Przegląd Oświatowy nr 2/2018

Podsumowanie 2017 roku i plany na 2018 rok

Co w 2017 roku powiodło się w oświacie, a czego nie udało się załatwić? Czego nauczyciele oczekują w 2018 roku?

Agnieszka Rzeszewska,

Region Podlaski:

Rok 2017 budził wielkie nadzieje „Solidarności” oświatowej. W Polsce pojawił się od dawna oczekiwany wzrost gospodarczy, wielu ludziom zaczęło się lepiej powodzić. Program 500 + dał solidne wsparcie rodzicom na rozwój ich dzieci.

Sądziliśmy, że i nam nauczycielom i całemu środowisku związanemu z edukacją znacznie się polepszy. Tymczasem wzrosły apetyty wielu grup społecznych i musimy poczekać na podwyżki. Oczekiwaliśmy 15-procentowego wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2018 roku, a do-staniemy 5-procentowy – 1 kwietnia. Do tego doszło wydłużenie stażu i nowa procedura ubiegania się o urlop zdrowotny, ocena pracy co trzy lata, uznaniowość w przyznawaniu dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych, mniejsze środki na doskonalenie zawodowe.

Sukcesem NSZZ „Solidarność” jest zapewne znaczne ograniczenie pracy za darmo w ramach zlikwidowanych na papierze „godzin karcianych”, ujednolicenie pensum dydaktycznego pedagoga, logopedy czy psychologa oraz doradcy zawodowego i nauczyciela wspomagającego, usunięcie z systemu stanowiska  asystenta nauczyciela zatrudnianego na podstawie Kodeksu Pracy, umożliwienie kontynuowania stażu przy zatrudnieniu poniżej pół etatu.

Nauczyciele oczekują niezmiennie godziwej płacy za swoją misję. To zawód szczególny, od którego wymaga się dużo więcej empatii, wrażliwości, poświęcenia i stałego doskonalenia. Od 1 stycznia różnica w wynagrodzeniu między nauczycielem startującym w zawodzie po pięciu latach studiów, a pracownikiem bez żadnych kwalifikacji będzie wynosiła 190 zło-tych. Czy to zachęca do podejmowania pracy w naszym zawodzie?

Szczególny zawód zasługuje na szczególe traktowanie.

Poprawa jakości musi wiązać się z dobrą płacą i szacunkiem.

Przegląd Oświatowy nr 1/2018

Podsumowanie 2017 roku i plany na 2018 rok

Co w 2017 roku powiodło się w oświacie, a czego nie udało się załatwić? Czego nauczyciele oczekują w 2018 roku?

Ewa Roszyk, Region Wielkopolska: To był bardzo pracowity i trudny rok. Niepokój towarzyszył wielu nauczycielom. Trudno mówić o wielkich sukcesach, niewątpliwie parę spraw udało się załatwić. Udało się doprowadzić do ujednolicenia pensum dla nauczycieli „specjalistów”. To dla tej grupy zawodowej bardzo ważne.

Przegląd Oświatowy nr 20/2017

Rok 2017 – rok negocjacji z MEN i rok rozczarowań

Mija rok 2017, rok wielkich zmian w edukacji. Jak układała się współpraca oświatowej „Solidarności” z Ministerstwem Edukacji Narodowej? Co udało się wynegocjować, a jakie postulaty Związku nie zostały zrealizowane? Jakie będą najważniejsze zadania Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania w nadchodzącym 2018 roku?– wypowiedzi członków Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”. 

Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”: Miniony rok był bardzo trudny. Przeprowadziliśmy wiele rozmów z Ministerstwem Edukacji Narodowej, były spotkania, negocjacje. Ale efekty są, z przykrością to stwierdzam, niezadowalające.

Przegląd Oświatowy nr 19/2017

500+ dla nauczycieli

Co Pani/Pan sądzi o planie wprowadzenia 500+ za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych?

Bogusława Buda, Region Rzeszowski: Jeśli chodzi o projekt wprowadzenia 500+ za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych, to uważam, że to nie jest dobry pomysł. Mimo spełnienia wymagań, to jest oceny wyróżniającej i posiadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, przyznanie 500+ będzie opierało się na uznaniowości, subiektywizmie czy nawet widzimisię dyrektora. Nie wiemy, czy nie będzie jakiegoś limitowania w przyznawaniu 500+, a jednostki samorządu terytorialnego mogą mówić, że nie ma pieniędzy. Jest jeszcze dużo niewiadomych, a środowisko nauczycielskie łatwo jest skłócić; dowodem na to jest dodatek motywacyjny. Zamiast 500+ lepiej podnieść nasze płace do średniej krajowej.

