Zdaniem prawnika

Ważne zmiany w ustawie o związkach zawodowych – część II

W „Przeglądzie Oświatowym” z dnia 1 lutego 2019 r. omówiliśmy definicję osoby wykonującej pracę zarobkową oraz najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych ustaw od art. 1 do art. 25 ustawy związkowej. 

Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej

W zmienionym artykule 251 ustawy związkowej, którego odpis zamieszczamy poniżej, ustawodawca w ust. 1 pkt 1, jak dotychczas określił, że uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji (…)

Reprezentatywna organizacja związkowa

Zupełnie nowe rozwiązania do ustawy związkowej wprowadził ustawodawca przez dodanie do niej rozdziału (…)

Zakres działania zakładowej organizacji związkowej

W art. 26 i 27 rozdziału IV ustawy związkowej, (…)

Reprezentowanie osób przez związek

Artykuł 30 w rozdziale IV ustawy związkowej, (…)

(Trzecią część artykułu zamieścimy 

w następnym numerze „Przeglądu Oświatowego”)

(obszerna druga cz. artykułu radcy prawnego B. Soczyńskiego w PO nr 5, s, 13-16)