Podsumowanie roku 2016 (3)

Dorota Kaczmarek, Region Częstochowski: Miniony rok można ocenić bardzo pozytywnie. Dla NSZZ „Solidarność” był to rok sukcesów – podniesiona została płaca minimalna, wzrosła również stawka minimalna godzinowa do 13 złotych, obniżono wiek emerytalny. Jako Związek okazaliśmy się bardzo skuteczni. Nie przyszło to jednak łatwo. Osiągnęliśmy to dzięki naszej determinacji i konsekwencji w działaniu. Dla Polski był to również dobry rok. Budżet rodzin wielodzietnych zyskał dzięki wprowadzeniu programu, tak zwanego „500+”, zaczął również działać program mieszkaniowy dla młodych ludzi. Nareszcie doczekaliśmy się działań nakierowanych na rodzinę i jej rozwój. Za powodzenie tych programów kciuki powinniśmy trzymać szczególnie my – nauczyciele. Wzrost dzietności rodzin, to dla nas miejsca pracy i spokojne funkcjonowanie szkół. W 2016 roku nie udało się przekonać rządu i pani minister do stworzenia warunków osłonowych dla nauczycieli tracących co roku pracę z powodu niżu demograficznego. Rok 2017 przyniósł nowe wyzwania dla Związku, między innymi reformę oświaty.

Naszym Zdaniem

Podsumowanie roku 2016.

Lesław Ordon, Region Śląsko-Dąbrowski: Odpowiedź na to pytanie jest trudna, ponieważ w 2016 r. w kilku wypadkach udało nam się doprowadzić do zmian, ale jednak nie jesteśmy do końca usatysfakcjonowani tym, co osiągnęliśmy, a raczej z powodu tego, czego nie udało się załatwić. Na przykład nie jesteśmy zadowoleni z artykułu 42 dotyczącego godzin karcianych, który wprawdzie był zmieniony, ale to jeszcze nie jest to, na czym nam – środowisku oświatowemu – zależało. Na przykład nasze postulaty dotyczące wieku emerytalnego lub stanu nieczynnego; to są sprawy, które nie zostały przez rząd uwzględnione. Do plusów możemy zaliczyć zapis mówiący o opiniowaniu arkuszy organizacyjnych, ale to jest jeden z wielu naszych postulatów – i nie najważniejszy. Z tego powodu rok 2016 do udanych zaliczyć nie można. Czekamy na skutki negocjacji w 2017 roku. Negocjacje się toczą, zespół jest, komisje się spotykają.

Podsumowanie roku 2016

Agata Łyko, Region Małopolska: Podsumowując 2016 rok, należy zauważyć, że dla całego związku był on dobry. Podniesienie płacy minimalnej, stawki godzinowej, obniżenie wieku emerytalnego to wynik realizacji porozumienia między NSZZ „Solidarność” a Prezydentem RP. Jako kobiety – nauczycielki odzyskałyśmy możliwość przechodzenia na emeryturę w wieku 60 lat. Przywrócenie poprzednio obowiązującego wieku emerytalnego skróciło wymagany czas pracy dla kobiet o 7 lat. To dużo ! W samej oświacie wiele się działo. Rodzice odzyskali decyzyjność w sprawie własnych dzieci i to oni podejmują decyzję, czy do szkoły idzie sześciolatek czy siedmiolatek. Pomimo przedstawianej przez drugi związek wizji pustego rocznika i ogromnych zwolnień nauczycieli, w Małopolsce takiego problemu nie było. Na pierwszy plan w 2017 roku oczywiście wysuwa się reforma w oświacie. Budzi ona wiele emocji, ale dla nas jako związkowców oznacza, że musimy podjąć wszelkie niezbędne działania, by każdy z naszych członków odnalazł swoje miejsce w nowym systemie i miał zagwarantowaną pracę. W takim mieście jak Kraków w wyniku wprowadzanej reformy zyskujemy około 200 nowych miejsc (etatów) pracy dla nauczycieli. Kolejnym gorącym tematem w 2017 roku będzie podniesienie płac w oświacie. Trwają rozmowy w MEN na temat systemu wynagrodzeń nauczycieli, który wymaga zmian i zwiększenie udziału płacy zasadniczej. Opracowanie rozwiązań płacowych w perspektywie wieloletniej to jedno z głównych zadań stojących przed „Solidarnością”. Jako ewidentną wpadkę 2016 roku traktuję wprowadzone przez MEN przepisy w sprawie tak zwanych godzin karcianych. Ta sprawa wymaga pilnego rozwiązania, tak by spokojnie wejść w rok szkolny 2017/2018.