Przegląd Oświatowy nr 18/2017

Batalia o podwyżki trwa

Jakie działania powinien podjąć NSZZ „Solidarność”, zważywszy, że nie dochodzi do porozumienia w sprawie podwyżek dla nauczycieli?

Dorota Kaczmarek, Region Częstochowski: Moim zdaniem przedstawiciele Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania powinni dalej prowadzić rozmowy z minister edukacji narodowej Anną Zalewską i premier Beatą Szydło. Dobrym rozwiązaniem jest zaangażowanie w nasze problemy negocjacyjne Komisji Krajowej i jej przewodniczącego Piotra Dudy. Wszelkie protesty i manifestacje nie są dobrym rozwiązaniem, ponieważ pojawiają się na nich ludzie skompromitowani, przedstawiciele totalnej opozycji, z którymi NSZZ „Solidarność” raczej nie jest po drodze. Przez ostatnie osiem lat dużo jeździliśmy do Warszawy, członkowie naszego Związku są już tym trochę zmęczeni. Jeśli jednak Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania podejmie decyzję o organizowaniu manifestacji i protestów, wówczas Sekcja Oświaty w Częstochowie również weźmie w nich udział.

W numerze 16/2017

100 lat dla Redaktora Naczelnego Stefana Kubowicza!!!

Szanownemu Jubilatowi,
wieloletniemu Przewodniczącemu Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Redaktorowi Naczelnemu „Przeglądu Oświatowego”, Drogiemu Przyjacielowi, z okazji 70 rocznicy urodzin dużo, dużo zdrowia, wiele serdeczności od ludzi, aby każdy dzień był powodem do zadowolenia i satysfakcji z wieloletnich osiągnięć
życzą przyjaciele ze Stowarzyszenia IPN „Solidarność” oraz redakcja „Przeglądu Oświatowego”
str. 2

W numerze 16/2017

Czy proponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozłożenie podwyżek na trzy lata satysfakcjonuje środowisko oświatowe? – wypowiedzi związkowców
więcej na str. 3

Konferencja ETUCE Krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Rydze

Przegląd Oświatowy nr 15/2017

Czy proponowane przez MEN rozłożenie podwyżek na trzy lata satysfakcjonuje środowisko oświatowe?

Bożena Pierzgalska, Region Zielonogórski:

Absolutnie ta propozycja nie jest satysfakcjonująca. Jeżeli Polska ma się rozwijać, potrzebuje wykształconego i świadomego społeczeństwa. A to kosztuje. Wynagrodzenia nauczycieli muszą być traktowane jako inwestycja. Nauczyciele muszą korzystać ze wzrostu gospodarczego, skoro swoją pracą się do niego przyczyniają.

W numerze 14/2017

Nauczyciele nie chcą być finansowymi pariasami

Nauczyciele domagają się podwyżek. I słusznie. Jak zauważyła w naszej sondzie Agata Łyko, trzeba urealnić poziom płac nauczycieli do kosztów utrzymania przeciętnego Polaka. W ciągu ostatnich lat wynagrodzenia pracowników większości branż się zwiększyły. W większym lub mniejszym stopniu. Zarobki nauczycieli jednak od lat się nie zmieniają. Tym samym doszło do znacznego zubożenia tej grupy zawodowej. Olga Zielińska
więcej na str. 2

Start nowego systemu edukacji

Premier Beata Szydło i minister edukacji Anna Zalewska wzięły udział w inauguracji nowego roku szkolnego, 4 września, w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie koło Strzyżowa na Podkarpaciu. Uroczystość rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem biskupa Jana Wątroby – ordynariusza rzeszowskiego.
men.gov.pl
więcej na str. 3

W numerze 13/2017

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie stanu negocjacji z MEN w zakresie statusu zawodowego pracowników oświaty
więcej na str. 3

