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
(…)
(całe rozporządzenie w: PO nr 9, str. 11-12)