W numerze 14/2017

Nauczyciele nie chcą być finansowymi pariasami

Nauczyciele domagają się podwyżek. I słusznie. Jak zauważyła w naszej sondzie Agata Łyko, trzeba urealnić poziom płac nauczycieli do kosztów utrzymania przeciętnego Polaka. W ciągu ostatnich lat wynagrodzenia pracowników większości branż się zwiększyły. W większym lub mniejszym stopniu. Zarobki nauczycieli jednak od lat się nie zmieniają. Tym samym doszło do znacznego zubożenia tej grupy zawodowej. Olga Zielińska
więcej na str. 2

Start nowego systemu edukacji

Premier Beata Szydło i minister edukacji Anna Zalewska wzięły udział w inauguracji nowego roku szkolnego, 4 września, w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie koło Strzyżowa na Podkarpaciu. Uroczystość rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem biskupa Jana Wątroby – ordynariusza rzeszowskiego.
men.gov.pl
więcej na str. 3

W numerze 13/2017

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie stanu negocjacji z MEN w zakresie statusu zawodowego pracowników oświaty
więcej na str. 3

„Solidarność” nie zgadza się na zmiany szkodzące nauczycielom

„Solidarność” nie zgadza się na zmiany w ustawie Karta Nauczyciela przedstawione do konsultacji w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, które są niekorzystne dla środowiska oświatowego, odbierają nauczycielom szereg uprawnień i godzą w ich żywotne interesy. Związek zaakceptuje tylko takie propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej, które spowodują poprawę poziomu kształcenia, warunków pracy i sytuacji materialnej pracowników oświaty.
Zbigniew Świerczek
więcej na str. 3

W numerze 12/2017

O godne wynagradzanie nauczycieli

Zmiana systemu wynagradzania od dłuższego czasu stanowi priorytet w negocjacjach z Ministerstwem Edukacji Narodowej. O tym, na jakim etapie są rozmowy i o stanowisku NSZZ „Solidarność” w dążeniu do zmian w systemie finansowania oświaty, mówi Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
więcej na str. 2

Niewielka waloryzacja zamiast podwyżek płac

Ostatnia w tym roku szkolnym Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odbyła się w Bytomiu w dniach 25 i 26 maja br. Członkowie Rady sformułowali stanowisko, w którym wyrażają swoje niezadowolenie z efektów wielomiesięcznych rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Stanowisko wraz z uzasadnieniem zostało wysłane do minister edukacji Anny Zalewskiej, premier Beaty Szydło i przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy.
więcej na str. 3

Człowiek młody potrzebuje mistrza

O tym, co znaczy w dzisiejszych czasach być człowiekiem wierzącym, skąd czerpać siły w pracy nauczyciela, jakie miejsce w polskiej szkole powinna zajmować religia, mówi ks. bp Piotr Turzyński w rozmowie z Olgą Zielińską.
więcej na str. 4

W numerze 11/2017

Ryszard Proksa, przewodniczący KSiOW NSZZ „S”: Wydawało się, że rozmowy z minister edukacji Anną Zalewską doprowadziły do konsensusu, jednak w przedstawionym projekcie ustawy nadal nie jest pokazany system wynagradzania nauczycieli. A przecież o tym dyskutowaliśmy od dawna. Minister zapewniała, że te kwestie zostaną ujęte, a jednak na razie nie widać efektu tych zapewnień w postaci zapisów. Zapewniam, że nasza walka o takie rozwiązania prawne nie zakończyła się. Będziemy się nadal o to bić. Zdajemy sobie sprawę z tego, jakie są realia budżetowe, ale od początku naszych rozmów przedstawialiśmy nasze oczekiwania odnośnie systemu wynagradzania. Chodzi nam o to, by wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli kształtowało się na poziomie 80 procent, a resztę stanowiły dodatki. To ważne, aby wyeliminować różnice w wysokościach wynagrodzeń nauczycieli. Często zależy to od dobrej woli samorządów, a wpływ na to ma niestety polityka. Kolejny postulat, o który od początku naszych negocjacji z MEN zabiegaliśmy, to powiązanie wysokości wynagrodzeń ze średnią krajową. Tylko w ten sposób możemy zabezpieczyć nauczycieli przed sytuacją, w jakiej w tej chwili się znajdują. To znaczy, że przez całe lata nie otrzymują podwyżek wynagrodzeń. Wprawdzie pierwszy etap rozmów w zespołach się zakończył, ale przed nami kolejny. I na pewno wrócimy do niezałatwionych spraw.
str. 2

Dość łaskawości polityków i urzędników

W numerze 10/2017

Merytoryczne dyskusje, a nie protesty na ulicach

Rozmowa z Ryszardem Proksą, przewodniczącym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
więcej na str. 3

