VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

 

Prawnik informuje
Status prawny i czas pracy nauczycieli wspomagających

W ostatnim okresie ponownie pojawiły się pytania dotyczące czasu pracy nauczycieli wspomagających, a w szczególności, czy ten czas pracy ma być mierzony w godzinach lekcyjnych, wynoszących 45 minut, czy też w godzinach zegarowych wymuszających 60 minut.
Aby odpowiedzieć na z pozoru proste pytanie należy najpierw określić, kto to jest nauczyciel wspomagający, jakie są jego zadania, tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, od czego zależy, jaką miarą należy liczyć jego czas pracy.
Zacząć należy od tego, że nazwa stanowiska „nauczyciel wspomagający” nie występuje w przepisach prawa oświatowego ani w innych przepisach, a wystąpiła jedynie w wyroku
(…)
(obszerny art. prawników B. Soczyńskiego i T. Gryczana w: PO nr 16, str. 9-12)