„Solidarność” nie zgadza się na zmiany szkodzące nauczycielom

„Solidarność” nie zgadza się na zmiany w ustawie Karta Nauczyciela przedstawione do konsultacji w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, które są niekorzystne dla środowiska oświatowego, odbierają nauczycielom szereg uprawnień i godzą w ich żywotne interesy. Związek zaakceptuje tylko takie propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej, które spowodują poprawę poziomu kształcenia, warunków pracy i sytuacji materialnej pracowników oświaty.
Zbigniew Świerczek
więcej na str. 3

W numerze 12/2017

O godne wynagradzanie nauczycieli

Zmiana systemu wynagradzania od dłuższego czasu stanowi priorytet w negocjacjach z Ministerstwem Edukacji Narodowej. O tym, na jakim etapie są rozmowy i o stanowisku NSZZ „Solidarność” w dążeniu do zmian w systemie finansowania oświaty, mówi Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
więcej na str. 2

Niewielka waloryzacja zamiast podwyżek płac

Ostatnia w tym roku szkolnym Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odbyła się w Bytomiu w dniach 25 i 26 maja br. Członkowie Rady sformułowali stanowisko, w którym wyrażają swoje niezadowolenie z efektów wielomiesięcznych rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Stanowisko wraz z uzasadnieniem zostało wysłane do minister edukacji Anny Zalewskiej, premier Beaty Szydło i przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy.
więcej na str. 3

Człowiek młody potrzebuje mistrza

O tym, co znaczy w dzisiejszych czasach być człowiekiem wierzącym, skąd czerpać siły w pracy nauczyciela, jakie miejsce w polskiej szkole powinna zajmować religia, mówi ks. bp Piotr Turzyński w rozmowie z Olgą Zielińską.
więcej na str. 4

W numerze 11/2017

Ryszard Proksa, przewodniczący KSiOW NSZZ „S”: Wydawało się, że rozmowy z minister edukacji Anną Zalewską doprowadziły do konsensusu, jednak w przedstawionym projekcie ustawy nadal nie jest pokazany system wynagradzania nauczycieli. A przecież o tym dyskutowaliśmy od dawna. Minister zapewniała, że te kwestie zostaną ujęte, a jednak na razie nie widać efektu tych zapewnień w postaci zapisów. Zapewniam, że nasza walka o takie rozwiązania prawne nie zakończyła się. Będziemy się nadal o to bić. Zdajemy sobie sprawę z tego, jakie są realia budżetowe, ale od początku naszych rozmów przedstawialiśmy nasze oczekiwania odnośnie systemu wynagradzania. Chodzi nam o to, by wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli kształtowało się na poziomie 80 procent, a resztę stanowiły dodatki. To ważne, aby wyeliminować różnice w wysokościach wynagrodzeń nauczycieli. Często zależy to od dobrej woli samorządów, a wpływ na to ma niestety polityka. Kolejny postulat, o który od początku naszych negocjacji z MEN zabiegaliśmy, to powiązanie wysokości wynagrodzeń ze średnią krajową. Tylko w ten sposób możemy zabezpieczyć nauczycieli przed sytuacją, w jakiej w tej chwili się znajdują. To znaczy, że przez całe lata nie otrzymują podwyżek wynagrodzeń. Wprawdzie pierwszy etap rozmów w zespołach się zakończył, ale przed nami kolejny. I na pewno wrócimy do niezałatwionych spraw.
str. 2

Dość łaskawości polityków i urzędników

W numerze 10/2017

Merytoryczne dyskusje, a nie protesty na ulicach

Rozmowa z Ryszardem Proksą, przewodniczącym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
więcej na str. 3

Będą podwyżki dla nauczycieli

Członkowie Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, podczas obrad 27 kwietnia 2017 r. w Warszawie, omówili propozycje zmian w Karcie Nauczyciela, będące wynikiem prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. W spotkaniu wzięła także udział minister Anna Zalewska, która zapowiedziała, że 28 kwietnia zostanie oficjalnie przedstawiona propozycja podwyżek płac oświacie..
Wojciech Jaranowski
więcej na str. 4

Nauczycielskie pensje wzrosną o piętnaście procent

Aktualny stan wdrażania reformy edukacji, finansowanie zadań oświatowych oraz nowe rozwiązania dla nauczycieli były głównymi tematami konferencji prasowej z udziałem Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej oraz wiceministra Macieja Kopcia. Konferencja odbyła się 28 kwietnia br. w Warszawie. więcej na str. 4