Będą podwyżki dla nauczycieli

Członkowie Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, podczas obrad 27 kwietnia 2017 r. w Warszawie, omówili propozycje zmian w Karcie Nauczyciela, będące wynikiem prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. W spotkaniu wzięła także udział minister Anna Zalewska, która zapowiedziała, że 28 kwietnia zostanie oficjalnie przedstawiona propozycja podwyżek płac oświacie..
Wojciech Jaranowski
więcej na str. 4

Nauczycielskie pensje wzrosną o piętnaście procent

Aktualny stan wdrażania reformy edukacji, finansowanie zadań oświatowych oraz nowe rozwiązania dla nauczycieli były głównymi tematami konferencji prasowej z udziałem Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej oraz wiceministra Macieja Kopcia. Konferencja odbyła się 28 kwietnia br. w Warszawie. więcej na str. 4

To jest najważniejsze – wypowiedzi związkowców

Trwają negocjacje środowiska oświatowego z rządem. 5 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z min. Anną Zalewską. Rozmawiano między innymi o: wynagrodzeniach, finansowaniu oświaty, zapewnieniu zatrudnienia nauczycielom, pensum nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, logopedów), ratowaniu małych szkół, procedurach przeprowadzania konkursów na dyrektorów szkół, likwidacji w praktyce godzin karcianych. Które zagadnienia są obecnie najpilniejsze do załatwienia?
więcej na str. 6

Wdrażanie reformy przez nauczycieli

W numerze 9/2017

Opiniowanie arkuszy przez związkowców

Opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli to nowe zadanie dla związkowców ze środowiska oświatowego. Temat opiniowania tego ważnego dokumentu zdominował Radę Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, która odbyła się 4 kwietnia w gdańskim „Akwenie”. Gościem Rady i jednocześnie prelegentem była Jolanta Zawistowicz, wiceprzewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Kraków Pogórze.
Barbara Ellwart
więcej na str. 3

Co powinien wiedzieć związkowiec opiniujący arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli

O sposobie zbierania informacji – w formie ankiet – przed sformułowaniem opinii arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli przez organizacje związkowe mówi Jolanta Zawistowicz, wiceprzewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” Kraków Podgórze.
więcej na str. 5

Nowe zadania związków zawodowych – wypowiedzi związkowców

Przepisy wprowadzające zmiany w oświacie mówią o nowych, ważnych zadaniach związków zawodowych, dotyczących opiniowania arkuszy organizacji szkoły i przedszkola oraz opiniowania uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Jakie spostrzeżenia, uwagi, wątpliwości i pytania wywołują nowe zadania związkowców?
więcej na str. 7

„Solidarność” nie zgadza się na łamanie prawa w oświacie.

Jedyna szkoła w gdańskiej dzielnicy Kokoszki, w której uczy się ponad 1000 uczniów, wybudowana z publicznych pieniędzy, z budżetu miasta Gdańska za ponad 36 milionów złotych, została przekazana do prowadzenia prywatnemu podmiotowi – spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. – Apelujemy do władz miasta Gdańska o przestrzeganie prawa, aby zechciały podporządkować się obowiązującemu w Polsce prawu, aby zechciały naprawić ten porządek prawny, który został przez prezydenta miasta, co stwierdzono w wyroku WSA, wielokrotnie naruszony – powiedział przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla podczas konferencji prasowej „Powrót szkoły w Kokoszkach do Miasta Gdańska”. Konferencja była zorganizowana 19 kwietnia w siedzibie gdańskiej „Solidarności”.
Barbara Ellwart
więcej na str. 13

W numerze 8/2017
Ryszard Proksa, przewodniczący KSiOW NSZZ „S”: Negocjacje z MEN faktycznie ani nie były łatwe, ani szybkie. Najważniejsze, że w ważnych kwestiach doszliśmy do konsensusu. Ale to nie koniec naszych rozmów. Po wspólnych konsultacjach rządu, MEN, związków zawodowych i korporacji samorządowych przedstawiono propozycje. My przedstawiliśmy swoje. Palący dla nas temat to m.in. podwyżki płac dla nauczycieli. Jesteśmy na razie usatysfakcjonowani przełomem w rozmowach. Inny temat to ustalenie pensum dla nauczycieli specjalistów: pedagogów, psychologów, logopedów. Warto podkreślić, że już za dwa tygodnie mają być negocjowane projekty konkretnych zapisów. Ale nie spoczywamy na laurach. To dopiero początek.

Ramowe plany nauczania.

Ministerstwo Edukacji Narodowej 23 stycznia 2017 r. przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Jak nauczyciele oceniają projektowane ramowe plany nauczania? Jakie uwagi zgłaszają?

