VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ    „Przegląd Prawny” nr 11 z 2019 r.

 (…)

Poczta do prawnika

Wynagrodzenie za niezrealizowane przez nauczycieli godziny ponadwymiarowe w okresie strajku szkolnego

Joanna D., członek Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: Jestem nauczycielem dyplomowanym, pracuję w Zespole Szkół w Z. W skład Zespołu wchodzą: Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Nie podjęłam strajku. Do pracy przychodziłam normalnie. Dziś dostałam do wypełnienia kartę nadgodzin i są tam daty do 7 kwietnia. Od 8 kwietnia – brak dat. Dyrektor twierdzi, że mimo iż nie brałam udziału w strajku, nie należy mi się wypłata nadgodzin, ponieważ są to godziny, których  nie przepracowałam. Jest to nieprawda, bo przebywałam wtedy na terenie placówki i pracowałam w komisjach podczas egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty. Na każdym egzaminie pełniłam funkcję przewodniczącej. Bardzo proszę o wyjaśnienie, jak to wygląda z punktu prawnego.

Czy dyrektor  ma rację, mówiąc, że nie należy mi się wypłata za nadgodziny?

Czy jednak tej racji nie ma i nadgodziny powinny być wypłacone normalnie?

Czy jest rozporządzenie lub uchwała, którą w takiej sytuacji można zastosować?

(…)

(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 11, str. 13)

Akty prawne

Ustawa

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2019 r. poz. 761)

 

Art.  1. 

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730) wprowadza się następujące zmiany:

(…)

(cała ustawa w: PO nr 11, str. 14)

Akty prawne

Rozporządzenie

Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 574)

Na podstawie art. 60 i art. 113 ust. 11 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) zarządza się, co następuje:

(…)

(cała ustawa w: PO nr 11, str. 15 i 16