To jest najważniejsze – wypowiedzi związkowców

Trwają negocjacje środowiska oświatowego z rządem. 5 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z min. Anną Zalewską. Rozmawiano między innymi o: wynagrodzeniach, finansowaniu oświaty, zapewnieniu zatrudnienia nauczycielom, pensum nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, logopedów), ratowaniu małych szkół, procedurach przeprowadzania konkursów na dyrektorów szkół, likwidacji w praktyce godzin karcianych. Które zagadnienia są obecnie najpilniejsze do załatwienia?
więcej na str. 6

Wdrażanie reformy przez nauczycieli

W numerze 9/2017

Opiniowanie arkuszy przez związkowców

Opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli to nowe zadanie dla związkowców ze środowiska oświatowego. Temat opiniowania tego ważnego dokumentu zdominował Radę Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, która odbyła się 4 kwietnia w gdańskim „Akwenie”. Gościem Rady i jednocześnie prelegentem była Jolanta Zawistowicz, wiceprzewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Kraków Pogórze.
Barbara Ellwart
więcej na str. 3

Co powinien wiedzieć związkowiec opiniujący arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli

O sposobie zbierania informacji – w formie ankiet – przed sformułowaniem opinii arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli przez organizacje związkowe mówi Jolanta Zawistowicz, wiceprzewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” Kraków Podgórze.
więcej na str. 5

Nowe zadania związków zawodowych – wypowiedzi związkowców

Przepisy wprowadzające zmiany w oświacie mówią o nowych, ważnych zadaniach związków zawodowych, dotyczących opiniowania arkuszy organizacji szkoły i przedszkola oraz opiniowania uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Jakie spostrzeżenia, uwagi, wątpliwości i pytania wywołują nowe zadania związkowców?
więcej na str. 7

„Solidarność” nie zgadza się na łamanie prawa w oświacie.

Jedyna szkoła w gdańskiej dzielnicy Kokoszki, w której uczy się ponad 1000 uczniów, wybudowana z publicznych pieniędzy, z budżetu miasta Gdańska za ponad 36 milionów złotych, została przekazana do prowadzenia prywatnemu podmiotowi – spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. – Apelujemy do władz miasta Gdańska o przestrzeganie prawa, aby zechciały podporządkować się obowiązującemu w Polsce prawu, aby zechciały naprawić ten porządek prawny, który został przez prezydenta miasta, co stwierdzono w wyroku WSA, wielokrotnie naruszony – powiedział przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla podczas konferencji prasowej „Powrót szkoły w Kokoszkach do Miasta Gdańska”. Konferencja była zorganizowana 19 kwietnia w siedzibie gdańskiej „Solidarności”.
Barbara Ellwart
więcej na str. 13

W numerze 8/2017
Ryszard Proksa, przewodniczący KSiOW NSZZ „S”: Negocjacje z MEN faktycznie ani nie były łatwe, ani szybkie. Najważniejsze, że w ważnych kwestiach doszliśmy do konsensusu. Ale to nie koniec naszych rozmów. Po wspólnych konsultacjach rządu, MEN, związków zawodowych i korporacji samorządowych przedstawiono propozycje. My przedstawiliśmy swoje. Palący dla nas temat to m.in. podwyżki płac dla nauczycieli. Jesteśmy na razie usatysfakcjonowani przełomem w rozmowach. Inny temat to ustalenie pensum dla nauczycieli specjalistów: pedagogów, psychologów, logopedów. Warto podkreślić, że już za dwa tygodnie mają być negocjowane projekty konkretnych zapisów. Ale nie spoczywamy na laurach. To dopiero początek.

Ramowe plany nauczania.

Ministerstwo Edukacji Narodowej 23 stycznia 2017 r. przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Jak nauczyciele oceniają projektowane ramowe plany nauczania? Jakie uwagi zgłaszają?

Wojciech Jaranowski, Region Toruńsko-Wlocławski: Ponieważ jestem historykiem, bardzo mnie cieszy zwiększenie liczby godzin historii. Podobnie myślą moi koledzy historycy. Walczyliśmy o godne miejsce nauki historii w szkole i to w końcu nastąpiło.