Wojciech Jaranowski, Region Toruńsko-Wlocławski: Ponieważ jestem historykiem, bardzo mnie cieszy zwiększenie liczby godzin historii. Podobnie myślą moi koledzy historycy. Walczyliśmy o godne miejsce nauki historii w szkole i to w końcu nastąpiło.

Ramowe plany nauczania

Ministerstwo Edukacji Narodowej 23 stycznia 2017 r. przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Jak nauczyciele oceniają projektowane ramowe plany nauczania? Jakie uwagi zgłaszają?

Halina Musiał, Region Małopolska: Dobrze, że zwiększono ilość godzin historii, a właściwie przywrócono historię do liceów, bo kuriozalne było uczenie wybiórcze dziejów według wybranych modułów. Wiele osób prowadziło głodówkę w obronie historii. Mam nadzieję, że teraz będzie uczona we właściwy sposób. Zgodnie z projektem rozporządzenia przewiduje się większą ilość godzin w szkole podstawowej. Do tej pory chronologiczna nauka historii kończyła się w gimnazjum na pierwszej wojnie światowej.

Podsumowanie roku 2016 (3)

Dorota Kaczmarek, Region Częstochowski: Miniony rok można ocenić bardzo pozytywnie. Dla NSZZ „Solidarność” był to rok sukcesów – podniesiona została płaca minimalna, wzrosła również stawka minimalna godzinowa do 13 złotych, obniżono wiek emerytalny. Jako Związek okazaliśmy się bardzo skuteczni. Nie przyszło to jednak łatwo. Osiągnęliśmy to dzięki naszej determinacji i konsekwencji w działaniu. Dla Polski był to również dobry rok. Budżet rodzin wielodzietnych zyskał dzięki wprowadzeniu programu, tak zwanego „500+”, zaczął również działać program mieszkaniowy dla młodych ludzi. Nareszcie doczekaliśmy się działań nakierowanych na rodzinę i jej rozwój. Za powodzenie tych programów kciuki powinniśmy trzymać szczególnie my – nauczyciele. Wzrost dzietności rodzin, to dla nas miejsca pracy i spokojne funkcjonowanie szkół. W 2016 roku nie udało się przekonać rządu i pani minister do stworzenia warunków osłonowych dla nauczycieli tracących co roku pracę z powodu niżu demograficznego. Rok 2017 przyniósł nowe wyzwania dla Związku, między innymi reformę oświaty.

Naszym Zdaniem

Podsumowanie roku 2016.

Lesław Ordon, Region Śląsko-Dąbrowski: Odpowiedź na to pytanie jest trudna, ponieważ w 2016 r. w kilku wypadkach udało nam się doprowadzić do zmian, ale jednak nie jesteśmy do końca usatysfakcjonowani tym, co osiągnęliśmy, a raczej z powodu tego, czego nie udało się załatwić. Na przykład nie jesteśmy zadowoleni z artykułu 42 dotyczącego godzin karcianych, który wprawdzie był zmieniony, ale to jeszcze nie jest to, na czym nam – środowisku oświatowemu – zależało. Na przykład nasze postulaty dotyczące wieku emerytalnego lub stanu nieczynnego; to są sprawy, które nie zostały przez rząd uwzględnione. Do plusów możemy zaliczyć zapis mówiący o opiniowaniu arkuszy organizacyjnych, ale to jest jeden z wielu naszych postulatów – i nie najważniejszy. Z tego powodu rok 2016 do udanych zaliczyć nie można. Czekamy na skutki negocjacji w 2017 roku. Negocjacje się toczą, zespół jest, komisje się spotykają.

