VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” nr 11 z 2018 r.

Poczta do prawnika Urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły i innych nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych
Tomasz D., przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: Proszę o wyjaśnienie i interpretację prawną art. 64 ust. 2a Karty Nauczyciela, w związku ze zmianą dotyczącą urlopu dyrektora, wicedyrektora oraz nauczycieli pełniących w szkole kierownicze stanowiska. Z tą prośbą zwróciła się jedna z nauczycielek, której to dyrektor Zespołu Szkół przydzielił pełnienie funkcji kierownika zajęć praktycznej nauki zawodu.
Czy dyrektor, wicedyrektor oraz nauczyciele pełniący w szkole kierownicze stanowiska mogą wykorzystać urlop w dniach poza okresem ferii zimowych i letnich oraz uwzględnić ten fakt w planie urlopu?
Jaki jest wymiar dzienny czasu pracy tych osób w czasie, kiedy pozostali nauczyciele mają urlop (ferie zimowe i wakacyjne) lub gdy występują dni (tak zwane dyrektorskie) wolne od zajęć dydaktycznych, przerwy świąteczne, np. 2 maja?
Czy jest to uzależnione od zniżki etatowej w związku z pełnioną funkcją (np. kierownik kształcenia praktycznego ma zniżkę – 14 godzin)?

Czy prawdą jest, że wymienione osoby w czasie, o którym piszę powyżej, obowiązują takie same zasady czasu pracy jak pracownika administracyjnego – czyli 8 godzin dziennie w szkole, bez czasu potrzebnego m.in. na samodoskonalenie? Nauczyciel w swoim 40-godzinnym tygodniu pracy ma wliczony czas m.in. na samodoskonalenie, dokształcanie itp.
Czy to oznacza, że wtedy gdy nauczyciele mają dni wolne, to osoby na kierowniczych stanowiskach tracą status nauczyciela i przekształcają się w pracownika administracyjnego?
Czy jednak te osoby pracują wówczas zgodnie ze swoją zniżką etatową, np. kierownik kształcenia praktycznego 14 godzin w tygodniu, a 2,8 godz. dziennie?
(…)
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 11, str. 9 i 10)

Poczta do prawnika Świadczenie kompensacyjne
Bronisława S., członek MOZ POiW NSZZ „Solidarność”: Jestem nauczycielką. Mam 35 lat pracy jako nauczyciel na całym etacie. We wrześniu 2018 r. ukończę 55 lat, czyli wiek wymagany do uzyskania świadczenia kompensacyjnego dla kobiet.
Mój niepokój wzbudził artykuł na Portalu Oświatowym, gdzie przeczytałam, że „Nauczyciel, który osiągnął wymagany wiek po rozwiązaniu umowy nie otrzyma świadczenia kompensacyjnego”.
Kontrowersje wśród nauczycieli wzbudzało stanowisko, zgodnie z którym warunek osiągnięcia odpowiedniego wieku uprawniającego do świadczenia kompensacyjnego musi zostać spełniony w czasie trwania stosunku pracy, w przeciwnym razie nauczyciel nie otrzyma tego świadczenia. Pogląd ten jednak potwierdził Sąd Najwyższy.
Czy jeśli rozwiążę stosunek pracy 31 sierpnia 2018 r., nie mając jeszcze ukończonych 55 lat, otrzymam świadczenie kompensacyjne?
(…)
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 11, str. 10)

Poczta do prawnika Podjęcie pracy w szkole po 8 latach od ukończenia studiów
Agnieszka L., członek NSZZ „Solidarność”: Jestem nauczycielem w szkole podstawowej. Moja koleżanka 8 lat temu ukończyła studia pedagogiczne i do tej pory nie pracowała w zawodzie nauczyciela. Obecnie może podjąć pracę w szkole.
Czy jej uprawnienia pedagogiczne nadal są ważne, czy będzie musiała je odnawiać?
Czy nadal obowiązuje ten przepis, że po pięcioletniej przerwie uprawnienia należy odnawiać?
(…)
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 11, str. 10)

Akty prawne
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 655)
Na podstawie art. 60 i art. 113 ust. 11 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203) zarządza się, co następuje:
(…)
(całe rozporządzenie w: PO nr 11, str. 11 i 12)

Karta Nauczyciela
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska oświatowego, przygotowaliśmy Kartę Nauczyciela z komentarzem.
Prosimy o zgłaszanie zamówień na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.