W numerze 2/2017
„Solidarność” na straży praw pracowniczych
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Rybniku
– Pracownik należący do związku zawodowego musi czuć się bezpiecznie, ma wyraźnie odczuwać, że nie jest sam. Członkowie należący do naszej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej często powtarzają, że czują się zaopiekowani, że w rybnickiej „Solidarności Oświaty czują się podmiotem, a nie pracownikami anonimowymi – mówi Hanna Grzelec, przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” w Rybniku.
Barbara Ellwart więcej na str. 4
Apel NSZZ „Solidarność” Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej
Rada NSZZ „Solidarność” Między-regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej obradując w dniu 14 grudnia 2016 roku, omówiła sytuację dotyczącą stanu i sposobów przygotowania się jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego do wprowadzania przewidywanych zmian w oświacie. Z największym zaskoczeniem Rada Sekcji przyjęła brak chęci do podjęcia dialogu ze strony władz samorządowych Łodzi. Mimo wielokrotnych apeli ze strony Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania nie podjęte zostały konkretne rozmowy dotyczące aktualnej sytuacji w łódzkiej oświacie. więcej na str. 8

W numerze 16/2016

Przełom w negocjacjach

Wspólna konferencja prasowa ministra edukacji narodowej Anny Zalewskiej i przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszarda Proksy dotycząca postulatów KSOiW związanych z projektem ustawy Prawo Oświatowe i projektem ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe odbyła się 7 października 2016 r. w Warszawie.
Ryszard Proksa
więcej na str. 3

„Solidarność” żąda pakietu osłonowego dla pracowników oświaty

W numerze 1/2017

Jednorazowe dodatki uzupełniające (jeszcze) zachowane

W ostatnim czasie przyszło Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podjąć zdecydowane działania w obronie wynagrodzeń nauczycieli. Niewiele brakowało, a przepisy decydujące o ochronie uposażeń pedagogów zostałyby uchylone. Stara to prawda, że każdej władzy, nawet tej uważanej za przychylną ruchowi związkowemu, należy patrzeć na ręce.
Jerzy Ewertowski więcej na str. 3

Światło wolności i prawdy

Dopiero po 35 latach pomorskie ofiary stanu wojennego docze-kały się upamiętnienia w przestrzeni publicznej. Tegoroczny Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego w Gdańsku 13 grudnia 2016 roku miał godny, uroczysty i spokojny, ale też nowoczesny przebieg.
Adam Chmielecki więcej na str. 4

Pełna lista ofiar stanu wojennego wciąż nie jest znana

Attachments:
Download this file (PO nr 1_2017 na www.pdf)PO nr 1_2017 na www.pdf[ ]1433 kB

W numerze 20/2016

Negocjacje z MEN przynoszą efekty. Od początku rządu PiS uważaliśmy, że jedyną drogą do przeforsowania wprowadzenia korzystnych zmian dla pracowników oświaty czy też powstrzymania przed wprowadzeniem tych niekorzystnych – są negocjacje. Dodam, że jesteśmy jedynym związkiem, który je prowadzi, który wybrał taką formę dialogu z rządem. Osiągnęliśmy (8 grudnia br.) porozumienie dotyczące powstrzymania MEN przed zmianami przepisów 30a i 30b dotyczących wypłaty dodatku uzupełniającego przez samorządy. Uważamy, iż najpierw trzeba uzgodnić inne parametry, jak na przykład coroczne negocjacje dotyczące podwyżki wynagrodzeń czy podniesienie pensji zasadniczej. Dopiero wtedy możemy rozmawiać o rezygnacji z dodatku wyrównawczego. Ryszard Proksa

W numerze 18/2016

Jest czas negocjacji

O postępach rozmów z minister Anną Zalewską, problemach, w sprawie których udało się wspólnie wypracować rozwiązania, oraz o tematach jeszcze nie załatwionych – z Ryszardem Proksą, przewodniczącym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, rozmawia Olga Zielińska.
więcej na str. 2

MEN odpowiedziało na postulaty „Solidarności”

Jest odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na postulaty Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Tylko część z nich została uwzględniona. O pakiecie działań osłonowych i wynagrodzeniach dla pracowników oświaty członkowie Prezydium KSOiW rozmawiali z minister Anną Zalewską i chcą rozmawiać także z premier Beatą Szydło.

Attachments:
Download this file (PO nr 18_2016 na www.pdf)PO nr 18_2016 na www.pdf[ ]670 kB

W numerze 19/2016

Spotkanie Prezydium KSOiW z premier Beatą Szydło

W związku z przedstawionymi projektami ustaw oświatowych, realizując postanowienia Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, doszło do pilnego spotkania (14 listopada 2016 r.) członków Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” oraz przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy z premier Beatą Szydło, Elżbietą Witek – członkiem Rady Ministrów, szefową gabinetu politycznego premiera RP, wiceministrem edukacji Maciejem Kopciem oraz z dyrektorami departamentów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tematem spotkania były postulaty Solidarności oświatowej zgłoszone do projektów ustaw wprowadzających reformę oświaty, dotyczące pakietu osłonowego i wzrostu wynagrodzeń w oświacie. Na wniosek NSZZ „Solidarność’ rząd RP przygotuje plan dojścia do wyższych płac w oświacie. Rząd zajmie się również doprecyzowaniem zapisu art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela w celu wyeliminowania nadużyć w zakresie czasu pracy nauczycieli.
Wojciech Jaranowski
więcej na str. 3

W PO numerze 17/2016

Projekty ustaw oświatowych budzą zastrzeżenia

Członkowie Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas nadzwyczajnego posiedzenia w Warszawie 19 października 2016 r. przyjęli opinię do dwóch projektów ustaw wprowadzających reformę oświaty. Projekty ustaw budzą zastrzeżenia NSZZ „Solidarność” przede wszystkim w kwestii zabezpieczenia miejsc pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz w zakresie kosztów planowanej reformy. Priorytetem dla Rady KSOiW jest utrzymanie miejsc pracy, w tym nauczycieli i pracowników wygaszanych gimnazjów.
Wojciech Jaranowski
więcej na str. 3