Podsumowanie roku 2016

Agata Łyko, Region Małopolska: Podsumowując 2016 rok, należy zauważyć, że dla całego związku był on dobry. Podniesienie płacy minimalnej, stawki godzinowej, obniżenie wieku emerytalnego to wynik realizacji porozumienia między NSZZ „Solidarność” a Prezydentem RP. Jako kobiety – nauczycielki odzyskałyśmy możliwość przechodzenia na emeryturę w wieku 60 lat. Przywrócenie poprzednio obowiązującego wieku emerytalnego skróciło wymagany czas pracy dla kobiet o 7 lat. To dużo ! W samej oświacie wiele się działo. Rodzice odzyskali decyzyjność w sprawie własnych dzieci i to oni podejmują decyzję, czy do szkoły idzie sześciolatek czy siedmiolatek. Pomimo przedstawianej przez drugi związek wizji pustego rocznika i ogromnych zwolnień nauczycieli, w Małopolsce takiego problemu nie było. Na pierwszy plan w 2017 roku oczywiście wysuwa się reforma w oświacie. Budzi ona wiele emocji, ale dla nas jako związkowców oznacza, że musimy podjąć wszelkie niezbędne działania, by każdy z naszych członków odnalazł swoje miejsce w nowym systemie i miał zagwarantowaną pracę. W takim mieście jak Kraków w wyniku wprowadzanej reformy zyskujemy około 200 nowych miejsc (etatów) pracy dla nauczycieli. Kolejnym gorącym tematem w 2017 roku będzie podniesienie płac w oświacie. Trwają rozmowy w MEN na temat systemu wynagrodzeń nauczycieli, który wymaga zmian i zwiększenie udziału płacy zasadniczej. Opracowanie rozwiązań płacowych w perspektywie wieloletniej to jedno z głównych zadań stojących przed „Solidarnością”. Jako ewidentną wpadkę 2016 roku traktuję wprowadzone przez MEN przepisy w sprawie tak zwanych godzin karcianych. Ta sprawa wymaga pilnego rozwiązania, tak by spokojnie wejść w rok szkolny 2017/2018.

W numerze 2/2017
„Solidarność” na straży praw pracowniczych
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Rybniku
– Pracownik należący do związku zawodowego musi czuć się bezpiecznie, ma wyraźnie odczuwać, że nie jest sam. Członkowie należący do naszej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej często powtarzają, że czują się zaopiekowani, że w rybnickiej „Solidarności Oświaty czują się podmiotem, a nie pracownikami anonimowymi – mówi Hanna Grzelec, przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” w Rybniku.
Barbara Ellwart więcej na str. 4
Apel NSZZ „Solidarność” Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej
Rada NSZZ „Solidarność” Między-regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej obradując w dniu 14 grudnia 2016 roku, omówiła sytuację dotyczącą stanu i sposobów przygotowania się jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego do wprowadzania przewidywanych zmian w oświacie. Z największym zaskoczeniem Rada Sekcji przyjęła brak chęci do podjęcia dialogu ze strony władz samorządowych Łodzi. Mimo wielokrotnych apeli ze strony Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania nie podjęte zostały konkretne rozmowy dotyczące aktualnej sytuacji w łódzkiej oświacie. więcej na str. 8

W numerze 16/2016

Przełom w negocjacjach

Wspólna konferencja prasowa ministra edukacji narodowej Anny Zalewskiej i przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszarda Proksy dotycząca postulatów KSOiW związanych z projektem ustawy Prawo Oświatowe i projektem ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe odbyła się 7 października 2016 r. w Warszawie.
Ryszard Proksa
więcej na str. 3

„Solidarność” żąda pakietu osłonowego dla pracowników oświaty

W numerze 1/2017

Jednorazowe dodatki uzupełniające (jeszcze) zachowane

W ostatnim czasie przyszło Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podjąć zdecydowane działania w obronie wynagrodzeń nauczycieli. Niewiele brakowało, a przepisy decydujące o ochronie uposażeń pedagogów zostałyby uchylone. Stara to prawda, że każdej władzy, nawet tej uważanej za przychylną ruchowi związkowemu, należy patrzeć na ręce.
Jerzy Ewertowski więcej na str. 3

Światło wolności i prawdy

Dopiero po 35 latach pomorskie ofiary stanu wojennego docze-kały się upamiętnienia w przestrzeni publicznej. Tegoroczny Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego w Gdańsku 13 grudnia 2016 roku miał godny, uroczysty i spokojny, ale też nowoczesny przebieg.
Adam Chmielecki więcej na str. 4

Pełna lista ofiar stanu wojennego wciąż nie jest znana

Attachments:
Download this file (PO nr 1_2017 na www.pdf)PO nr 1_2017 na www.pdf[ ]1433 kB

W numerze 20/2016

Negocjacje z MEN przynoszą efekty. Od początku rządu PiS uważaliśmy, że jedyną drogą do przeforsowania wprowadzenia korzystnych zmian dla pracowników oświaty czy też powstrzymania przed wprowadzeniem tych niekorzystnych – są negocjacje. Dodam, że jesteśmy jedynym związkiem, który je prowadzi, który wybrał taką formę dialogu z rządem. Osiągnęliśmy (8 grudnia br.) porozumienie dotyczące powstrzymania MEN przed zmianami przepisów 30a i 30b dotyczących wypłaty dodatku uzupełniającego przez samorządy. Uważamy, iż najpierw trzeba uzgodnić inne parametry, jak na przykład coroczne negocjacje dotyczące podwyżki wynagrodzeń czy podniesienie pensji zasadniczej. Dopiero wtedy możemy rozmawiać o rezygnacji z dodatku wyrównawczego. Ryszard Proksa